Psykopatens syv blikk

En skriftlig oppsummering av søndagens youtube-video. Så langt har jeg identifisert syv blikk som skiller psykopaten fra normale mennesker. Hvis leseren kommer i tanke om flere som ikke kan flokkes under de nevnte blikkene, så utdyp gjerne i kommentarfeltet. 

Kartleggingsblikket. Psykopaten studerer og iakttar objektet, spesielt i begynnelsen av relasjonen. I idealiseringsfasen kan det intenst tilstedeværende blikket virke smigrende, for aldri har noen vært så oppmerksom på objektet, det intenst lyttende uttrykket oppfattes som oppriktig og varm interesse for objektet. Men dette blikket kan også være ubehagelig og objektet får en fornemmelse av å bli overvåket og studert både ansikt til ansikt og bak sin rygg. Psykopaten mangler de fintfølende sosiale antennene som regulerer normale menneskers måte å betrakte andre på. I tillegg opplever ikke psykopaten ubehag av å stirre en annen i øynene. Psykopaten kan derfor holde blikket på en måte som gjør at objektet føler seg avkledd. Kartleggingsblikket er delvis bevisst manipulasjon, delvis en systematisk og effektiv måte å samle informasjon om objektet på; fakta, sårbarheter, personlige egenskaper og særegenheter som psykopaten legger seg på minnet og senere i devalueringsfasen vil bruke mot objektet. 

Det karismatiske/hypnotiske blikket. Viser seg også mest i idealiseringsfasen. Dette blikket er ofte hva som fanger objektet. Objektet blir noe skremt men mest tiltrukket av dette blikket, som synes å ha en hypnotisk effekt – objektet klarer ikke å motstå å bli trukket inn i psykopatens verden. Karismaen kommer av en attraktiv selvsikkerhet hos psykopaten og en opplevelse av at han/hun er spesiell og unik. Objektet ønsker ubevisst å være en del av det som gjør psykopaten så spesiell, derav tiltrekningen. Psykopaten gir objektet en opplevelse av å selv være spesiell ved å befinne seg innenfor psykopatens intimsfære. Psykopaten sier med dette blikket “jeg er spesiell og dermed er du også spesiell så lenge vi er sammen, det er oss to mot verden”. Dette blikket bidrar sterkt i opprettelsen av det psykopatiske bånd, som objektet under NK har så store problemer med å slite fordi objektet mister sin opplevelse av å være spesiell når det ikke lenger får være i nærheten av psykopaten. Det hypnotiske blikket er bevisst styrt av psykopaten og brukes ikke mot andre enn den som psykopaten ønsker å fange. Det karismatiske blikket er delvis ubevisst og kan oppleves av flere enn primærobjektet, ganske enkelt fordi den åpne psykopaten ikke kan skjule sin opplevelse av å være spesiell og dette vil stråle ut gjennom øynene.

Det arrogante/foraktfulle blikket. Vil ofte dukke opp etterhvert som devalueringen starter. Hos åpne psykopater så er dette blikket merkbart helt fra begynnelsen. Psykopaten enten klarer ikke eller ønsker ikke å skjule sin selvopplevde grandiositet og berettigelse. Blikket avslører hans/hennes nedlatende syn på andre mennesker. Det er et ubehagelig blikk og en forsmak på rovdyrblikket men uten den samme intensiteten. Hva det imidlertid gjør er å få objektet til å gå på nåler. Det er et dømmende blikk som styrer objektet uten å ytre et ord. Objektet vil automatisk korrigere sin opptreden og bli mer føyelig som følge av dette blikket. Blikket kan også brukes mot andre enn primærobjektet hvis psykopaten ikke ser noen gevinst i å smigre dem, som regel folk som psykopaten vurderer som under seg på rangstigen, det vil si de fleste. Blikket er delvis bevisst manipulasjon men for mange psykopater er det ganske enkelt deres habitualblikk – blikket de har mesteparten av tiden uten å tenke over det. 

Det tomme blikket. Er synlig kun i korte øyeblikk hvor psykopaten ikke kan speile noen eller innen han/hun har rukket å riste en personlighet på plass, for eksempel de første sekundene om morgenen når psykopaten er nyvåken. Noen hevder at psykopaten også har dette blikket når han/hun er alene. Hva det kommer av er at psykopaten er ingen, han/hun har ingen egen personlighet og dette speiles av og til i blikket. Det tomme blikket er noe annet enn det fjerne og åndsfraværende blikket som normale mennesker kan ha når de faller i staver. Det tomme blikket minner mer om blikket til en batteriløs robot. Objekter forteller at i disse øyeblikkene så er det som om psykopaten ikke gjenkjenner objektet eller sine omgivelser, men uten den synlige forvirring som kjennetegner blikket til normale mennesker når de er desorienterte. Det er i stedet et kaldt blikk som avslører den manglende sjelen bak blikket og kan sammenlignes med en hai. Det er i så måte et skremmende blikk. 

Det skadefro blikket. Dette blikket blir synlig når psykopaten har sabotert noe for noen, manipulert noen på en effektiv måte eller ført noen bak lyset. Sistnevnte fungerer som en bekreftelse på at masken fungerer, og psykopaten tolker dette som at han/hun er en dyktig bedrager – noe de tilstreber. Blikket vises også hvis noen rundt psykopaten begår feil selv om psykopaten ikke er innblandet, det bekrefter likevel psykopatens syn på seg selv som feilfri og bedre enn andre. Psykopaten elsker at andre mennesker begår tabber eller opptrer som villige marionetter for ham/henne. Dette gir psykopaten verdifull NF i form av skadefryd og kommer til uttrykk i blikket som en blanding av glede og ondskap. Normale mennesker kan også oppleve skadefryd og denne er ikke i vesen forskjellig fra den psykopaten opplever. Forskjellen ligger i intensjon, hyppighet og intensitet. Psykopaten nærmest gløder. Skadefryd gir dem en meget potent rus (NF) og de oppsøker derfor denne opplevelsen igjen og igjen. De vil iscenesette sabotasjer for andre, for å gjenoppleve rusen.

Det uskyldsrene blikket. Dette blikket er hovedsaklig ubevisst hos psykopaten og er et uttrykk for deres opplevelse av uskyld. Til tross for at de står bak alvorlige overgrep så er psykopatens samvittighet ren, og dette stråler ut gjennom øynene som hos et uskyldig barn. Denne kombinasjonen av selvopplevd uskyld til tross for grove overtramp er karakteristisk for den antisosiale forstyrrelsen; kombinasjonen i seg selv er forstyrret og krever et meget forstyrret sinn som kan akseptere en slik motstridende mental konflikt. Fordi dette hovedsaklig er et ubevisst blikk så vises det ikke i forbindelse med bestemte situasjoner, utover at psykopaten synes å være tilfredsstilt når dette blikket vises. Blikket beskrives ofte som “søtt” og er nærmest uimotståelig for empatiske objekter. Dette blikket er ene og alene ansvarlig for at psykopaten unnskyldes for hans/hennes ugjerninger langt på overtid. Objektet opplever et moralsk dilemma da han/hun kanskje ser ugjerningene men bagatelliserer dem som rampestreker til et lite barn og føler at konsekvensene ikke kan overskride de som er akseptable for et lite barn, til tross for at psykopaten er godt voksen.

Rovdyrblikket. Det skumleste og mest avslørende blikket av alle. Vises ikke ofte, men kommer i forbindelse med maskefall. Maskefall kan skje tilfeldig ved at psykopaten et øyeblikk glemmer å beholde masken på, eller bevisst ved at objektet har gjort noe spesielt foraktfullt (i psykopatens øyne). Et bevisst maskefall vil ikke skje før psykopaten er klar til å forkaste objektet. Det er et meget ubehagelig blikk lik et rovdyr som er klar til å angripe og fortære byttedyret. Blikket avslører to ting; 1) hvem psykopaten egentlig er, og 2) hvilke følelser han/hun faktisk har for objektet. Det er åpenbart ikke snakk om kjærlige følelser slik objektet er blitt forledet til å tro, men forakt, misunnelse, vemmelse, avsky og hån. Dette egentlige synet som psykopaten har på objektet har vært der hele tiden og det er meget vanskelig for objektet å akseptere den forvirrende sannheten. Uansett er det svært viktig å forlate relasjonen med psykopaten når man først har fått servert dette blikket, selv om man umiddelbart ikke forstår hva det betyr. Det kan være hensiktsmessig å gi seg tid til å planlegge flukten slik at psykopaten ikke fatter mistanke, men likevel med hast i bevisstheten. Det kan stå om helse og økonomi, sågar livet. 

 

42 kommentarer
  1. For ett år siden begynner jeg å få opp øynene mine… Det var skremmende å lese sånne artikler og bøkker og forstå at alt som ble beskrevet i dem ALT DETTE om mannen min. Fra den idealisering fase til devaluering…. Kan signere under hver eneste ord… Det var alt den som jeg elsket over livet mitt som var alt for meg. Men i tross alt sto fortsatt i tvil om at kanskje tar jeg feil.. Til slutt han sviktet meg på en kynisk og hykleriske måte – han vært utro og fortsatt i forhold med hun, og alt gjorde han bak ryggen min selv om jeg var for han i det vanskelige tider…. Da raset hele verden for meg på ett sekund….
   Jeg forlot han snart en mnd siden. Skjønner selv at alt dette er veldig ferskt for meg. Jeg føler at jeg ikke lever lenger…. Hjertet mitt er en håndfull akse…. Kan ikke tro at alt dette er en virkelighet….

   1. 3 mnd. siden jeg rømte fra min samboer etter div. avsløringer som aldri ble tatt opp med henne.
    Har hatt null kontakt etter dette.
    Pakket tingene mine mens hun var på jobb, la nøkkel i postkassen og la igjen en lapp.
    Kjenner godt igjen alle de 7 blikkene som står nevnt her.

    Forstod tidlig at det var noe alvorlig galt med denne kvinnen, jeg hadde solgt huset mitt
    å flyttet inn til henne så endret hun karakter, da viste jeg at dette aldri kom til å bli et langvarig forhold.
    Er så glad i dag at jeg ikke kjøpte meg inn i boligen hennes.

    Vi hadde 3 brudd på de 3 årene vi bodde sammen hvor jeg valgte å bo hos venner, hver gang kom hun krypende tilbake med nye løgner om at hun elsket meg så høyt at hun ikke kunne leve uten meg.

    Men hun var så hevngjerrig etter at jeg hadde forlatt henne, at episodene utspant seg til det værre.

    Jeg er en sterk person, med gode venner rundt meg som så en del av hennes raseri og
    dramatiske utageringer på fester der hun etter for mye alkehol «helt uten forvarsel» ble helt hysterisk
    og kunne skjelle meg ut for ting som ikke hadde rot i virkeligheten.
    Da var hun helt utrøstelig så da var det venninner av henne som måtte roe henne ned.

    Er så glad i dag at jeg fikk bearbeidet og distansert meg følsesmessige fra henne med hjelp av gode venner
    flere måneder før jeg rømte.

    Den siste kronen hun la på verket skjedde på en hyttetur med venner der hun serverte ROVDYRBLIKKET
    etter mye alkehol skulle hun ta livet av seg med brødkniven fordi ingen likte henne og elsket henne jeg prøvde og trøste henne men hun bare slo etter meg og sa jeg kunne reise til helvete.
    Det var en man fra en nabo hytte som fikk roet henne ned og det endte med at de hadde
    hadde seg med hverandre, når hun kom tilbake på hytta kl 05 på natten ville hun hjem, jeg sa
    til henne at du reiser ingen steder nå i natt men at viss hun ville dra hjem dagen etter så skulle vi gjøre det,
    dagen etter stod hun opp som ingen ting hadde skjedd,
    Jeg har aldri tatt opp dette med henne men jeg har opplyst han fra nabo hytta at jeg er klar over hva som skjedde.
    Men jeg spurte henne når vi satt i bilen hjem hva tror du dine venner hadde tenkt om meg ? viss jeg hadde hadde sånt raseriutbrudd på hyttetur med dine venner…. hun svarte jeg vet ikke jeg.

    Jeg har lest meg grundige opp, da jeg måtte prøve og forstå hvordan en kvinne kunne ha et slikt adferdsmønster med en impulsivitet som hun viste i slike situasjoner.
    Uten å kunne ha grunnlag for og sette en riktig diagnose, så ser jeg etter å ha lest meg opp og hatt samtaler med en vedkjent som er psykolog at hennes destruktive vær måte at det er 4 personlighets trekk som går igjen
    sosiopat, borderline, naressesist og psykopat.

    Tusen takk for et flott sted å lese og dele historier på.

    1. Hallo Lars, velkommen som kommentator. Du er selvfølgelig velkommen til å kommentere på hele bloggen, men jeg anbefaler deg å kommentere under de nyeste tekstene hvis du ønsker svar fra andre lesere. De eldre tekstene er det lite/ingen kommentaraktivitet på lenger.

  2. Nika: ja, det er ferskt og du må forberede deg på en rekonvalesenstid som er helt annerledes enn etter brudd med normale mennesker.

   Det nytter ikke å skynde seg gjennom dette, du må la deg føre gjennom de forskjellige fasene. Det finnes ingen snarvei eller utenomvei.

   Men fortvil ikke, du vil klare deg, akkurat som jeg gjorde og mange av leserne her.

  3. Jeg husker alle blikkene. De ble bare etter hvert en del av han. Men, de som er “tatovert” i min hukommelse som jeg så de nettopp, er: 1) kartleggingsblikket…. det var første gang jeg så han. Jeg snudde meg og han stod bak meg.2) Det skadefro blikket: Da han stod i bar overkropp og jeg lurte på hvordan han hadde fått kloremerker på ryggen. Eller da han satt med rødvinsglasset i hånden og fortalte meg at min venninne hadde invitert han med hjem til å overnatte. 3) Rovdyrblikket. Da jeg endelig hadde fått hans mobil i mine hender. Vekket han og stod med alle sex mld.skrevet samme dag mellom han og sin elskerinne. De lyste mot han og da så han ut som et rovdyr. Det kan ikke beskrives. Det skummet ut av hans munn og et ansikt jeg aldri har sett….

  4. Til Nika. Det blir bedre. Jeg har nå vært 14 mnd fri og livet er lysere, men fortsatt en vei å gå. Det hjelper å lese å få kunnskap. Det har hjulpet meg veldig.

  5. Takk at du er her for meg og de andre!❤️
   Jeg leser mye den blogg. Leser hver eneste artikkelen igjen og igjen til jeg kan huske nesten 100% hver eneste ord. Spesielt hvis følelsene mine begynner å slå meg i tilbake tid i de varme minner og gode stunder med han… Da kreftene mine begynner å svikte og kjenner at begynner å synes synd på han. At han er en syk person egentlig… Tankene spinner rund 24/7… Og bare smerter som vrenger hele kroppen min… Vil fortelle hvor mye ødelagt han rund seg men skjønner samtidig at det skal ikke nytes… Og det blir lange monologer i bilen min gang på gang….
   Prøver å være sterk. Han fått sine ønsker håper jeg. Nå kan han leve i sitt hus og ha det helt “sterilt” som han liker og være pedant i alt, det blir stille og igjen skal forstyre å sove, og hans utaknemlig utenlandsk kone som beundrer han ikke nok skal ikke stå i veien og hun skal ikke irritere han mer med min norsk som han var aldri fornøyd med. Han kan nyte ro og fred på huse og høre den resonans av stillighet…
   Håper at han fått det som han vil…
   Og jeg… jeg skal lese bloggen din fortsatt… Og jeg vet – en dag lever jeg igjen! Det som ikke dreper meg – gjør meg bare sterkere!
   En dag åpner jeg min maleriutstilling om alt dette.

  6. Jeg har nå fulgt denne siden i ett år, ting tar tid. Det vanskeligste er å erkjenne for seg selv. Jeg var sammen med min P fra jeg var 15 år, i 28 år, jeg gikk for 4 år siden. Vi har 3 barn sammen. Det har vært en sammenhengende krig, både i ekteskapet og tiden etter som skilt. Den første tiden etter bruddet, var han veldig pågående og blandet seg inni alt. Først når en står utenfor og ser tilbake, og leser om psykopati, skjønner en hva ting er, og hvorfor. Det tar tid! Og en mister alt, og må begynne helt på nytt. Jeg er glad for at jeg fant siden din og lest boka di. Dette har hjulpet meg å komme igjennom de forskjellige fasene.
   Rovdyrs blikket har jeg sett hos min P, spes ved seksuel vold, da kom det frem. Det er som å bli spist levende. Også det uskyldige/spørrende blikket hans, eller følelsen av at han iakttok meg.
   Trøsten er at jeg er borte fra volden, og ting blir bedre. Angsten, frykten og smerten i kroppen sitter der ennå. Jeg gleder meg til den dagen jeg kan levere/hente minstemann uten å ha angstanfall og føle frykt. Den dagen sistemann fyller 18 år er det fest og innføring av NK. Til da følger jeg med på siden din, går til psykolog og fysioterapaut, og har minst mulig kontakt med min eks.

  7. Nika: “Prøver å være sterk”

   Det er lov å være svak. Faktisk vil jeg anbefale det. Dette vil ta meget lang tid. Hvis du skal være sterk den tiden det tar, så vil dine krefter være oppbrukt lenge før du er helet. Bare et råd, lykke til og takk for at du leser.

  8. Min ex Narc. havde også et meget flakkende blik, når jeg konfronterede ham med noget i hans opførsel. Det var et meget uroligt blik. Blikket kørte rundt i alle retninger og pupillerne var små og jeg kunne ikke se dybt i de øjne. En nat vågnede jeg og så ham ligge og stirre iskoldt op i luften, koldt og tomt, som glasøjne. Det blik husker jeg som noget uhyggeligt!

  9. Øfte føler at når jeg skal la meg være svak så har jeg ikke lyst leve en gang…
   Og vet du hva er verst? Han jobber i psykiatri!!! Så han vet hva han gjør! Det er skremmende! Han har vært på behandling i forhold til hans alkoholl problemer så var det mye møter med psykolog så nesten sikker at han fått greie på sin diagnose “personlighet forstyrrelse”, så lenge diagnosen “psykopat” eksisterer ikke lenger. Etter disse møter med sin psykolog uten tvil lærte han seg enda mere triks hvordan han skal bruke sine evner! Og det er enda mere skremmende!!!
   Jeg har et spørsmål.
   Hvorfor de nærmeste pårørende ikke ble informert om sånnen diagnose?!?! Jeg skjønner – taushetsplikt!
   Men…
   Dem som får sånn diagnosen ble skrevet ut som “friske” mens fortsetter ødelegge psykisk de nærmeste!!!
   Til slutt de (kona/mann) kan forsøke selvmord… Det kan skje… Alle vet det. Da blir dem plassert på psykiatrisk avdeling og kanskje barnevern kommer i bildet eller de kommer seg aldri i et normalt liv…
   Men DE!!! DE skal gå “friske” og skal bare finne seg nye ofrer og ødelegge enda mere liv!!!!
   Skulle de nærmeste være informert så kunne de forholde seg til det og ikke stå i tvil om mann/kona er psykopat og kunne ta et valg om vil de leve med psykisk syk person og ofre livet sitt for det eller har de ikke krefter og bare går fra dem….
   Synes at nærmeste pårørende MÅ VÆRE informert om det!
   Er det ikke svikt av systemet?
   P. S. Siden 2016 begynner å jobbe i psykiatri selv.

  10. Anonym21: Jeg tenker her at også psykopaten kan være usikker, selv om det ikke skjer ofte.

   Kan det være det flakkende blikket du beskriver?

   Jeg så min psykopat usikker en enkelt gang, det var en gang jeg ba ham forlate min leilighet og gå hjem til seg selv (avvisning).

  11. Og forresten… At det mulig at psykopat jobber i psykiatri?! Hva han kan hjelpe med?!
   Det er surrealistisk! En tragikomedie!

  12. Nika: psykopater finner man i alle yrker. Min er sykepleier. Jeg forstår hva du mener, det er nærmest umulig å forestille seg en psykopat i et omsorgsyrke. Men det ene er ikke mer sjokkerende enn det andre. For eksempel finnes det også mange psykopater i politikk og i lederstillinger, hvor de kan gjøre stor skade og urett.

  13. Blogforfatter: Ja, det var et usikkert blafrende blik. Et undvigende og forvirret blik. Han anede ikke hvad han skulle svare mig. Og ellers kom han med et mumlende, lavtmælt svar jeg næsten ikke kunne forstå. Jeg tænkte intuitivt, at det var fordi han løj. At han ganske enkelt ikke endnu havde fabrikeret et færdigt svar, da jeg konfronterede ham. Og dermed ikke vidste hvor han skulle lade blikket falde. Men med eftertanke tror jeg også det kunne være, at jeg havde spurgt i øjeblikke, hvor han var maskefri. Hvor han ikke var nogen og derfor ikke anede hvor han skulle vende blikket eller hvad han skulle svare. En time efter, kunne han gå ud af døren, skifte personlighed og være ordstyrer i en stor forsamling, have øjenkontakt og tale højt og tydeligt.

  14. Min P hadde også et slags flakkende blikk som virret i alle retninger da han ble konfrontert med noe, eller på en måte avslørt på den måten at han f.eks ikke kunne svare på et spørsmål. Da var blikket hans umulig å møte.

  15. Tak for endnu et godt indlæg. Her er også noget jeg kan nikke genkendende til og ja..min ex N arbejder også i sundhedssektoren og det er ret skræmmende. Jeg tror måske endda han er god til sit arbejde, for han har aldrig tænkt over arbejdsmæssige eller følelsesmæssige problemer , når han kom hjem. Ude af øje ude af sind…vi andre tager ofte problemer med hjem ..men det er ikke tilfældet med en N.
   Til Nika : Det hele vil blive bedre, det tager tid, men læs på denne her blog når du har behov, det har hjulpet mig rigtig meget. Jeg forlod min ex N for lidt over to år siden og nu er jeg endelig mig selv igen. Jeg er glad, fri og i den sidste tid kan jeg mærke en mærkbar bedring i mit humør og i mit helse.
   Foråret er på vej og jeg er sluppet ud af al galskaben …intakt … Fantastisk. Jeg er dybt taknemmelig. En gang imellem tænker jeg på det nye offer…hun er begyndt med devaluering, tavshedskure og andre af psykopatens mærkelige mishandlingsmetoder. Jeg er så glad for , at det ikke er mig længere…

  16. Nika:
   Min P har en framtredende stilling i samfunnet og er regelmessig i media der han framstår som verdens varmeste, mest interesserte og omsorgsfulle mann… Så disse finnes overalt!
   Så bra at du har kommet deg unna! Har du noen å snakke med, som du kan lufte tankene dine hos? Jeg ser du nevner at du “skal åpne maleriutstilling” i en av kommentarene dine – så bra at du kan bruke det å male som terapi! Jeg har også brukt trening, dagbokskriving og lange turer i skogen helt bevisst. Det er tøffe tak dette her, men du kommer deg gjennom det. Ta tiden til hjelp. Husk å tillate deg å være svak. Ligg i fosterstilling og gråt om du trenger det – ikke hold tilbake. Husk å spise, sove, ta en dusj… Og bruk bloggen her. Det er utrolig mye kompetanse i kommentarfeltet her, det har hjulpet meg masse!

  17. Nika: min Narc. har også en betydelig stilling inden for den pædagogiske verden med meget svage klienter. Men de fleste folk vil ikke tro, at en person i den branche og med den tillidspost, kan være en P. Derfor skjuler min P sig godt. Det er uhyggeligt! Mit råd til dig, er at være rigtig, rigtig god og nænsom ved dig selv og så må du bevæbne dig med megen tålmodighed og troen på, at du langsomt vil heles. For det gør du med tiden!

  18. Jeg opplevde P/N våknende om morgenen ved siden av meg, han åpnet øynene, og så på meg, uttrykksløst, og sa på en enkel måte ” hvem er du” (Det var ikke en tullekommentar)

  19. Anonym21: Når jeg leser om særtegn på psykopatisk personlighet, som for eksempel denne listen om psykopatens syv blikk, så skjer det ofte at jeg sitter igjen med et inntrykk av at noe mangler på listen. Jeg “finner ikke” min eks i alle punktene. Eller, jeg kjenner han ikke helt igjen i beskrivelsen, for alt blir liksom uten følelser. Spesielt tydelig ble det første gang jeg leste Hare’s sjekkliste oversatt til norsk av en eldre akademiker. Det betyr ikke at min eks var normal, og at jeg hadde tatt feil. Noen ganger kan det nemlig bety at personligheten du søker informasjon om enten har flere uttrykk i tillegg til beskrivelsen, eller har uttrykk som fremkommer svakere/sterkere enn det som beskrives. Da blir det veldig viktig å stole på at det du har sett og opplevd, det stemmer, selv om det ikke står i beskrivelsen.
   Det fins for eksempel utrolig lite informasjon om (i mitt tilfelle) skjult narsissisme (covert narsissisme) og hvordan denne personligheten fremstår i praksis. Jeg tror det henger litt sammen med at den skjulte narsissisten ofte holder seg dypere under radaren enn for eksempel narsissisten eller psykopaten. Den skjulte narsissisten verken syns, høres eller legges spesielt merke til som utgående og sosialt positiv. Får de deg på tomannshånd, kan de skryte av alle sine bragder, men går du de i sømmene vil du oppdage at dette er halvsannheter eller direkte løgner. De kan ha spilt i band, men gir du de en gitar får de plutselige lammelser og må på sykehuset. Ergo frykter de folk som kan avsløre dem. Ofte virker de ensomme.
   Du beskriver “flakkende” og “urolig” blikk hos din eks. Bloggforfatter nevner “usikkerhet”. Og akkurat dette stemmer godt med blikket til en skjult narsissist. De ER ofte usikre! De flakker ofte med blikket i sosiale sammenhenger. De stoler ikke helt på at omgivelsene oppfatter han/henne på en korrekt måte. De frykter andres bedømmelse. De gransker dessuten omgivelsene slik at de kan plassere seg mest hensiktsmessig i forhold til potensiell narsissistisk forsyning, men alltid litt i skyggen av festens opplagte midtpunkt. De forsøker unngå typiske ledertyper i frykt for at disse gjennomskuer deres egen middelmådighet. De fisker etter bekreftelse, er påtatt beskjedne i håp om at du vil gjøre enda mer for å overbevise dem, og de kan oppfattes som trengende og uskyldige. Blikket flakker fordi de frykter ubehagelige opplevelser, og man får mest lyst til å beskytte dem. I motsatt fall, når de har full kontroll, bruker de blikket som beskrevet i listen her.

  20. Kari: Tak for din kommentar. Du er også en af dem der har været sammen en Covert Narcissist, ligesom jeg og ja, de kan være noget vanskelige at afsløre bag deres noget ydmygende attitude. Og ja, at stole på egne oplevelser, lige meget om de ikke fuldstændig hører ind under div. karakteristika af en P, er nok vigtigt. Min oplevelse er at de er ekstremt vanskelige at sætte lig en P, FØR devalueringen vel at mærke. Min Skjulte Narc. var på mange måder en modsætning til en tidligere P jeg har kendt. Den tidligere var noget lettere at afsløre og var mindre smart. Min Narc. var i selskab med mig, noget af en undskyldning. En sart sjæl, en sprød personlighed med en lurvet gang og med mange sygdomsanfald. Lige til at få beskyttelsesinstinktet frem hos mig. Han var smart, udspekuleret, kalkuleret og rigtig, rigtig dygtig på sit felt. Han kendte til hans egen diagnose og spillede et brilliant skuespil. Indtil masken faldt, da fik jeg mildest talt et chok. Jeg har aldrig taget så meget fejl af et menneske…

  21. Tidligere når jeg har observert slike merkelige blikk som det skrives om her ( hverfall type “flakkende blikk” ) så har jeg lagt godt merke til det. Jeg synes det var så påfallende ubehagelig at jeg kalte det faktisk “pisseblikk” ( bare til meg selv ) … var vel bare en måte og beskytte meg selv på, kjenne det igjen og komme meg ut av en situasjon med vedkommende fortest mulig.
   Har også observert et ekstremt “svart blikk”.

  22. Min ex P var også coveret narcisist. Han passer ind på alle måder, lige bortset fra det med at være stakkels . Det spildte han aldrig på . Han kunne dog underspille sig selv, hvis der var noget han ville opnå. Da kunne han næsten være helt underdanig. Mht narcisistens syv blik da har jeg ” været så heldig ” at få taget fotografier af i hvertfald to af de syv blik. De sorte øjne og et meget nedværdigende blik, han forandrede få sekunder efter, fordi der kom en tredie person og han måtte hurtigt tage masken på igen. De fotos har jeg brugt rigtig meget i min rehabilitering …det har hjulpet mig, at jeg sort på hvidt har kunnet se med mine egne øjne, at det er helt rigtigt , alt hvad jeg husker. Ligemeget hvor syg jeg var til sidst, så var min intuition og opfattelse af ting 100% intakt. Dette forsøgte min ex P nemlig at så tvivl om, hos fælles venner og bekendte. Ikke på noget tidspunkt, har jeg tvivlet på, at det jeg så og oplevede var rigtigt.
   Denne evne kunne min ex narcisist ikke knække og det er jeg utrolig glad for . Det har været grunden til , at han ikke fik mig knust, selvom han prøvede i årevis.
   I dag er jeg den person jeg altid har været og jeg har mod på livet …min ex narcisist nyder ikke noget, han jagter videre i hans tomme liv, uden sjæl og uden dybde, hele tiden på jagt efter nye kick.

  23. Interessant det Anonym21 og andre skriver om flakkende blikk, jeg opplevde nemlig også noe lignende, og det var påfallende siden det skilte seg veldig fra hans tidligere framtoning:
   Det var mot slutten av forholdet, han hadde rukket å både devaluere og forkaste meg. Han dumpet meg helt plutselig under en krangel, men tok meg tilbake igjen en måneds tid etter. Jeg var på dette tidspunktet ekstremt nedbrutt etter flere runddanser av manipulasjon og psykisk vold. I all hemmelighet skaffet jeg meg midlertidig bolig i en annen by (leilighetsbytte, bodde heldigvis alene) og planla å reise vekk for å bryte med P. SAMTIDIG gjorde jeg alt jeg kunne for å redde forholdet, det var bare halvparten av meg som hadde akseptert det forestående bruddet; jeg inviterte P hjem til meg på bedre middager, seriemaratoner, ølkvelder, you name it.
   Det var i denne perioden jeg merket en endring i hans adferd og ikke minst blikk. Han, som alltid alltid hadde hatt et mildt sagt intenst blikk, hadde nå et flakkende og unnvikende blikk. Han hadde også et helt nytt stemmeleie! Stemmen var blitt lysere, han snakket på en annen måte. Men mest påfallende var altså dette blikket, jeg skjønte ingenting, prøvde å fange blikket hans (halvparten av meg jobbet med å redde forholdet som nevnt, så jeg prøvde å etablere en kontakt), det vek unna og flakket rundt i rommet.
   Kort tid etter endte jeg opp med å gå ut av forholdet og innføre NK, det er en annen historie, men i dag sitter jeg med noen teorier om det flakkende blikket:
   – Selv om jeg planla flukten i hemmelighet og bare halvt dedikert, kan P ha snappet opp at jeg (ubevisst) var på vei bort, at jeg var i ferd med å glippe fra grepet hans, og prosessorene hans arbeidet intenst med å endre strategier for å fortsette å ha kontroll over meg? Dvs. at det til tross for hans selvopplevde grandiositet handlet om en slags usikkerhet, at hans forstyrrede hjerne var i hardt arbeid for å legge om strategiene, og at det skapte den tilsynelatende unnvikende/distraherte framtoningen.
   – Han var kanskje i ferd med å bytte meg ut med et nytt objekt, og var i en overgangsfase der jeg begynte å legge merke til personlighetsendringen fordi han hadde begynt å speile en annen? Derav også endret stemmeleie og i tillegg til endret blikk-adferd?
   – Eller han var kanskje i en vurderingsfase der han la videre planer for hvordan han skulle utnytte meg videre – forkaste meg på nytt, beholde meg en stund til, innføre nye premisser og basiser for mishandling, mulighetene var mange og han veide dem alle for og imot – og at det førte til det jeg opplevde som en hektisk og unnvikende framtoning?
   Dette er noen av teoriene jeg har, jeg ser at de er litt beslektede med hverandre også. Er jeg helt på jordet? Denne merkelige flakkingen og tilsynelatende hektiske usikkerheten fra sluttfasen var som sagt så påfallende annerledes enn de forutgående årene med P, og jeg har rett og slett aldri helt klart å få den biten på plass i min forståelse av det jeg opplevde. Før denne fasen var han som oftest intens og insisterende i blikket. Har egentlig slått meg til ro med at jeg kanskje aldri vil skjønne alt, men kom på det igjen nå når jeg leste andres kommentarer her.

  24. xx: Spændende betragtninger du har omkring det flakkende blik. Jeg har også en teori om det nervøse og forstyrrede blik. Jeg har tænkt, at det måske var et tell. At min ex. Narcissist havde lagt den kontrollerede maske og at jeg så overraskede ham med nogle spørgsmål og så hans forstyrrelse direkte i blikket. Det meget flakkende blik, kunne også være konfrontationen med nogle af løgnene og at han ikke var forberedt nok. Og jeg tænker også som dig, at P kan have opsnuset at man er ved at afsløre dem og så kan det usikre blik, være en måde hvor de selvbestaltet, bløder en op og appellerer til omsorg/opmærksomhed/undren. Jeg tror at hvis man er sensitiv, påvirker det at se en anden være så forvirret i blikket og man kan så selv blive forvirret. For det vil P jo gerne have at man blir?. Det kunne også være rent forvirrethed over at man stadig er der (i den rigtige verden 😊) og stiller opklarende spørgsmål. Alt imens de selv har travlt med et nyt objekt eller er til stede i et andet fantasi univers og så forstyrrer det dem, at man faktisk stadig tager dem alvorlig, ved at stille spørgsmål. Det kunne også være, det kunne også være, det kunne også være PUUHHHH jeg kan bruge mange tanker på deres aparte og uforståelige opførsel.

  25. Jeg kjenner igjen alle blikkene. Noen blikk kom oftere enn andre men alle er der. Guffent. Kan også kjenne at jeg kan kalle noe for “Det grandiose blikk” Og “Det suverene/vinnende og tronende blikk” Hvis ikke dette kan gå under de andre typene?

  26. Til Juni. Det blikket du nevnte der, så jeg en del av . D.v.s da han stod forran speilet og beundret sin kropp.

  27. Jeg kunne godt tænke mig at vide noget om narcisister og livskriser , som overgangsalderen…altså når en narcisist ældes..er det en narcisisistisk skade ? Jeg har nemlig den terori , med min ex N , at han havde masken på i næsten tyve år ( kun med korte maskefald ) og derefter forsøgte N at isolerer mig , langt ude på landet og her startede devalueringen . Jeg tror han fik rigeligt narcissistisk forsyning hos mig og rundt omkring i de første tyve år , men omkring 45 års alderen , faldt masken hjemme. Det var nu ligesom om han havde et bundløst hul, som hverken jeg eller han selv kunne fylde op mere. Det blev bare større og større og mishandlingen blev værre og værre. Han for rundt til alt muligt og om aftenen, når han endelig var i ro hjemme, begyndte han at drikke og så kom hans sande jeg frem.
   Kan min teori passe ?

  28. Håper jeg ikke skriver for ofte..
   Mary: En interessant tanke. Mine tanker om dette er at det absolutt er en narsissistisk skade for en N det å eldes. Tror kanskje det ter seg litt forskjellig for ren P eller ren N?? Jeg tror det er en tragedie for en N å eldes. Det er mitt inntrykk. Tror P/N missliker også å eldes, men det vises kanskje ikke helt likt? For som Monia skrev over med det å nyte å se seg i speil og selv beundringen som er så enorm, dermed utføres alle triks og muligheter for å fortsette sin ungdommelig het og jager etter det perfekte ytre pga sin enorme selvdigging. De kan slutte i jobben sin fordi N trenger å få mer tid til å trene, og mer muskler, og for å unngå stress sykdommer, og utfører operasjoner og annen pynt, tar kjemikalier, alt dette gjorde min N. Det er ekstremt over normalen det der.
   Men jeg tror andre livskriser som kommer, ikke går inn så dypt.
   Men derimot livskriser som treffer P/N personlig, eller som treffer P/N på måte som ikke gagner dem selv, da blir det en narsissistisk skade, og går dermed utover humøret deres og dernest utover de rundt.
   Mitt inntrykk var at (det som normale ser på som en livskrise) det å miste en forelder feks var til å komme over, men det å få Grå Hår var ille for P/N, eller gule tenner, eller ikke store nok muskler, eller at noen personligheter i omgangskretsen som N ofte solte seg i, ikke lot seg gjøre lengre og ble borte, så var det en større tragedie.
   I en normal relasjon kunne man kanskje si at vedkommende ikke klarte å vise følelser om de mistet en venn eller forelder og at de ikke klarte å prate om tapet eller sorgen, men når det gjelder P/N ha man sett nok til at ikke stemmer.

  29. Mary: Min ex P og ex Narc. er i dag begge sammen med en noget yngre partner. Ex N har fået en baby med den yngre partner og N har bedstefar alderen og har også børnebørn. Virker for mig noget panisk og ikke at ville erkende sin alder. Så jeg tror at N får en foryngeleseskur ved fortsat at være produktiv/viril og at fylde de tomme huller med en travl hverdag med en baby. Altså at det giver ham Narc. foder at sole sig i en yngre partner og få den opmærksomhed, som en baby giver. Så ja, jeg tror at alderen giver en N narcissistisk skade. Og at en N vil gøre alt for at lukke øjnene for den fremskredne alder.

  30. Spændende at høre Juni og Anonym21 om jeres teorier vedr. overgangsalder og narcissistisk skade.
   Det var også i den periode at min ex N mistede sin far. Min ex havde ofte sagt…vi kan ikke dø,min far og jeg , vi er noget helt specielt..lidt for sjov troede jeg. Da så hans far døde, var det ligesom det udløste en depression og jeg mærkede en markant ændring, hvor den mørke side var fremme hjemme, næsten hele tiden. Det var også i den periode jeg forsøgte at komme væk ( mindst 7 gange ) inden det endelig lykkedes. Når jeg tænker tilbage, kan jeg ikke forstå at jeg blev så længe.
   Det der forvirrede mig var det med at N var to personer. Man vidste aldrig hvilken person der var fremme..Den ene person elskede jeg, den anden hadede jeg..Jeg kunne se og mærke det på lang afstand..om det var den mørke side der var fremme. N kunne skifte på få sekunder ( hvis tlf ringede, eller der kom nogen ) jeg konfronterede ofte min ex N ..hvorfor ændre du dig når der kommer nogen eller hvad er der galt med dig , du tror sådan kan styre mig med dit sure sind..håbløst, ser jeg nu. Alle mine kampe har bare givet ham endnu mere NF …al den energi jeg har brugt for at løse udfordringerne i vores samliv, var spildt tid og energi . Han lærte INGENTING , han udviklede sig ikke af konflikter, han blev bare fodret med NF og jeg blev totalt nedslidt ….

  31. Mary: “Det der forvirrede mig var det med at N var to personer.” Jeg forstår hva du mener med dette, for det oppfattes slik; en mørk og en lysere side.

   Men husk at narsissisten ikke er to, han/hun er ingen. Det er viktig å presisere, især for nye lesere, slik at psykopati ikke forveksles med for eksempel schizofren personlighetsspaltning, hvor man kan opptre som to eller flere personer.

  32. Det er vanskelig å sette seg inn i, og forstå at en P/N er
   ……INGEN. Jeg klarer det ikke, så det må jobbes med.

  33. Jeg føler det er vanskelig å forstå , fordi han var så ” mange” og derfor hinsides å være ingen.

  34. Jeg tenker litt at dette med personlighetsforstyrrelser slik som narsissisme, og psykopati er sosiale konstruksjoner, dvs sykdommer som egentlig ikke eksisterer i virkeligheten. Det finnes sikkert noen mennesker som tilfredstiller kriteriene, men jeg tviler paa om det finnes en hjernelidelse som foraarsaker akkurat disse symptomene.
   Jeg tviler ikke paa at folk her er oppriktig. Men jeg tenker at det er en ide at vi slutter aa tenke paa narsisissme / psykopati som sykdommer som eksisterer paa linje med kreft eller influensa for eksempel.
   Jeg tenker at noen av disse blikkene er mer allmennmenneskelige. Hvis vi blir saa sinte at vi mister bevisstheten saa vil mange av oss sikkert fremstaa med et rovdyrblikk. Det aa iaktta eller observere andre mennesker er vel ogsaa helt vanlig tenker jeg.

  35. Egg: “Men jeg tenker at det er en ide at vi slutter aa tenke paa narsisissme / psykopati som sykdommer som eksisterer paa linje med kreft eller influensa for eksempel.”

   Det har vi aldri gjort. Psykopati er en personlighetsforstyrrelse, ikke en sinnslidelse.

   “Det aa iaktta eller observere andre mennesker er vel ogsaa helt vanlig tenker jeg.”

   Ikke på den måten som psykopaten gjør det, og absolutt ikke med samme intensjon.

  36. Disse blikkene er interessante, ja.
   Men det var èn anna ting jeg la merke til ved min psykopat ex. Hun måtte ha totalt *stillhet* en times tid på morgenen..
   Den timen satt hun stille, med røyk og kaffe jeg måtte lage, med det tomme døde blikket og det fullstendig uttrykksløse ansiktet. En time etterpå var masken på plass..

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg