Hare 5/20; Bedragersk og manipulerende

“Lying, deceiving and manipulation are natural talents for psychopaths” – Robert Hare

Det er på tide å plukke opp Hare-tråden igjen, etter noen måneders pause. Denne serien er ikke like populær blant leserne som de andre tekstene. Jeg vil likevel poengtere viktigheten av å minne oss selv på hva denne bloggen handler om. Den handler ikke om normale relasjoner “som ikke går bra” eller hvor de to partene ikke kommer overens. Den handler heller ikke om dynamikker hvor den ene parten er snill og givende mens den andre er en drittsekk som kun tar. Bloggen handler om noe langt mer alvorlig, en personlighetsforstyrrelse, eller rettere en liten gruppe forstyrrelser som alle er en del av den antisosiale familien eller det vi liker å kalle “psykopati”. Selv om vi hverken kan eller vil stille diagnose, så er det viktig å ha noenlunde peiling på hva som kjennetegner det antisosiale. Til dette bruker vi Robert Hare`s grundig gjennomstuderte kriterier som pekepinn. Disse kriteriene er de samme som terapeuter og behandlere også bruker, men selvfølgelig på et helt annet nivå enn vi gjør her i bloggen. 

Selv om gjennomgangen av kriteriene her på bloggen ikke er like grundig som den kvalifiserte behandlere har, så får leserne av bloggen et mye dypere kjennskap til de antisosiale forstyrrelsene enn folk flest. Faktisk vil jeg påstå at brukerne her blir “små eksperter”, ikke minst i kraft av den personlige erfaringen hver og en av oss har. Denne erfaringen gjør oss ikke til profesjonelle, det er viktig å påpeke, men vi har en meget verdifull innfallsvinkel til problematikken som behandlere kan lære av. Den gir oss også et lite ansvar.

Så, mitt ønske for leserne her er derfor ikke bare at vi bruker vår kunnskap til personlig fortjeneste, men at vi tar den med oss ut i verden som små “ambassadører”. Hva mener jeg med det? Jeg mener ikke at vi skal sette opp boder på gatehjørner og skrike ut slagord, eller dele ut anti-psykopatisk materiale. Vi skal heller ikke påtvinge våre venner dette emnet i tide og utide. Men vi skal være oppmerksomme og kunne komme med innspill når vi hører begrepet “psykopati” blir misbrukt. Og det blir det ofte. Selv forsøker jeg å korrigere personer jeg hører benevner noen som psykopatiske, som overhodet ikke er det. At jeg risikerer å lyde bedrevitende av enkelte, det bryr jeg meg ikke om. Faktum er at de fleste mottar mine innspill med interesse og fascinasjon. Emnet psykopati opptar mange og for de fleste er fakta mer interessant enn myter. 

Når “psykopati” blir kastet rundt til høyre og venstre uten omtanke, og ofte av mennesker som ikke har personlig eller faglig begrep om tilstanden, så skader det reelle ofre for psykopati. De blir redde for å tre fram med sin historie, fordi ordet “psykopat” er så klisjefylt, utvannet og diffust. Man blir møtt med skepsis og mistenkt for å være oppmerksomhetssøkende. En annen ting et misbruk av begrepet medfører, er at de reelle psykopatene ikke blir gjenkjent og derfor slipper unna med deres forbrytelser.

Derfor er Hare`s kriterier så viktige å kjenne til. Jeg håper leserne har forståelse for dette.

Så. Nummer fem i rekken er altså “bedragersk og manipulerende”. Dette kriteriet behøver nærmest ingen introduksjon, for det gjennomsyrer hele psykopatens laden og gjøren og derfor også de fleste tidligere tekster her på bloggen. Leserne har etterhvert god personlig og teoretisk kjennskap til dette.

Det kan umiddelbart være vanskelig å skille mellom manipulasjon og bedrag. Går ikke de to ut på det samme? Manipulasjon og bedrag henger utvilsomt sammen, på den måten at manipulasjon fører til bedrag. Men bedrag er mye større enn manipulasjon. Bedrag er når man bevisst blir ført bak lyset. Det blir ofte brukt som synonymt med utroskap, men dette er en misforståelse. Bedrag er mye mer enn utroskap, og dekker alle måter noen skjuler en ting av en viss størrelsesorden for andre. Når din bror eller søster ikke forteller at din mor hadde hundre tusen kroner i et skrin, så er dette et bedrag. Når din mor forteller deg at din far er en annen enn din egentlige biologiske far, som hun holder hemmelig, så er dette et bedrag. Når din venn forteller deg at han/hun ikke kan bli med deg til den vanskelige legetimen fordi han/hun må passe småsøsken, når de egentlig har et spilleproblem og skal delta i en pokerturnering på internett, så er dette et bedrag.

En manipulasjon derimot, handler om de små og hyppige forsøkene på å styre oss i en bestemt retning. mange virkemidler spiller inn i manipulering, blant annet løgn. Dette kriteriet er således tett knyttet til det forrige kriteriet – patologisk lyving.

“Psychopaths seem proud of their ability to lie. When asked if she lied easily, one woman with a high score on the Psychopathy Check List laughed and replied “I`m the best, I`m really good at it. I think because I sometimes admit to something bad about myself, they`d think , well, if she is admitting to that, she must tell the truth about the rest”.”

“Given their glibness and the facility in which they lie, it is not surprising that psychopaths successfully cheat, bilk, defraud, con, and manipulate people and not have the slightest compunction about doing so.” (fra “Without conscience” av Robert Hare)

Den skjulte hensikten bak manipulasjon kan variere, det dreier seg ikke alltid om psykopati og normale mennesker kan også manipulere innimellom. Det som er viktig å være klar over, er at all manipulasjon er bevisst. Psykopaten er på mange måter ubevisst styrt av sin forstyrrelse, men manipuleringen er alltid bevisst. Dette kommer av psykopatens ondskapsfulle natur, og den grunnleggende jeg-mot-deg holdningen han/hun har til alle i deres omgivelser, også deres livspartner. Den personen som normale mennesker velger fordi man elsker vedkommende og har tillit til, ser altså psykopaten på som en rival og konkurrent. Det samme gjelder alle hans/hennes venner, kolleger og familiemedlemmer. Ingen stoler psykopaten på. Når normale mennesker har mistillit, så skaper dette nervøsitet og angst i omgang med menneskene som skaper slik mistillit, og det normale vil være å unngå vedkommende. Slik er det ikke med psykopaten, han/hun oppsøker bevisst andre for å manipulere dem. Psykopaten opplever ingen nervøsitet av mistillit, og dette henger sammen med den grandiose opplevelsen av overlegenhet. Normale mennesker føler ingen nervøsitet i nærheten av maur eller mygg, for vi vet at vi er dem overlegne og at vi kan knuse dem hvis de plager oss. Det samme tenker psykopaten om sine medmennesker. Forskjellen er at opplevelsen av overlegenhet ofte skaper omsorgsfølelse og omtanke for den underlegne hos normale mennesker. Psykopaten derimot, vil dominere og ødelegge det som han/hun oppfatter som svakere. 

Trangen til manipulasjon kommer av kjedsomhet. Psykopaten har ingen indre verden som holder ham/henne aktivisert og tilfredsstilt, og normale mennesker eksisterer i psykopatens liv for hans/hennes forlystelses skyld. Det finnes altså ikke spor av omtanke eller hensyn i psykopatens syn på oss, heller ikke i korte glimt. Dette er viktig å ha i bakhodet. Vi er leketøy. Å manipulere oss morer psykopaten.

Det samme gjør bedrag. Psykopaten elsker å se effekten hans/hennes bedrag og svik har på oss. Det er derfor psykopaten ofte kontakter oss etter et bedrag. Skuffelse, sinne, tårer og fortvilelse, alt dette er følelser som psykopaten næres av å observere. Han/hun suger til seg hver dråpe. Dette er emosjonelle tilstander som han/hun ikke selv har mulighet til å oppleve, følelsesspekteret til psykopaten strekker seg ikke så langt. Han/hun ser derfor med fascinasjon på oss, når vi utviser dette. Forestill deg hvordan psykopaten lærer at “hvis jeg trykker på den grønne knappen, så viser du den følelsen. Og trykker jeg på den gule knappen, så kommer en annen følelse fram”. Når all evne til empati og samvittighet er fraværende, så er det ingenting som hindrer psykopaten i å trykke på knappene og la seg underholde av ofrenes reaksjoner. Han/hun studerer oss som fremmede vesener. Vi blir studert som forsøkskaniner i bur, for i hans/hennes øyne er vi ikke likeverdige. Våre reaksjoner og følelser som psykopaten morer seg slik over, er svakheter som kan utnyttes. Det er ingen respekt tilstede. Det forklarer hvorfor psykopaten ikke stopper med uhensiktsmessig oppførsel når vi gjør dem oppmerksom på at det sårer og skader oss, men tvert imot gjør det samme igjen.

“Their statements often reveal their belief that the world is made up of “givers and takers”, predators and prey, and that it would be very foolish not to exploit the weaknesses of others.” (fra “Without conscience”)

Ved å fortelle hva som sårer oss og hvordan vi fungerer, så har vi gitt dem oppskriften på hvilke knapper de skal trykke på. Vi tror vi har en dialog med en person som vil vårt beste, at det er et samarbeid tilstede for å få samboerskapet, vennskapet eller ekteskapet til å fungere best mulig, for begge parter. Men psykopaten har ingen interesse av at det skal fungere for andre enn ham/henne selv.

Bedrag er et resultat av psykopatens bevisste utnyttelse av oss, eller det er et resultat av hans/hennes likegyldighet. Uansett er bedrag uunngåelig i samhandling med en psykopat, og det største bedraget opplever vi når relasjonen er over. Da ser vi hvor lite vi egentlig betød for psykopaten. Vi har nok aldri i våre liv blitt ført grundigere bak lyset. 

Så, jeg har ikke tenkt å vasse mer i dette som for de fleste er blitt ganske åpenbart. Men for nye lesere så er det ikke sikkert at all manipulasjon eller alt bedrag er blitt like soleklart ennå. Jeg pleier derfor å avslutte alle Hare-tekster med en øvelse, hvor du enten på papir eller mentalt noterer noen eksempler på når psykopaten utviste de gjeldende kriteriene. Notatene bruker du til å hente fram på dager hvor kognitiv dissonans river og sliter i deg, og du begynner å tvile på din dømmekraft og savner de gode øyeblikkene. “Er han/hun normal likevel? Var det tross alt min skyld at han/hun gikk?”. Nei, det var ikke din skyld, og la de noterte eksemplene minne deg på det. Øvelsen skal også trene deg i å se at svært lite av hva psykopaten foretok seg, var tilfeldig.

Jeg kan vise hvordan et eksempel kan skrives.

-Jeg vet at NN bedro meg da han lokket meg til å besøke seg 50 mil unna der jeg bor, for så å komme med unnskyldninger for hvorfor det ikke passet med besøk etter at jeg hadde foretatt de nødvendige forberedelser.

-Jeg vet at NN manipulerte meg da han på forvirrende vis blandet komplimenter og gode ord, med kritikk og aggresjon.

-Jeg vet at NN manipulerte meg da han overtalte meg til å møte i et selskap jeg egentlig ikke hadde lyst til å gå i. Da jeg til slutt møtte opp i selskapet, så gjorde han narr av meg foran de andre tilstedeværende. Her ser jeg både manipulasjon i overtalelsen, og bedrag i latterliggjøringen.

Din tur. Lykke til 🙂 

 

13 kommentarer
  1. Tak for et godt og tankevækkende indlæg 🙂
   Et eksempel på hvordan min P forsøgte at manipulere med vores yngste søn og jeg, med en løgn:
   Vores mellemste søn, som er voksen, og P skulle arbejde sammen. Vores mellemste søn skulle købe rundstykker med til dem. De blev meget uvenner, og P fortalte min yngste søn og jeg, at det var fordi han ikke havde fået de rundstykker han havde bedt om og at vores mellemste søn havde købt rundstykker der var meget bedre til ham selv…. Virkeligheden var, at vores mellemste søn havde købt nøjagtig det samme til dem begge!!! Og at P havde fået et raserianfald fordi rundstykkerne ikke lige var dem han havde ønsket……
   I det øjeblik gik det op for mig, at hvis han kunne lyve om en så ligegyldig ting, var det nok mere en livsstil at lyve, end et enkeltstående tilfælde. Tænk at lyve for at stille SIN EGEN SØN i et dårligt lys… Både min yngste søn og jeg konfronterede ham med det..

  2. Utallige ganger sa min pappa til meg : “Jeg VISSTE at du kom til å reagere sånn!” Og jeg svarte fortvilet “Hvorfor sier/gjør du sånn da!?”. Det fikk jeg selvfølgelig aldri noe svar på. Han fortsatte bare å beskrive alle mine dårlige sider helt til jeg flyktet inn på rommet mitt. Senere nevnte han ikke episoden med et eneste ord.
   Jeg klarte aldri å forstå hvordan min egen pappa kunne fortsette å si og gjøre de samme vonde tingene for å få meg trist og sint. Det fremkalte alltid er forferdelig kaos i hodet mitt, jeg sa hardt imot og var sint og han kunne dermed benytte sjansen til å beskrive hvor gal datter han hadde. Jeg kjente det var feil, at det var noe veldig feil med ham, men likevel fikk jeg dessverre et dårlig selvbilde.
   Etter å ha lest meg opp og bearbeidet mye, skjønner jeg jo nå hvordan det er mulig å oppføre seg slik som ham. Og jeg forstår også bedre hvorfor jeg reagerte så kraftig – som et menneske med følelser. Jeg var det perfekte byttet…

  3. Jeg forlot min P for et par måneder siden, etter 20 år sammen. Det var og er beintøft. Dette var et nyttig innlegg å lese for meg, for jeg sliter med tanker om at ting var min feil, at jeg har dårlig samvittighet, osv. Men til tross for P sine forsøk på å lokke meg tilbake (jeg er alt for ham, han elsker meg, kan ikke være uten meg) så er jeg standhaftig i mitt valg. Når han da beskylder meg for å være iskald, ond, slu og beregnende – er det fordi jeg reagerer annerledes nå enn han har “programmert” meg til å gjøre? Han er jo vant til at jeg danser etter hans pipe…

  4. Jeg synes det er bra og veldig viktig at du tar for deg Hares kriterier for å beskrive P.
   Når det gjelder bedrag, manipulasjon og løgner har jeg opplevd det meste.
   Utroskap, økonomisk bedrag, sette mennesker opp mot hverandre ved å lyve om hva andre har sagt og gjort. Lage intriger og konflikter for selv å fremstå som helten i dramaet og – you name it.
   Listen er uendelig etter et langt forhold.
   Det verste synes jeg var hans drama ved å bli beskyldt eller mistenkeliggjort ved noen av tilfellene.
   Man har ofte en sterk mistanke, men ikke konkrete bevis. Da var det de voldsomste scener med hjerteskjærende uskyldighetserklæringer og tenners gnidsel over at man kunne tro noe så ille. Gråt og fortvilelse. Så satt man der da og ble forledet inn i dårlig samvittighet over slike tanker. Så blir man etterhvert klar over at man har hatt rett hele tiden! Ikke bare blir man bedratt, man skal ha dårlig samvittighet også!

  5. I dag har jeg bursdag.
   Etter noen måneder med null kontakt, tikker det inn en melding fra n, har lest her det er ganske typisk de tar kontakt på slike dager, er jo naturlig å gjøre det da, men denne fyren forlot meg med mye drama og høy intensjon om å såre meg.
   Null kontakt gir deg kunnskap, en får ting på avstand, livet flyter lettere og man blir glad igjen. Det er min største glede å ignorere alle grenseoverskridende, dramatiske og manipulerende mennesker jeg møter på min vei.
   Endelig kan jeg sette grenser og vet hva som er “normalt og ikke”. Meldinger fra slike blir ignorert.
   Også takket være en flott blogg, til stor hjelp for meg-og andre:)

  6. Ella: En bursdagshilsen er hyggelig når den kommer fra en vennliginnstilt, fredelig person. Kommer bursdagshilsenen fra en psykopat, som i tillegg avsluttet forholdet med mye drama og høy intensjon om å såre deg, ja så bør du tenke at de velvalgte ordene og vennligheten er en manipulering av deg til å åpne opp for kontakt. Å få oppmerksomhet på merkedager krever gjerne at man takker. Normale mennesker får som oftest dårlig samvittighet dersom de utelater å vise takknemlighet. Dette vet psykopaten, og det er nettopp derfor jeg påstår at merkedagsoppmerksomhet er manipulering fra psykopatens side. Du tvinges til å takke, hvis ikke vil du fremstå som utakknemlig, bitter, langsint etc. Det er viktig å huske at en P sjelden bryr seg om å glede noen, med mindre det kommer en gevinst ut av handlingen til hans/hennes fordel. Et “takk” fra deg kan være en slik gevinst. Det gir P en mulighet til å fortsette kommunikasjonen med deg, helt til du blir myk og gir etter. I et forhold kan den samme psykopaten bruke merkedager til å vise deg hvor lite de egentlig bryr seg. De ødelegger gjerne anledningen ved å glemme den, de legger andre planer uten deg, eller så planter de en konstruert grunn for å få deg nedstemt. Å glede noen ligger ikke i P’s natur.
   Jeg ser heldigvis at du har innført NK, og det er supernødvendig at denne sperren går begge veier. Din eks skal ikke kunne se eller kontakte deg, og du skal ikke kontakte eller følge med på din eks. Da slipper man å bli oppmerksom på at P fortsatt eksisterer og da slipper man å komme i konflikt med sin egen samvittighet. By the way.. Gratulerer så mye med dagen! 😀

  7. Kjære Kari:)
   Tusen hjertelig takk for flott kommentar. Du har helt rett, merkelig at det i dag tikket inn 2 meldinger fra en eks/eks kollega ( som aldri burde vært i livet mitt i det hele tatt ) det høres veldig normalt ut at folk tar kontakt på en slik dag, det er vanlig å gratulere deg med dagen.
   MEN når manipulering, latterliggjøring og DRAMA har vært hovedinidigrensene i relasjonen- og den ble avsluttet på en måte som går direkte inn for å såre deg mest mulig- da er det ikke normalt. Som om jeg lager drama, sier ondskapsfulle ting- og så plutselig etter 3 mnd med null kontakt- tar kontakt med melding. forteller deg hvor flott du er og gratulerer så mye.
   Hva skjedde? for 3 mnd siden var skremt av tanken om meg, nå er jeg plutselig flott??
   Der blir ingen svar fra meg. Har hatt en fin dag med venner som virkelig bryr seg:)

  8. Jeg har innsett noe viktig. Noen ganger kan man lese noe mange ganger, uten at det går inn. At det blir sagt på forskjellige måter og illustrert på varierte måter gjennom eksempler her på tråden er sikkert viktig for flere her inne. Så, her er min innsikt: Jeg har trodd at “hoovering” handler om at P forfølger ofrene sine i ettertid. Tar kontakt, eller forsøker å manipulere gjennom andre. Det handler om mer enn det. Jeg har bare ikke skjønt det før. Alt P gjør eller la være å gjøre er manipulasjon. Alt de gjør, som å ta kontakt, eller ikke ta kontakt handler om å få kontroll på nåværende mennesker de har i livet sitt, eller mennesker de har mistet kontroll på og ønsker å påvirke. Når man lurer på hvorfor de ikke tar kontakt, eller om det er deg selv eller han som er “gal”, er dette gjennomtenkt, utstudert og tilpasset hva som vil få akkurat deg (og alle de andre, for der er mest sannsynlig flere) hektet igjen. Navnet “Hoovering” er fra den amerikanske støvsugeren “Hoover” og handler om å få oss sugd tilbake til P`s sfære og kontroll. Så hver gang vi har lyst til å sjekke hvor P befinner seg i livet, hvem han/hun er sammen med, hvordan det går, om de savner oss eller tenker på oss, er dette et resultat av manipulasjon på en måte man ikke opplever etter andre forhold har gått sin gang. Det er en usunn reaksjon på en avhengighet som kun kommer til en slutt ved NK. P ønsker at vi skal lure på, være forvirret over eller sette spørsmål ved forholdet vi var i. Men, fra alt vi vet om hvordan de opererer er også dette manipulasjon. Jeg tror ikke de en gang trenger en synlig reaksjon fra oss, selv om det hadde vært en stor bonus. Alt de trenger er å vite at du KANSKJE får med deg svertekampanjen mot deg, ryktene, de falske og klisjefylte kjærlighetserklæringene til sitt nye offer på sine sosiale sider, eller de flyvende apenes oppdrag. Det er nok til at de kjenner tilfredsstillelse.

  9. Rebekka: takk for at du tar opp dette veldig viktige emnet.

   De fleste tidligere ofre blir fulgt av psykopaten etter bruddet, og noen blir FORfulgt.

   I hvilken grad vi blir overvåket avhenger av hvor opptatt psykopaten er med nye ofre og prosjekter, og hvor god narsissistisk forsyning vi var for ham/henne.

   Det er ikke et kompliment eller et tegn på kjærlighet å bli forfulgt. Ofre som blir synlig overvåket må derfor ikke gå i den fellen å ta psykopaten tilbake eller gjenoppta kommunikasjon med ham/henne. Motsatt skal ofre som opplever seg glemt av psykopaten ikke føle seg mindreverdige. Den kan nemlig godt være at psykopaten opplevde deg som så sterk at han/hun ikke våger å henvende seg. Det kan også godt hende at du blir overvåket uten å vite det.

   Rebekka, du har i kommentaren din noen viktige tanker som jeg håper mange leser.

   Når det gjelder selve begrepet “hoover” som er engelsk og som du ganske riktig forteller kommer av å støvsuge, så kan jeg fortelle deg at din opprinnelige oppfattelse av begrepet faktisk er riktig – det er så begrenset.

   Begrepet handler om når psykopaten nokså direkte og åpenbart forsøker å “suge” offeret tilbake inn i relasjonen. Det er mange måter å gjøre det på, og det kan også skje ved hjelp av flygende aper, eller non-verbal kommunikasjon.

   Det er imidlertid mange måter psykopaten monitorerer offeret på, som ikke oppfyller kriteriene for en “hoover”. Å følge med på offerets sosiale medier er således ikke en “hoover”

   Jeg har derfor forsøkt å finne en passelig norsk oversettelse som dekker mer enn det engelske hoover – som jeg synes på mange måter er mangelfullt fordi psykopaten nettopp som du skriver i kommentaren har så mange teknikker å manipulere på.
   Og det har jeg valgt å kalle en psykopatisk “oversveving”, fordi psykopaten på mange vis svever over deg som en fugl eller kanskje en ufo, men ofte skjer det over skyene slik at du ikke ser at du blir overvåket.

   Så, begrepet “hoover” kan være litt vanskelig å definere, men alt du sier i kommentaren er jeg personlig helt enig i, uansett hva vi bør kalle det 🙂

  10. Dette temaet er virkelig interessant Rebekka. “Så hver gang vi har lyst til å sjekke hvor P befinner seg i livet, hvem han/hun er sammen med, hvordan det går, om de savner oss eller tenker på oss, er dette et resultat av manipulasjon på en måte man ikke opplever etter andre forhold har gått sin gang. Det er en usunn reaksjon på en avhengighet som kun kommer til en slutt ved NK.” Dette er det viktig å ALDRI glemme, for dette er nokså synonymt med hvor skadelig psykopaten faktisk er. Jeg tør påstå at P manipulerer offeret sitt til selvmanipulering. Ved å aldri inngå i en fornuftig sluttsamtale som gir felles forståelse og enighet om å gå videre hvert til sitt, så vil offeret kave rundt i det uoppgjorte. Det vil alltid være mye uoppgjort etter et slikt forhold. I tillegg, ved å unngå å gi en verdig avslutning, holder P mulighetene åpne for selv å kunne ta kontakt seinere, og offeret plager seg selv med å ikke forstå hva som skjedde. Det er som om man suges mot P fordi man ikke forstår. Offeret vil for alltid leve i uvisshet om hva de egentlig har stått i, de vil være redde for å havne i noe lignende på nytt og de tror at det kanskje kan være noe galt med dem selv. Med nettopp de tankene manipulerer offeret seg selv til å stadig vende mentalt tilbake til P. Det kan være i form av behov for å prate om eller med P, smugtitte på sosiale medier, generell grubling, aldri glemme det “fine” som var, etc. Vi har ikke en mental av og påbryter. Vi har behov for å forstå før vi aksepterer. Vi har i motsetning til P alle sanser og følelser intakt, og med disse manipulerer vi oss selv til å vende tilbake til det vi ikke forsto. Jeg tror at P har skjønt at normale mennesker har behov for å forstå.

  11. Bedrag og manipulasjon
   En av min p sine favorittsetninger var: Jeg gjør det for oss. – så unnlot vi jo å snakke om at jeg gav og han fikk og brukte. Det var jo for oss. Var det ? Manipuleringen / hjernevaskingen gjør at jeg enda tenker at jeg ble jo ikke bedratt / brukt – det var jo for at det skulle fungere. Jeg delta og tok opp lån – han gjorde det for oss. Men bottom line – det var et bedrag. Underskift på avtaler, løfter om tilbakebetaling – bløff bløff bløff. Ikke verd papiret det ble skrevet på. Jeg tilla ham æresfølelse – man vil jo ikke lure sin nærmeste. Jo det vil dessverre denne type mennesker.
   Kiki: kjenner sånn igjen det du skriver. Da jeg tok opp ting ble det scener uten like – hyling og skriking og masse beskyldninger om min mistro til ham. Husker at jeg gang på gang forklarte men jeg tror på deg – jeg skjønner at det ikke er ment slik osv osv… Det må ha vært til stor underholdning. Husker og en gang – uten at jeg klarer å huske hvilken årsak det hadde – han kjørte så voldsomt på, holdt på i timesvis til jeg slutt sprakk – virkelig sprakk. Er fortsatt flau over den. Men det som da skjedde – han var dønn rolig, ble den rasjonelle på et øyeblikk og den som overreagerte var jo meg.
   Jeg har tenkt en del på hva jeg “trodde på” før jeg var i dette forholdet – å bli bedratt av sin nærmeste og manipulert til å synes det var ok – at det var riktg- at han gjorde det for oss, jeg hadde aldri i livet trodd jeg ikke skulle gjennomskue noe slikt. Men intensjonene ble godskrevet gang på gang på gang — alle de røde flaggene, usikkerheten ble lagt til side. Dessverre. Og når det var slutt – ble det akkurat som du beskriver – da kommer det virkelig frem hva det betydde for ham – absolutt ingenting. Han var berettiget til det – i egne øyne.

  12. Mia11: “Men intensjonene ble godskrevet gang på gang på gang — alle de røde flaggene, usikkerheten ble lagt til side.”

   Det er akkurat det. Noe annet som er tett forbundet med dette, er at vi senker forventningene våre inntil vi egentlig ikke har noen forventninger. Forventningene var i utgangspunktet rimelige og normale, men psykopaten får oss via diverse straffemetoder og ved å spille på vår samvittighet, til å tro at de er for høye.

   Det viktige å huske her er at det er normalt å ha forventninger til folk som står oss nær. Vi skal stole på vår bedømmelse av hva vi kan forvente. Og når forventningene ikke blir innfridd, så skal vi stole på vår intuisjon om at noe er galt. Dette må hver og en ta med seg videre, inn i nye relasjoner.

   Takk for din kommentar 🙂

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg