Den psykopatiske sjefen

Det er midt i ferien for mange og sommeren er allerede halvveis, litt avhengig av hvordan man måler den. For meg så varer sommeren ut august. Det er fordi jeg kommer fra sørlandet og er vant til sommertemperaturer frem til hva folk fra andre landsdeler ville kalt “langt på høst”. Husk at kilden til uenigheter og misforståelser grunner i nettopp dette – at folk har forskjellig virkelighetsoppfattelse og ikke forstår at andre ting gjelder for andre mennesker. Den samme uenigheten har jeg hatt omkring begrepet “middag”. Mange forbinder denne tiden på dagen med selve måltidet “middag”. Det betyr at når en person sier “jeg kommer til middag” så mener han/hun klokken fire på ettermiddagen, hvis det er da vedkommende er vant til å spise middag. En annen person mener betydelig senere på kvelden, kanskje klokken syv. Slik kan misforståelser bli til krangler fordi man glemmer å spørre hverandre “når er middag for deg?”. Sannheten er at måltidet “middag” har sitt navn fra tidspunktet og ikke omvendt. Og middag er klokken 12 – og er direkte motpol til midnatt som er klokken 24. At måltidet tok sitt navn fra dette tidspunktet stammer nok fra en tid da man spiste det varme måltidet allerede klokken 12. 

Som jeg har sagt før, ikke la andre for lett få din virkelighetsoppfattelse til å vingle. Hvis du vet at middag er klokken 12, eller at en venn fortalte deg at dere skulle møtes på torsdag men så aldri ga lyd fra seg, og senere påstår at “jeg har aldri sagt at vi skulle møtes”, så velg å tro på hva du hørte med dine egne ører. Du hørte ikke feil og det kunne ikke misforstås. Det siste din venn sa før dere skiltes siste gang var “ses på torsdag”. Du kan da velge å si “det spiller ingen rolle hva du sier, jeg vet hva jeg hørte og det var at vi skulle ses på torsdag”, eller du kan velge å se mellom fingrene med din venns stahet for å bevare freden. Men uansett hva du velger så ikke la deg rokke innvendig. Ikke begynn å tvile på deg selv, dine sanser og din oppfattelsesevne. Hvis du derimot tror at middag er klokken 16, ja da tar du feil, og må justere din oppfattelse. 

Dog er det ikke dette vi skal snakke om i dag. Forrige tekst – som begynner å bli gammel – handlet om den narsissistiske kollega. I dag skal vi opp på ledelsesnivå og snakke om den psykopatiske sjefen. Det sies at 60% av ledere har psykopatiske trekk. Det er sannsynlig at dette stemmer, men det betyr ikke at 60% av ledere er fullblods psykopater. Psykopatiske trekk har nemlig svært mange av oss. Det er ikke utenkelig at jeg selv har ett eller to trekk. Å ha noen få trekk betyr ikke at man er en dårlig eller farlig sjef. Det er imidlertid også sannsynlig at ledere har flere psykopatiske trekk enn andre. Psykopater trekkes mot maktposisjoner som en veps til sukker. De vil derfor manipulere seg som best de kan mot toppen. Det er derfor å forvente at andelen psykopater blir høyere jo nærmere toppen man kommer. Vi skal ikke la dette faktum gjøre oss paranoide i vår relasjon til vår egen ledelse, men vi bør ha det i bakhodet.

I forhold til å ha en psykopatisk eller narsissistisk kollega – som kan være trøblete nok – så blir det straks mer farlig hvis sjefen er en psykopat. En psykopatisk sjef kan ødelegge din karriere og sørge for at du aldri får drømmejobben. Det er derfor tilrådelig å skifte jobb så snart du mistenker at din sjef er sterkt psykopatisk, og før han/hun plukker ut deg som objekt. Det er synd hvis dette innebærer at du må slutte i en jobb du nettopp har fått og gledet deg til eller i en gammel jobb som du trives i (men hvor ledelsen er skiftet ut), men tro meg når jeg sier at det ikke er verdt å klamre seg fast. Selv om du ikke blir plukket ut som hakkekylling av den psykopatiske sjefen, så vil din arbeidshverdag reduseres til å gjøre deg usynlig og til gråstein rundt denne sjefen for å slippe unna hans/hennes argusøyne. Arbeidsgleden vil bli borte. Arbeidere under psykopatiske sjefer har ofte opplevelsen av at de ikke får puste på jobb før sjefen er på kurs, ferie eller syk. Hvis du og dine kolleger har denne opplevelsen, så la det være et nokså sikkert varsku om at deres sjef er antisosial. 

Dine kolleger reagerer kanskje på samme måte som deg. Det betyr ikke at de forstår at sjefen er en psykopat. For mange er det ordet så sterkt at de ganske enkelt ikke vil bruke det, og heller ikke lytte når andre gjør det. Hold derfor dine mistanker for deg selv. Unngå å avsløre din kunnskap. Du kan “lodde stemningen” med dine kolleger på andre måter, for eksempel ved å lufte misnøye og snakke om eventuell urettferdig behandling. Faktisk er det meget viktig å støtte hverandre, spesielt hvis en eller flere av dere er valgt ut som syndebukkansatte og blir utsatt for eksepsjonelt dårlig behandling. Det er også viktig for at ingen skal brenne inne med deres oppfattelse av sjefen, og få bekreftet av hverandre at deres oppfattelse er riktig. Du vil ved å våge å snakke om dette oppdage lettelse blant dine kolleger; “gud nå ble jeg glad, jeg trodde jeg var den eneste som så dette”. En psykopatisk sjef vil ofte benytte seg av splitt og hersk, men det fungerer dårlig hvis arbeiderne er åpne med hverandre. Til sist så er åpenhet blant kolleger viktig for at sjefen skal få den omtalen han/hun fortjener. Slike sjefer fortjener ikke heder. La det subtilt men utvetydig sive ut og opp (til øverste hold) at denne personen er mislikt og uegnet som sjef. Det er derfor ikke åpenhet du bør unngå, kun begrepet “psykopat”. Mest sannsynlig har sjefen også flygende aper blant arbeiderne som snapper opp uheldige formuleringer og løper til sjefen med dem. Vær derfor forsiktig med hvordan du ordlegger deg.

Å oppdage en psykopatisk sjef er ikke nødvendigvis lett. De har meget varierende lederstil. Enkelte psykopatiske sjefer er joviale og hyggelige, og det kan ta lang tid å oppdage at denne personen meler sin egen kake – og kun til seg selv. Vær oppmerksom på sjefer som til enhver tid har døren åpen for ansatte. Jeg vet at dette lyder betenkelig, for er ikke dette nettopp en ønskesjef, som alltid har et lyttende øre til sine ansatte? Men husk at både narsissister og psykopater har et overdrevet behov for kontroll. De vil gjerne vite alt om alle, også av privat art. En sjef som får deg til å avsløre for mye om deg selv, skal du derfor være på vakt for. Det motsatte er også en dårlig indikator; en arrogant sjef som plasserer seg selv så høyt at han/hun er utilgjengelig for de ansatte. Denne sjefen menger seg bare med enda høyere stilte, ser på sine ansatte som undersåtter og bryr seg ikke om deres trivsel. Den sunne og trygge sjefen befinner seg et sted mellom de to; oppmuntrer ikke til at ansatte sitter på hans/hennes kontor for å sladre om sine kolleger, men har et våkent øye for pågående arbeidskonflikter og ansatte med spesielle behov. 

Jeg har i kraft av min stilling som byråvikar forholdt meg til svært mange sjefer. Kanskje så mange som femti. Noen har jeg hatt meget korte arbeidsforhold med, andre i flere år. I dag skygger jeg unna sjefer som gir meg en dårlig følelse, og jeg takker ikke ja til nye engasjement under dem. Nøyaktig hva som gir meg en dårlig følelse kan være vanskelig å forklare, men av og til er det meget tydelig, som sjefen som stod rett opp og ned og stirret på meg med det tomme og kalde blikket vi i dag kjenner som “det narsissistiske blikk”. Slik stod vedkommende, i et rom fullt av kolleger, i kanskje ett minutt uten å røre en muskel. Vi har sjefen som forsøkte å devaluere meg ved å påstå at “de pårørende til pasienten NN ønsker ikke at du har noe mer med ham å gjøre, da du opprører ham”. Jeg har vært sykepleier i snart tyve år og aldri fått servert en slik restriksjon. Jeg vet også hva en psykopatisk devaluering er. Men hadde jeg vært yngre, nyutdannet og kunnskapsløs så hadde en slik samtale med sjefen vært knusende for mitt faglige selvbilde, i tråd med hvordan en psykopatisk sjef ønsker å undertrykke og kontrollere sine ansatte. Vi har også den hyggelige men psykopatiske “gulrot sjefen” som lovet meg en stilling jeg aldri fikk, bare for å holde meg gående i en mindre attraktiv stilling, siklende og føyelig, i håp om at jeg snart ville få den gode stillingen jeg var lovet. Noen som kjenner igjen dette fra den romantiske relasjonen med en psykopat? Future faking anyone?

Den beste måten å gjennomskue en psykopatisk sjef på, er å overføre dine erfaringer fra din psykopatiske partner over på sjefen og samtidig ha fantasi nok til å gjenkjenne trekkene i andre uttrykksformer. For selvfølgelig sjalusifabrikkerer din sjef deg ikke med en eks partner eller en venn, men han/hun kan gjøre det med en kollega. Din sjef kan be din kollega om å assistere ham/henne med arbeidsplaner og dermed frita din kollega fra annet arbeid i flere uker, når alle vet at du er bedre egnet til å sette opp en vaktturnus. Lær deg å gjenkjenne de samme psykopatiske metodene i forskjellige innpakninger. Psykopaten opererer nemlig som en robot, en slave av kjennetegnene for deres forstyrrelse, uansett hvilken rolle de har. 

En sjef må være sterk. Det finnes moderne holdninger som forsøker å innprente i oss at den beste sjefen er “myk og empatisk”. Men det fungerer dårlig i praksis. En svak sjef vil selv bli en flygende ape for psykopatisk anlagt ansatte. En sjef må være i stand til å sette grenser og luke ut ansatte som sprer gift og drama i arbeidsmiljøet, og stenge døren for ansatte som forsøker å manipulere. Å være populær må komme i annen rekke, en sjef skal først og fremst lede.

Dere som er i den uheldige situasjonen å ikke kunne forlate en arbeidsplass med en psykopatisk sjef, må ta visse forhåndsregler. Jeg har ikke mulighet til å omtale alle i en enkelt tekst, men jeg vil trekke frem ett råd. Mange psykopatiske sjefer er av den kontrollerende typen. De er ute etter å avsløre ansattes mangler. Det er derfor meget viktig at du følger prosedyren når du utfører oppgaver, også selv om du er meget erfaren og ikke trenger prosedyrer for å gjøre jobben din. Alle bedrifter er forpliktet til å ha skrevne prosedyrer til alle rutineoppgaver. Sett deg inn i prosedyrene og følg dem til punkt og prikke. På den måten så kan du alltid svare “etter prosedyren” hvis din psykopatiske sjef spør hva du har gjort. Du trenger nemlig ikke å si mer for en psykopatisk sjef ønsker ikke å avsløre at han/hun ikke kan prosedyren. Hvis han/hun mot all formodning spør “og hva er prosedyren” så ikke svar med å fortelle prosedyren, for da lærer du ham/henne den. Svar heller “slik den står skrevet” eller det mer vågale “kan du den ikke?”. Hvis han/hun da velger å etterprøve din utførelse så kommer de ingen vei, nettopp fordi du har fulgt prosedyren.

Mange psykopater er så opptatt av kontroll at de faktisk kjenner alle prosedyrene til minste detalj, derfor så må du gjøre det samme. I de tilfellene hvor den psykopatiske sjefen ikke kjenner prosedyrene så har du da mulighet til å holde et balletak på vedkommende. Når sjefen forstår at du ikke kan settes fast på dette området, så vil han/hun antakelig slutte å plage deg med spørsmål om hvordan du har utført oppgavene. Du har også en mulighet til å avsløre sjefens manglende kunnskap. Dette er noe psykopater frykter og derfor en god investering for din del, selv om det betyr at du må bruke fritiden på å lære deg alle prosedyrer. Hvis den psykopatiske sjefen ikke ønsker at arbeidsplassen skal ha prosedyrer men utføre oppgavene på hans/hennes måte, så kan du påpeke at prosedyrer skal være på plass og at det er sjefens oppgave å sørge for det. En psykopatisk sjef vil mest sannsynlig gå i gang med å skrive dem selv fordi han/hun skal ha kontroll på alt. Dette vil ta flere måneder. I mellomtiden kan du si “inntil prosedyrene er på plass så gjør jeg det slik og slik”. 

Håper denne teksten bidrar til å stimulere noen tanker omkring temaet psykopatiske sjefer.

 

Takk til alle som deltar i meningsmålingene jeg legger ut. Det vil komme flere. Jeg kan ikke publisere alle konklusjoner men vil informere om noen av dem. Deres tilbakemeldinger påvirker driften av bloggen. I undersøkelsen “dine preferanser” kom det frem at kun 8% av leserne foretrekker youtube-videoer. Av de resterende så foretrekker 44% tekster, mens 48% har gavn av både tekst og video. Det betyr at jeg fremover fortsatt kommer til å lage videoer, men jeg vil skrive tekster oftere enn jeg lager videoer. Takk også til alle som brukte undersøkelsen til å fortelle om idèer til temaer som dere har savnet. 

15 kommentarer
  1. SH
   En meget god tekst. Og veldig nyttig for oss som ikke er i forhold til P/N, men jobber med disse personlighetene, Jeg tror og det er viktig å vurdere å slutte. Det er vanskelig å forutse skaden du kan bli påført,
   Personlig gjorde den meg glad. Siden jeg er sjef og blitt beskyldt for å ødelegge personer rundt meg. Det gledelige for meg var at da jeg ble syk av situasjonen og klarte å være sykemeldt, fikk jeg full støtte av de jeg var sjef til og andre kolleger, Så mitt råd er,gi opp i tide 🙂

  2. Jeg har vært yrkesaktiv lenge og på flere store arbeidssteder. Har derfor nærmest nødvendigvis vært borti noen av arten. De vil gjerne sjarmere og stråle ovenfor overordnede og andre de finner at kan tjene dem i deres kamp i/mot toppen. Andre mindre betydningsfulle kan de være perfid jævelige mot (men det vet ikke “de betydningsfulle”, tvert i mot: De anser dem som strålende lederfunn.)
   De kan være så grusomme mot enkelte at det ender i sykdom og kanskje uføretrygd, men er mestere i å plassere ansvaret/skylden andre steder. De er rett og slett livsfarlige for de som blir utsett som offer.
   Dette kan være folk som utstråler sårbarhet (kanskje i en vanskelig livskrise) eller folk som har tatt tak i noen av deres tvilsomme lederegenskaper. Det glemmer de aldri. Og hvilke narsissistiske krenkelser er det vel ikke å få sine leder egenskaper betvilt! Oj oj, du. Den går ikke. Du er enemy.
   Man kan sjelden vinne over dem, for de er falske og skruppelløse og vet å legge skylden på andre. (Alle har noen svake sider, som de vet å blåse opp).
   Enten må du skifte jobb (noe som ikke alltid er gjort i en håndvending), eller du må spille med i deres spill. Med dette mener jeg at du alltid er korrekt, saklig og mild mot dem. Husk: Dette er innerst inne svake mennesker. Det er derfor et triks å være vennlig og hyggelig og gi dem en følelse av at de er litt av noen folk. Det er rett og slett nødvendig.
   Når du er ute av det kan du fortelle om keiserens nye klær, men ikke før. (med mindre dere er en kraftfull gjeng som som reiser seg på en måte som ledelsen over ikke kan overse.). Husk at ledere identifiserer seg med og beskytter hverandre.
   Når det er sagt er dette en kamp for verneombud og yrkesorganisasjoner for å belyse deres herjinger, Men: overlat det til dem. Alene slåss du mot vindmøller.

  3. Jeg er en av dem som har opplevd en p sjef. Kan nesten ikke beskrive hva jeg ble utsatt for, er nærmest uvirkelig. Hvis hovedinnlegger vil, ligger det dokumentasjon ute på nett ( tilgjengelig for alle, fra kommunen ) ute på nett. Det beskriver en psykopat, og det er mye å lære. Gi en lyd dersom interesse. Virker som dette er et samfunnsproblem, og jeg synes det er skremmende.

  4. Det er et publisert vedtak fra kommunen som alle lovlig kan lese ( ligger ute på nett ) dette er min tidligere arbeidsplass, så tror det er best du leser det først ( dersom interesse ) jeg mener selv du ( med den kunnskapen du har ) kunne ha interesse av å lese det.
   Svaret denne sjefen ga til kommunen er full av løgner.
   Hvis du har en mail adresse som er tilgjengelig for oss ofre av p, så kan jeg sende der.

  5. Jeg har haft en psykopatisk chef og det endte selvfølgelig med at jeg blev sygemeldt. Det var en ovenud stressende tid, da chefen gik i gang med at devaluere mig. Det startede med at chefen på grænseløs vis, idealiserede mig, hvilket var meget intimiderende. Jeg begyndte da at lægge distance til chefen og da begyndte fejlfindingen. Chefen begyndte at finde fejl ved stort set alt hvad jeg lavede, uden grund. Jeg påpegede at jeg havde gjort som jeg skulle og stod fast. Chefen havde ikke selv styr på arbejdsopgaverne, så jeg tog hver gang chefen i egen uformåenhed. Så ja som du skriver Daniel, HAV STYR PÅ PROCEDURENE. Perioden jeg arbejdede på den arbejdsplads er et sort hul på mit CV, som jeg for ondt i maven af at tænke på. Det er ubeskrivelig ækelt at være den udpegede. Så ligesom at opdage P i parforhold, vil jeg sige at samme råd gælder, når det er den overordnede på arbejdspladsen: LØB!

  6. Kan du skrive et innlegg eller har du noen linker om barn/ ungdom som har en stemor eller stefar som er psykopat ?

  7. Jeg skriver som anonym her pga fare for å bli gjenkjent av arbeidsgiver.
   Jeg har en sjef som har brukt flere år på å behandle meg dårlig. Jeg har såvidt unngått sparken, men det har kostet enormt. Helse, vennskap, renommé og lønnspålegg.
   Jeg har brukt verneombud, fagforening, mailer til toppsjefen, advokat og psykolog med stor kunnskap om psykopati. Jeg har måttet ta opp enkelte møter i tilfelle behov/rettssak og det er graverende å høre på i ettertid.
   Takk for bloggen her!!! Den har bidratt enormt for å unngå for mye grubling i ettertid.
   Mine råd er å passe på å gjøre jobben bra og være rolig og effektiv. Samt passe seg for ikke å baktale. Prøv også å trives i eget selskap på jobb. For ensomt blir det gjerne å bli utstøtt. La ting prelle av og gjør hyggelige ting utenom jobben.
   Ønsker dere alle en fin dag!

  8. Artikkelen er som om du ikke beskriver narsissisme generelt men om en spesifikk kollega i min arbeidsplass. Takk for at du deler dette her, for det vil hjelpe mange til å være bedre beredt på å møte slike mennesker.

  9. Takk for at du skrev dette! Og dine doge råd! Det hjelper med å utarbeide strategin for å holde ut i den fasen jeg havnet i foreløpig. Privatkapital bransjen er noe i seg selv og når en åpen ærlig man havner på kanten med en leder, som er både medeier, daglig leder, personalansvarlig og vaktplan ansvarlig, så blir det til livets verste mareritt for stakkaren.

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg