Gråsteinmetodens grunnelementer

Mange er usikre på hva Gråsteinmetoden egentlig handler om. I dag vil jeg gi deg en kort innføring i metodens grunnelementer. Hele metoden vil bli kraftig utdypet i min kommende bok, forventet utgitt til våren/forsommeren.

Gråsteinmetoden er ment for å avvise psykopater, narsissister og andre giftige som ønsker å næres av deg. Den er ikke ment for ubehagelige mennesker som egentlig ikke ønsker å ha noe med deg å gjøre. De forsvinner uansett av seg selv. Det gjør psykopatene ikke. Det er du som må handle for å fjerne dem fra deg, eller deg fra dem.

Man avviser psykopaten ved å nekte ham/henne hva de egentlig vil ha, som er narsissistisk forsyning. NF er et veldig omfangsrikt felt. Psykopater og narsissister er trenet i å hente NF nesten ut av enhver samhandling. De er som ørkenrotter som har lært seg å finne vann på de tørreste steder. Parering i form av Gråsteinmetoden er derfor tilsvarende omfattende og krevende. Å være gråstein er ikke lett og krever konstant fokus og tilstedeværelse. Det er for eksempel meget anstrengende hvis du har en psykopatisk kollega du jobber tett med, og må være gråstein i åtte timer hver dag. En psykopat slipper inn hvis du “glemmer deg” og slipper vaktholdet i bare noen få minutter. Men med trening så blir metoden enklere. Noen er faktisk naturlige “gråstein”, det ligger naturlig for dem å avvise enhver psykopat. Vi andre kan lære av dem.

En psykopat respekterer deg hvis du mestrer den fine balansen mellom å være kjedelig og streng. Hvis du ikke er kjedelig nok så vekker du psykopatens interesse. Men også hvis du grensesetter for sterkt så tiltrekker du deg hans/hennes oppmerksomhet. Mye tyder på at hard grensesetting hjelper mer mot en narsissist enn mot en psykopat, og at å være kjedelig er mer effektivt mot en psykopat enn mot en narsissist. Men fordi det oftest er vanskelig å skjelne mellom de to, så er det også vanskelig å vite hvilken strategi du skal bruke. Av og til har du dog tid til å prøve deg fram.

Uten ytterligere utenomsnakk så får du her en kort innføring i grunnelementene. Det er snakk om kun syv elementer, slik at de er enkle å legge seg på minnet. Lær dem utenat!

1. Vær kjedelig

Det første elementet handler om å være en mentalt grå mus. Det betyr at du ikke viser engasjement eller lidenskap foran psykopaten. Samtaler bør være korte og kjedelige. Forsøk å holde et nøytralt kroppsspråk og ansikt, med en svak helning mot det strenge og avvisende. Ikke fortell noe personlig om deg selv. Ikke fortell om ditt forhold til dine foreldre. Ikke fortell om hva du liker eller misliker. Ikke fortell om din politiske eller religiøse overbevisning. Ikke baksnakk noen. Snakk heller ikke positivt om noen. Du kan fortelle hva du har gjort i det siste, så lenge det er på nivå med “jeg matet katten min i dag”, “jeg kjøpte en veldig god dyne i butikken”, “det var så mye snø at jeg kom for sent på jobb”. Ikke ta ordet på personalmøter (hvis du har noe på hjertet, så ta det heller på tomannshånd med sjefen). Hold deg kort og saklig til enhver anledning.

2. Ikke tiltrekk oppmerksomhet

Dette elementet henger tett sammen med det første og det kan være vanskelig å skille de to. Men dette elementet handler mer om din fysiske framtoning. Går du kledd på en måte som skiller deg såpass ut at du kan tiltrekke deg oppmerksomhet? Hvordan prater du? Er du høystemt? Ler du mye og høyt? Har du noen karakteristika som gjør deg spesiell? I nærvær av en psykopat kan vi dessverre ikke alltid tillate oss å være oss selv. Det kan koste deg dyrt å “stå på din rett” til å være den du er. Psykopaten bryr seg ikke om din rett til individualitet. Hvis du først har tiltrukket deg en psykopat, så kan du raskt stå i problemer til halsen.

I dette elementet ligger også å skjule dine bragder. Har du for eksempel utgitt en bok, slik jeg har? Ikke fortell om det til psykopaten, og for all del ikke skryt av det. Hvis noen andre oppgir slik informasjon om deg i en forsamling hvor psykopaten er tilstede, så forsøk å avbryte dem. Det samme gjelder hvis sjefen begynner på en skrytetale om deg, stopp ham/henne! Det er viktig. Hvis det blir kleint så får du heller forklare for sjefen på tomannshånd hvorfor du ikke ønsker å kringkaste slik informasjon. Finn på en dekkhistorie hvis nødvendig, det er lov i slike tilfeller.

3. Ikke la deg invadere

Psykopaten er intens, rask og uberegnelig. Du blir lett tatt på sengen. Plutselig har du avgitt en emosjonell reaksjon eller kanskje en personlig opplysning fordi du ikke var forberedt. Derfor krever Gråsteinmetoden konstant tilstedeværelse. Psykopaten er avhengig av å hekte objektet raskt, enten det er snakk om vennskap, faglig samarbeid eller et kjæresteforhold. Vi som har vært sammen med en psykopat vet hvor raskt og dypt de involverer seg, det er nesten ufattelig hvor fort det går. Derfor, vær i forkant, se signalene raskt og avverg en personlig invasjon.

4. Ikke vis følelser

Henger tett sammen med det første og andre elementet. Grunnen til at dette blir trukket frem som et eget element er fordi følelser er den mest potente NF. Sjokk, glede, skuffelse, sorg og sinne er en hurtigladning av dimensjoner for psykopaten, en skikkelig power up! En slik boost gjør psykopaten euforisk og de vil ha mer. Når du først har avgitt en sterk følelse, så vil de være på deg hele tiden for å få mer av deg. Det er da spillet virkelig begynner, de vil vekselvis sabotere for deg og plassere deg på en pidestall, fordi de store svingningene i deg gir dem optimal NF.

5. Ikke del noe personlig om deg selv

Også dette er et eget element for å minne deg på hvor viktig det er at du ikke er ærlig og oppriktig med en psykopat. Alle fakta du forteller kan og vil brukes mot deg. Psykopaten tenker ikke som andre. De kan utgi seg for å være din venn, men bruke alle samvær med deg til å lete etter din akilleshæl. Det du trodde var en hyggelig tur i bowlinghallen, var for psykopaten spionasje bak fiendens linjer. Jo mer de finner ut om deg, jo dårligere stilt er du. Imidlertid kan det være meget vanskelig å forholde seg taus til en psykopat eller en narsissist. De har en egen evne til å trekke informasjon ut av deg, mot din vilje. I slike situasjoner kan du bruke element 6.

6. Avled/villed/distraher

Eller kort sagt, lyv! Lyv til du blir blå. Lek at du er Pinocchio. Hvis du elsker å strikke, så fortell at du hater det. Du kan forsåvidt også forsøke det motsatte; fortell alt du vet om strikkingens historie, om de vanskeligste mønstrene du har kastet deg på og om hvor vanvittig rørt din bestemor ble av skjerfet du strikket til henne. Antakelig vil du kjede psykopaten til døde.

Hvis du er forelsket i naboen din, så fortell psykopaten om alt som irriterer deg ved vedkommende. Elsker du nøtter, så fortell at du er allergisk. Sjansen er nemlig stor for at psykopaten da tilbyr deg en rett med nøtter i. Dette er lovlig villedning i Gråsteinmetodens navn. Hvis du merker at psykopaten blir spesielt interessert i noe du sier eller gjør, så avled; rett hurtig hans/hennes oppmerksomhet mot noe annet som er like interessant, men ikke nødvendigvis sant. Har du en annen giftig venn eller kollega? Fortell noe sladder om vedkommende, som kanskje trekker psykopaten mot dem og bort fra deg. Her er det bare å slå deg løs, MEN husk at psykopaten er skeptisk av natur, og har en helt spesiell evne til å avsløre løgn. Vær derfor troverdig. Pass på at nesen din ikke blir lang!

7. Slukk håpet

Det siste elementet innebærer dessverre en sorg for mange. Psykopaten kommer aldri til å bli den partneren eller vennen du ønsket deg. De sår ofte kimen til et håp som kan være meget vanskelig å slukke. Men du er nødt til å gjøre det. Alt de lovet og utga seg for var falskt. Du må finne din sjelevenn et annet sted, helst i deg selv. Snu ryggen til den personen du trodde var noe helt spesielt. Livet er ikke over. Ta deg tid til å sørge, men ikke be psykopaten om svar eller trøst. Sorgen må du holde for deg selv, og for all del ikke vise ham/henne!

 

Nå har teksten kanskje satt i gang noen tanker. Så her er min oppfordring til deg. Jeg har tidligere etterlyst din opplevelse av Gråsteinmetoden. Nå gjør jeg det igjen, jeg trenger flere historier. Skriv gjerne om din erfaring med Gråsteinmetoden i kommentarfeltet. Har du brukt metoden, kanskje uten å være klar over det? Har du vært i situasjoner hvor metoden kunne hjulpet deg? Ser du svakheter ved metoden? Kan du tenke deg andre elementer? Skriv om dem! Men denne gang er kommentarfeltet litt annerledes. Hvis du kommenterer under denne teksten, så samtykker du samtidig i at din kommentar kan brukes i min kommende bok (selvsagt anonymt). 

Men ikke la det skremme deg. Kommentarene brukes til å krydre boken. Alt fra enslige setninger til korte historier kan komme med. Dine erfaringer er viktige for nye brukere av metoden. Hvis du ikke ønsker din kommentar publisert her, men likevel ønsker å bidra i boken, så kan du skrive til [email protected]

 

Kan Gudstro hjelpe i selvbehandling av traumatisk stress?

Dette spørsmålet ble stilt i et middagsselskap jeg nylig deltok i.

Tidligere har vi diskutert hvorvidt mindfulness kan hjelpe mot traumatisk stress. Mange av leserne er opptatt av rehabilitering etter psykopaten og hvordan den kan forløpe raskt og mest mulig smertefri. I den anledning er gode råd dyrebare.

Den postpsykopatiske rehabiliteringen er av eksistensiell art. “Eksistensiell” kan defineres som vitenskapsbasert psykologi med et stort islett av åndelighet, enten man er religiøs eller ei. De eksistensielle spørsmålene dekkes ikke, eller kun delvis, av vitenskapen. Det kan dreie seg om ting som livet etter døden, sjelesorg eller meningen med livet.

Fordi vi nå skal diskutere religiøse behandlingsmetoder så vil jeg komme med en advarsel. Den første tiden etter psykopaten er man forvirret, fortvilet og desperat. Det frarådes å kaste seg inn i lettkjøpte fristende bevegelser eller sektvirksomhet. Alle menigheter som går offensivt fram og misjonerer for deres virksomhet skal man passe seg for. De promoteres ofte av karismatiske predikanter og medlemmer som selv enten er psykopatiske eller hjernevasket. Gudstro er først og fremst en relasjon mellom deg og Gud, ikke mellom deg og menigheten. Fellesskapet med en menighet kan være verdifullt, men er sekundært til din personlige tro.

Jeg forholder meg i denne teksten til kristendommen, men det er selvfølgelig opp til hver og en som leser å forholde seg til den religionen de føler de tilhører. For mange av oss er Gudstro fjernt og fremmed. Vi er barn av tiden og religion er noe som hører fortiden til. Bibelen kan ikke lenger brukes til noe, annet enn å kaste glans over høytidene. I høytidene “koster vi på oss” å føle oss litt åndelige og høytidelige, men i hverdagen passer ikke gudsdyrkelse inn i våre liv.

Det kan føles som et tilbakeskritt, et nederlag eller pinlig å erkjenne at man er, eller ønsker å bli troende. Det passer liksom ikke inn i den opplyste tiden vi befinner oss i.

Men spør deg selv, kan vitenskap og religion overhodet ikke kombineres? Er religiøsitet det samme som å avskrive vitenskap, at man ikke lenger tror på det beviselige og målbare eller det menneskeskapte? Det ville i så fall være merkelig, for vitenskapen er full av oppdagelser man ikke kan se med det blotte øyet, som for eksempel atomer og virus.

Det er intet i veien å tro på noe man ikke kan se. Bare fordi man aldri har sett Gud i menneskelig form, betyr ikke at han ikke finnes. Gud trenger heller ikke være en “han”. Ikke engang en “hun”. Gud kan være “det”, for eksempel naturen som omgir oss. Mange får åndelige opplevelser av naturen, fordi de føler seg omgitt av noe som er større enn dem selv. Åndelighet er ikke noe hokus pokus. Har du merket hvor mye lettere løsninger og optimisme kommer når du er i fysisk aktivitet, for eksempel når du går en tur i skogen? Det er fordi bevisstheten løftes opp på et høyere nivå når vi bruker kroppen og naturen. Kropp og sjel henger sammen. Fysisk bevegelse stimulerer sinnet. Naturen fungerer som en ytterligere oppkvikker. Åndelighet kan derfor med fordel kombineres med naturopplevelser. Og det er nettopp hva Gudstro er; at det finnes noe der ute som er større enn oss selv. Denne erkjennelsen gjør ikke at vi selv blir mindre eller betydningsløse. Tvert imot, erkjennelsen får oss til å vokse. Det betyr at bagateller som rir oss blir mindre viktige og bevisstheten heves ett eller flere hakk. Vi slutter å se ned på våre føtter, men løfter i stedet blikket mot himmelen. Vi ser et større bilde en vår egen, lille situasjon.

Kristendommen beskjeftiger seg med mye av det vi opplever i rehabiliteringen etter psykopaten. For eksempel;

-Kampen mellom det gode og det onde.

-Ensomhet og fremmedgjøring.

-Tilgivelse.

-Tunge følelser som desperasjon, håpløshet og raseri.

-Karma.

-Kjærlighet. 

-Psykopati. Det figurerer faktisk flere psykopatiske skikkelser i bibelen, og de blir korrekt beskrevet, selv om ordet “psykopat” ikke brukes.

Bibelen bør leses som en klok bok med mye livsvisdom. Den skal ikke tolkes bokstavelig. Det er sistnevnte som skaper fanatisme og er roten til mye maktmisbruk opp gjennom tidene. Dette har gitt religion et dårlig rykte og en vond bismak.

Problemet med det morderne samfunnet er etter mitt syn at vi har fjernet oss for mye fra det åndelige. Vitenskap og opplysning har gitt oss mange forklaringer og svar som tidligere ikke fantes, men lite trøst. Du merker det når en krise rammer deg hardt, som for eksempel møtet med psykopaten. Du får svar på ting du ikke tidligere forstod, et kriseteam på ti personer kan stå klare på en halv time for å fortelle deg at «nå er du i akuttfasen, den vil vare fra åtte timer til tre døgn, så vil du få det bedre og gå over i neste fase», men du føler deg ikke trøstet. Sjelen er ikke tilfredsstilt. Den finner ikke ro. Vitenskap kan ikke hjelpe deg. Åndelighet gir oss en trøst som forskning ikke kan gi.

Det lyder som jeg ser intet negativt ved Gudstro. Og sannheten er at jeg er positivt innstilt, men ikke udelt. Husk at mye i bibelen, spesielt i det nye testamentet, er naivt og noe vi etter psykopaten vet er uklokt. For eksempel “vend det andre kinnet til” og “vær mot andre som du ønsker at de skal være mot deg”. Dette vil ikke gavne oss i møtet med en narsissist eller en psykopat. Hvis du vender det andre kinnet til en psykopat, så vil han/hun slå til du er hudløs, og nyte hvert sekund.

Husk at Jesus var menneskelig, med menneskelige svakheter. Han tok ikke høyde for at psykopater og narsissister fantes, og trodde – som vi selv gjorde – at andre mennesker fungerer og resonnerer som vi gjør. Fordi han selv følte skam, så trodde han at alle var tilbøyelige til å føle skam. “Vend det andre kinnet til” var noe han levde etter, fordi han trodde at det ville få overgriperen til å føle skam over å slå. Men han tok feil. Ondskapen er skamløs.

Min personlige tro har ligget der latent siden jeg var barn, med en oppvekst i bibelbeltet. Den har ikke alltid vært nært tilstede. Jeg har aldri vært en praktiserende kristen. Men den har vært tilgjengelig når jeg trengte den som mest. Men hvordan kan du finne Gud hvis du er et barn av naturvitenskapen og forskningsbasert kunnskap? Hvordan vet du at «han» er der? Du må være søkende og åpen. Du kan være kritisk, men ikke skeptisk. Skepsis fungerer avstengende.

Det sies at Gud kommer når du trenger ham. Dette er en sannhet med modifikasjoner. Det dukker ikke opp en mann i kjortel med stav og skjegg, når du treffer veggen og ligger nede for telling. Gud åpenbarer seg ikke slik. Gud er de kreftene som av en eller annen grunn løfter deg opp når du har en tung dag. Det kan være snakk om den ovennevnte åndelige opplevelsen i natur og aktivitet, eller i form av en nabo som sier noen kloke ord akkurat da du trengte dem. Det kan være musikk, en sangtekst eller poesi, som gir deg en «eureka» opplevelse. Det kan være arven du fikk da du desperat trengte penger, eller din egen viljestyrke når du trenger å dra deg selv opp av en hengemyr. Alle opplever dette av og til, uansett hvor religiøs du tror du er. Hvis du ikke finner, så spør deg selv hva du egentlig leter etter. Åndelige veiledere kan hjelpe deg. Oppsøk en prest hvis du er nysgjerrig på denne siden av deg selv, eller hvis en terapeut ikke klarer å hjelpe deg fullt og helt.

Jeg tror den aller største fordelen ved å ha Gudstro, er at man slutter å føle seg ensom. Hvis man har tro i hjertet, så går man aldri alene. De kristne føler at Gud hele tiden er med, slår følge på livets vei og passer på. De takler derfor utfordringer med en forunderlig grad av fred og sinnsro. De slutter å overanalysere; “det er Guds vilje” alternativt «naturens gang» eller «tilfeldighetenes luner». Ofte er det enkle det beste. Kanskje man derfor ikke bør forkaste gudstro hvis man fortsatt sliter etter psykopaten. Kanskje religion har noe for seg, i kombinasjon med mer forskningsbaserte tiltak?

Husregler for bloggen

  1. Her lærer vi om de offisielle kriteriene for psykopati og narsissisme, men også de uoffisielle, de som fagfolk og behandlere ikke nødvendigvis kjenner til hvis de aldri har hatt en nær relasjon med en psykopat eller narsissist. Mange av psykopatens kjennetegn er synlige kun for primærobjektet og skjult for alle andre. Selv om mange kjennetegn ikke er offisielle så er de ikke mindre viktige. Dere som aldri har hatt en nær relasjon med en psykopat eller narsissist kan glemme å kverulere her, dere vet ikke bedre enn oss. Men dere er velkomne til å lese bloggen, delta i diskusjoner og lære.
  2. Vi kan korrigere hverandre men vi dømmer ingen. Vi støtter hverandre og tenker over hvilke ord vi bruker innen vi skriver dem.
  3. Vi kommenterer aldri under fullt navn.
  4. Vi forteller om våre personlige erfaringer med psykopater og narsissister. Dette innebærer nødvendigvis detaljerte beskrivelser av oss selv og psykopaten. Vi gjør det for å lære og forstå, men vi sverter ikke og vi navngir ikke.
  5. Når bloggforfatter svarer på kommentarer, så gjøres det på en slik måte at alle kan ha nytte av svaret. Det betyr at svaret ikke nødvendigvis er tilpasset den som spør. Når brukere svarer hverandre så er det opp til dere hvordan dere vil gjøre det.
  6. Psykopater, narsissister, flygende aper, troll og andre giftige mennesker er ikke velkomne på bloggen. Dere vil hurtig bli avslørt og utestengt.
  7. Det vil aldri bli oppfordret eller oppmuntret til noe annet enn NK med en psykopat eller narsissist. I enkelte tilfeller er det forståelse for at NK er uoppnåelig, men ingen vil få støtte til å bli værende i en relasjon med en psykopat når det er fullt mulig å gå. Derimot støtter vi dem som ønsker å gå men som ennå ikke har klart det.
  8. Denne bloggen handler om psykopater og narsissister. Den er opptatt av korrekt bruk av disse betegnelsene. En person er ikke en psykopat kun fordi han/hun har behandlet deg dårlig, fordi han/hun er kriminell eller fordi du ikke liker vedkommende. Men psykopater finnes og det spiller ingen rolle hva diagnosen kalles for øyeblikket. Bloggen handler ikke om andre forstyrrelser enn disse, da andre forstyrrelser innebærer en helt annen opplevelse for de som står den forstyrrede nær.
  9. Vi er ikke opptatt av kjønn eller etnisitet på psykopaten, for psykopater finnes i alle utgaver. Vi er heller ikke opptatt av type relasjon; en psykopatisk venn kan ramme objektet like hardt som en partner, slektning eller kollega.
  10. Henvendelser til bloggforfatter skal skje på mail; [email protected]. Dessverre er det ikke alltid kapasitet til å svare men alle henvendelser blir lest og ingen blir glemt. Bloggforfatter ber om forståelse for at han har et aktivt liv ved siden av bloggen, med full jobb og hund, og at alt arbeid med bloggen skjer på fritiden og etter evne.