Stater og bevegelser kan være psykopatiske

Takk til alle som har kommet med gode forslag til nye tekster. Jeg kan ha idètørke og da er det veldig fint å ha en idèbank som den dere bistår med å gå til. Til dere som venter utålmodig på deres ønsketekst så vil jeg si at bloggen skal bestå i lang tid fortsatt, og jeg kan ikke skrive om alt med en gang for da er det plutselig ingenting igjen til å holde liv i bloggen. Det handler også om å skrive det som opptar meg for øyeblikket, det hodet mitt er fylt med. Bestillingstekster er vanskeligere.

Du som synes nettopp din problemstilling mangler kan søke mye kunnskap, råd og bekreftelse i kommentarfeltet. Nettopp kommentarfeltet er et sted hvor dere har briljert lenge, og spesielt i det siste. Det er helt rørende å se hvor mye dere skriver, åpner dere og støtter hverandre. Så godt som alle er respektfulle og relevante. Gledelig er det også at et par menn har kastet seg inn og kommenterer aktivt, sammen med gamle og nye kvinnelige lesere.

Dere som er helt ferske kan også ha nytte av å lese min bok. Boken er en slags “førstehjelp” for objekter, fordi alt det basale står der. Selv om bloggen stadig repeterer basalkunnskap om psykopaten, så vil den ofte bevege seg til steder for viderekomne, hvor dere “nyklekkede” objekter kanskje ikke føler dere helt hjemme. Det er en naturlig utvikling for en såpass spesifisert blogg som er inne i sitt fjerde år, at vi ikke står stille på basisnivå. Men alle tekster skrevet fra 1. januar 2016 er fortsatt tilgjengelige og vil inneholde mye basiskunnskap.

Apropos gamle tekster så er det enkelte som har etterlyst et slags register som gjør det enklere å finne tilbake til eldre tekster man trenger her og nå, i stedet for å måtte bla seg nesten fire år tilbake. Andre ønsker seg “festede” innlegg hvor de mest brukte manipuleringsteknikkene står oppsummert. Jeg jobber med saken men foreløpig har den tekniske delen av bloggen ingen slike funksjoner. Det er beklagelig. Men jeg har deres behov i bakhodet.

I dagens tekst vil jeg gjøre en liten avstikker og bevege meg fra mikroskopisk og relasjonelt nivå, til makroskopisk samfunnsnivå. Hvor mange av dere har tenkt over at psykopati og narsissisme også kan gjennomsyre politikk, religion og ideologi?

Jeg tipper at mange har forstått at psykopati ikke bare handler om individer men også kan overføres til lover, styresett og sågar hele stater. De fleste av oss tenker nok på Hitler som psykopat. Hitler klarte å projisere sine psykopatiske trekk og sin galskap over på et helt folk, via stadig mer polariserende og marginaliserende lover, mandater, pålegg, påbud og forbud, og det tyske folk deltok tiltakende i hans prosjekt. De aksepterte en stadig sterkere tilvenning til ondskap. De tolererte etterhvert hat mot jøder, en ekspansjon av det tyske rike, undertrykkelse av andre nasjoner og at de selv var et herrefolk. Man kan likevel ikke si at hele det tyske folk til slutt ville oppfylle kriteriene for en psykopatisk personlighetsforstyrrelse. Antakelig var det i 1945 ikke flere tyske individer som hadde oppfylt denne diagnosen, enn andelen nordmenn i 2019. Den gradvise tilvenningen kan derimot sammenlignes med et objekt som blir tåkelagt og manipulert av sin personlige psykopat.

Vi har nok alle også hørt historier om religiøse sekter som har begått kollektivt selvmord, manipulert og forført av en karismatisk og psykopatisk leder, som har fått dem til å overgi alt sitt jordisk gods i tro på dommedag eller at materielle gjenstander og “mamon” ikke frigjør sjelen og derfor bør doneres til spesifikke bankkonti (som regel de religiøse ledernes personlige konti).

Vi grøsser ved tanke på disse historiens eksempler på kollektiv psykopati. Men hvor mange av oss tenker over at det skjer fortsatt i dag, og kanskje sågar fra statsledere eller ideologer som vi anser som pålitelige og troverdige? Kanskje fra vår egen elite, de som styrer oss, forvalter oss og påvirker oss?

Det ville være utopi å tro at vi i dag er fri for manipulerende påvirkning, tatt i betraktning at slik påvirkning har eksistert til alle tider. Det er lite trolig at vi i dag har nådd et slags “endepunkt” hvor demokrati, rasjonalitet og fri tenkning har nådd sin optimale topp. Faktum er at vi fortsatt er omringet av statlige og private selskap og bevegelser som forsøker å påvirke oss med deres egen agenda; som gjør sitt beste for å tåkelegge oss til å akseptere og tolerere en politisk eller økonomisk linje, akkurat på samme vis som våre personlige psykopater forsøkte å ensrette oss og frata oss evnen til fri vilje og fri (kritisk) tenking.

Et aktuelt eksempel er den pågående bompengedebatten, hvor politikere tilsynelatende ønsket å heve bompengeinnkrevingen inn i himmelen. De har ansett bilister som en kilde til ekstra skatt og en utømmelig skattekiste (parasittisme) for å finansiere mye mer enn bare veibygging. Det vil si helt til folket nå sier stopp. Folkebevegelsen mot bompenger truer med å innta politikken, og står i enkelte byer med så mye som 20% oppslutning innenfor det kommende valget til høsten. En ensaks folkebevegelse truer altså med å velte godt etablerte partier som Arbeiderpartiet og Høyre. Nå begynner de samme politikerne som ønsket å suge bilistene tørre, å påstå at “de alltid egentlig var imot bompenger” (tåkelegging). Mange vil mene at vi har dypt uærlige mennesker som forvalter oss, og de kan ha rett. Dette er ikke et tegn på at vi har nådd et demokratisk toppunkt, men tvert i mot et sykdomstegn for Norge anno 2019.

Og hva med klimakrisen? Mange hevder at den er blitt en slags “nyreligion” og at man blir korsfestet hvis man ikke tror på den. Personlig har jeg alltid hatt følelsen av at det ligger noe suspekt over fenomener og bevegelser som kommer veldig plutselig og blir altomfattende. Kan det være at noen som forvalter oss har en skjult agenda her, eller noe å tjene på at vi fokuserer enormt på klima? Kan klimaforskningen være bestilt? Kan det ligge en økonomisk gevinst bak, eller kan det være en avledningsmanøver for at vi skal se bort fra noe annet, noe som vestlige myndigheter ikke vil at vi skal se? Og hva skjedde med ozonlaget, som var en tidligere krise som man hørte om på alle kanter da jeg var barn og tenåring, er det plutselig ingen krise lenger?

Og hva med Facebook, som har begynt omfattende sensur i noe de kaller en kamp mot “hatytringer”? Det lyder jo på overflaten som et hederlig og legitimt tiltak. Men mange har oppdaget at de utestenger utelukkende konservative meninger og stemmer, og noen hevder at selskapet egentlig har en agenda om å påvirke det kommende amerikanske valget i 2020. Men deres sensur strekker seg også til norske brukere. Jeg har selv venner som har opplevd at de har blitt utestengt eller fått “karantenetid” nærmest uten å forstå hvorfor, som følge av offentlige kommentarer (under fulle navn) som de trodde var uskyldige.

Metoo kampanjen ble lenge (og kanskje fortsatt) oppfattet som nødvendig, rettferdig og legitim av vanlige kvinner (og menn). Men etter det nødvendige rettsoppgjøret mot Harvey Weinstein – den seksuelle predatoren som startet det hele, så synes den ene saken etter den andre å ikke holde vann og kollapse. Senest ble senator Brett Kavanagh frifunnet for anklagene som var rettet mot ham. En del usunne trekk ved Metoo begynte å åpenbare seg. Ett av dem var at forkjemperne synes å ville omgå normale rettsprinsipper og mente at en anklage i seg selv burde være nok til å få en mann dømt. To andre kontroverser kom også til syne; 1) kampanjen ble markedsført som kjønnsnøytral, men i praksis åpenbarte seg et sett med regler for menn og et annet for kvinner. I Norge har dette vært spesielt tydelig i de respektive sakene omkring Trond Giske og Trine Skei Grande, og hvilke konsekvenser de fikk for både mediedekning og deres karrierer. 2) Metoo synes å være mest opptatt av menn med makt, og har så langt vist liten interesse for menn “på gulvet”. Metoo`s dobbelmoral og hykleri kom dermed tydelig til syne på begge områder. Kan det være at Metoo ikke er en hederlig bevegelse, men et verktøy for å vippe menn med makt av tronen, og erstatte dem med (forhåpentlig) kvinner? Hvem ville ønske det? Vi vet jo at feminismen lenge har vært spesielt fokusert på den skjeve kjønnsfordelingen blant eliten.

Asylinnvandring blir i utgangspunktet ansett som humanitær. Men hva vil en så fremmed religion som islam i Norge, og hvorfor blir innvandrerkritikere så sterkt svertet og forsøkt fortiet? Hva er det vi frykter med at noen stiller kritiske spørsmål? Muslimer i Belgia har etter vårens valg vunnet seter i det belgiske parlamentet, og proklamerer nå åpenlyst at de vil jobbe for å danne en muslimsk stat i Belgia. Så hva skjer her, er den muslimske innvandringen og politiske innflytelsen en humanitær nødvendighet, eller et kalkulert kupp av vesten?

Jeg vil at dere skal se den vedlagte videoen av predikanten Ann Barnhardt (advarsel; den er lang). Barnhardt hevder i videoen at bevegelser som feminisme og LGBT, samt religioner som islam er gjennomsyret av psykopati og at tilhengerne gjøres til narsissister. Man kan være enig eller uenig med henne i dette, hennes ståsted er definitivt farget av religionkonservatisme. Men hun har meget god innsikt i psykopatiske og narsissistiske kriterier og klarer på imponerende vis å synliggjøre hvordan store grupper kan inneha de samme trekkene som vi hittil på bloggen kun har diskutert på individnivå. Poenget med denne teksten/videoen er ikke at dere som leser skal adoptere Barnhardts syn på visse ideologier eller religioner, men lære dere til å tenke kritisk også om myndigheter samt på egenhånd å kunne avsløre at også store bevegelser kan tåkelegge oss på samme måte som psykopaten gjorde.

Stater, religioner, ideologier, bevegelser og selskaper som vi har trodd har hatt gode intensjoner, kan ha en skjult agenda og utvise psykopatiske trekk som dobbelmoral, parasittisme, løgn, berettigelse (krav om særbehandling og fordeler), tåkelegging, offermentalitet og ansvarsfraskrivelse. Slik forholdt vi oss også til psykopatene i våre liv; vi trodde de var gode på bunnen, men det viste seg å ikke stemme. Det er all grunn til å være skeptisk til institusjoner som utviser de nevnte trekkene. Hev derfor blikket opp og ut, og anse dette som neste nivå i å avsløre manipulasjon. Dette er definitivt for viderekomne. Snart klarer ingen å manipulere dere igjen.

Kommentarfeltet denne gang ønsker jeg å tilegne diskusjon omkring hva dere ser i bevegelser rundt oss i 2019. Jeg vil minne på at når det er snakk om politikk, religion og ideologi så skal man trå varsomt, men at vi i denne tråden kan åpne våre sinn uten å føle oss personlig krenket av noe. Poenget her er å trene oss selv og hverandre i å se psykopati på makronivå.

28 kommentarer
  1. Jeg er takknemlig for at du opplyser, og at denne bloggen i det hele tatt eksisterer. Det er fint med YouTube-videoer og opplysninger fra andre land. ( Stort sett USA og England ) Likevel er det for meg, ikke det samme som norske tekster, felles forståelse og trøst.

   Jeg leste et sted at det var fler psykopater/ narsissister i skandinaviske land, jeg vet jo ikke om det er korrekt, men reflekterer over det.

   Snakket med en lege om temaet, legen fortalte at han ukentlig møtte mennesker på kontoret, som var utsatt for n/ p. Legen fortalte meg, at de var sinte. Likevel er det ikke et tilstrekkelig hjelpeapparat og forståelse for n/ p i Norge.

   Hilsen fra en trofast leser 🙂

   1. Jeg er enig i at norske kilder er best. Det handler ganske enkelt om antall hoder. Det bor tilsammen 400 millioner mennesker i England/Canada og USA. Det er ren matematikk at de produserer mer kunnskap enn Norges fem millioner.

   2. Også takiknemlig for deenne bloggen samt Psykopatene Blant Oss siden på fb.
    Hadde jeg ikke kommet over disse hadde jeg blitt gal
    🙂

  2. Hei! Har akkurat oppdaget bloggen her, og lest i timesvis i strekk, eksen min var vel en god mix av psykopat, rusmisbruker og splitta personlighet, er fortsatt på leting etter mer forståelse 3 år etter bruddet, og denne bloggen er gull! Takk!
   Litt skeptisk til dama i videoen her som sier alle homofile er “diabolical narcisists”… 😛

   1. Hei Hilde og velkommen til bloggen.
    Hehe, jeg ser hva du mener med videoen. Jeg er homofil men blir ikke krenket av slikt, jeg avviser enkelte utsagn men ikke hele budskapet. Jeg blir først og fremst tiltrukket av mennesker som viser god innsikt i psykopati 🙂

  3. Oj, utfordringen til kommentarer i dagens tekst er formidabel!
   Først vil jeg si at jeg fikk øynene opp for psykopatiske systemer da jeg første gang leste Ingjald Nissens “Psykopatenes diktatur”. Denne boken ble skrevet under annen verdenskrig og handler i korthet om hverdagspsykopatens grusomme innflytelse, nedbryting og undertrykkelse av offerene. Dertil tar den opp nazismens fremvekst i tyskland, og ser på nazismen som nettopp – psykopatenes diktatur.
   Den viser hvordan et samfunn blir dersom psykopatene får samfunnsmakten og hvordan deres terror og nådeløse fremferd skaper skrekkregimer som skaper uante dimensjoner av lidelse og død.
   Psykopatene kan ikke samarbeide om noe konstruktivt, bare forene seg i krig og terror mot utpekte fiender.
   I deres skrekkabinett er det også en voldsom intern frykt. Represaliene blir umenneskelige dersom du ikke gjør som du blir beordret.
   Nazitiden i Tyskland er historisk sett ikke lenge siden. Det er heller ikke de kommunistiske terrorregimene til Stalin og Pol Pot – eller facismen til Mussolini. Bare for å nevne noen.
   Jeg kan bare skive overfladisk i en kort kommentar, men mener at psykopatisk tenkemåte kan få overta samfunnsmakt på mange områder dersom man blir forført av deres vikarierende motiver (den kjenner vi jo) og de får tak til å styre slik som de vil. Terror mot motstandere, flere og flere forbud og påbud. Brudd blir møtt med de skrekkeligste konsekvenser. Råhet og umenneskelighet. Enkelte menneskegrupper blir utpekt som syndebukker – f.eks. jøder, homofile eller kapitalister.
   I den første utgaven av “Psykopatenes diktatur” (denne har jeg ikke lest) forutså Nissen en ny bølge av terror og krig i Europa. Denne gang med religiøse dimensjoner. Han innså allerede da religionens manipulerende kraft. Du skal “tro” ,ikke tenke selv, men akseptere hva religionen byr deg og rettferdiggjør for deg å tenke og gjøre.
   Det er lett å tenke på fanatisk og ureformert islam i denne forbindelse. Med en tro på at “vantro” ikke har noe menneskeverd og i religionens navn kan utnyttes, undertrykkes og terroriseres. Man gjør til og med noe godt i henhold til sin religion ved å gjøre dette. Du sikres plass i paradis ved å utføre terrorangrep mot “vantro”.
   Jeg snakker her om mer ekstrem islam.
   Den interne undertrykkelsen er også sterk. Du skal leve og tenke etter strenge regler, brudd blir møtt med de alvorligste konsekvenser. Menneskerettigheter? Gjelder ikke! Bare islams skrifter.
   Ellers er det mye som foregår i den globale kapitalismen som heller ikke er bra. Dette med at arbeid og produksjon outsoursces til lav omkostningsland, der arbeidere får en lønn de knapt kan leve av, grusomme arbeidsforhold og umenneskelig lange arbeidsdager. Bare for at vi i vesten, med god økonomi, skal kunne betale 49 kr for en t – skjorte istedenfor minst det dobbelte, som vi så vel kunne ha råd til. Og dette kunne ha gitt mennesker et levelig liv. Tankegangen er utbytting og iskulde ovenfor andre mennesker. Psykopatisk – bryr seg ikke om andres lidelse. De smykker seg derimot med at disse menneskene er heldige som får jobb.
   Det er mye mer jeg kunne ha tatt opp, men slutter her.

  4. Veldig interessant! Det er og en tankevekker at mange psykopater blir ledere og har stillinger der de kan bruke makt. Dette henger vel kanskje sammen med det store bildet.
   Jeg husker ikke hvor jeg leste det, men det var noen som skrev noe om yrker med markant flere psykopater, og der tronet feks Forsvaret høyt, samt advokater, næringslivsledere og folk i underholdningsbransjen; programledere etc.
   Jeg leste og at det var gjort en undersøkelse av et årsinntak av nye befalsskoleelever i Forsvaret, der det ble foretatt psykologiske tester som avdekket at hele 70 prosent av de som kom inn på landets befalsskoler hadde flere psykopatiske trekk. Vi blir altså beskyttet av mange psykopater for å sette det litt på spissen.
   At programledere osv har psykopatiske trekk er også interessant. Kanskje det er derfor noen er så uredd, og trives med å være i rampelyset? De har ikke nervøsitet..
   Jeg har og lest her på bloggen at noen av lesernes psykopater er i offentligheten ofte.
   Tviler ikke et et sekund på at vi blir styrt av psykopater på mange områder, både når det gjelder religion og politikk. Begge deler kan undertrykke andre og utøve makt over andre.

   1. Du kan fortsette med barnevernet, for der er historiene mange og stygge opp gjennom årene. Selvsagt ikke alle saker, men en god del er uten tvil regelrette overgrep mot familier fra barnevernsfolk som er p. Selv når de bevislig har tatt feil, skal de aldri i livet innrømme det og snu..neida, deres avgjørelse SKAL bankes gjennom for enhver pris. NAV har også en god del drittsaker, og nå er det Mattilsynet som er avslørt….

    1. Uten tvil! Når psykopater representerer en offentlig etat og får lov til å utøve maktmisbruk i regi av det er vanlige mennesker maktesløse. Når folk blir utsatt for slike overgrep kan det i verste fall føre til selvmord, splittede familier, ødelagte liv.. Listen er dessverre lang.

  5. Jeg kommenterer mange ganger på bloggen, og syns den er ekstremt nyttig. Virker mange ganger som den treffer meg akkurat når jeg trengte å lese om dette. Og Daniel er nådeløst ærlig. Kjenner meg så godt igjen i mange av innleggene og også i mange av kommentarene som andre skriver. Og lurer jeg på noe, så søker jeg på det ordet, så kommer det frem alle postene som gjelder dette. Jeg har jo også vært ganske langt nede i det siste etter at jeg innførte NK. Tenker og grubler ganske mye, men lærer av å lese her. Det siste som jeg har funnet ut, som jeg også kommenterte i forrige innlegg, er at disse P/N som hekter oss via søte meldinger, sender disse til flere på en gang for å se hvem som biter på og responderer. Har nettop lest gjennom alle meldingene gjennom 2 år (og det er mange), og det var en annerledes opplevelse å lese gjennom dem nå med akkurat det i bakhodet. Vet at jeg mange ganger stusset litt på måten han skrev den innledende meldingen på – den var egentlig veldig generell. Men jeg visst jo ikke om at dette var en mulighet at han kunne holde på med flere på en gang. Trodde så klart at jeg var den eneste, selv om det var mye jeg stusset på. Han sluttet plutselig brått å svare, ting som vi avtalte neste uke hørte jeg ingenting mer om før han sendte melding etter 3 uker om noe helt annet. Meldingene kunne begynne med: “Tenker på deg”, og lignende Var så mye som ikke stemte. Er kjempekvalmende å lese disse meldingene nå, der jeg var så lykkelig og glad over endelig å høre fra ham, og responderte på dem som om de var kun til meg. Og nå når jeg leser dem, og forstår at han har sendt samme melding til flere, så er det helt smertefult å innse dette. Jeg føler meg så skamfull og dum. Men forstår mer av de fysiske treffene med ham nå. Der han var så “på”, og så “av” rett etter at han hadde fått sitt og plutselig hadde det så travelt. Alt faller jo på plass av brikker som jeg ikke har fått til å passe helt før. Har andre opplevd dette? Jeg tror at den indre stemmen jeg har følt gjennom disse 2 årene som har prøvd å si meg at noe er helt merkelig, har hatt helt rett. Noen erfaringer her?

   1. Jeg har ikke så mye erfaring med akkurat det, men sånn i farten vil jeg bare be deg slette alle meldingene og alle spor etter ham. Da vil du ikke kunne lese dem mer, og det er sikkert like greit. På den annen side er det sikkert nødvendig for at du skal forstå og få ting til åfalle på plass. Jeg tror uansett det er sunnest for deg å slette alle spor; bilder, meldinger, minner osv..

  6. En liten ekstra kommentar som kanskje ikke passer inn her, men som jeg likevel vil nevne: jeg registrerer at pressen har brukt ordet psykopat i en kjent drapssak, om den tiltalte. Det er ikke ofte vi ser vel? Det ble til og med skrevet litt om psykopati, og at den tiltalte hadde fått “diagnosen” psykopat, eller dyssoisal personlighetsforstyrrelse.
   Det gleder meg litt at man kan få dette temaet litt mer frem i pressen slik som i denne saken, og jeg håper det blir mer av det i fremtiden. Etter å ha lest denne bloggen en stund er det mange straffesaker jeg leser om der jeg tenker at noen av de involverte må være psykopat. Kan man kanskje håpe at dette temaet kan bli mer belyst i fremtiden slik at folk får øynene opp og lærer, før det er for sent?

  7. Vedr. at slette alle spor efter en psykopat , vil jeg kun delvis give jer ret. I hvert tilfælde for mig, jeg gemte ca 10 billeder på min mobil ( har dog også flere billeder men de er gemt langt væk og jeg har ikke haft lyst til at se dem, alligevel e der jo også billeder fra vores fælles barn m.m. ) De ca10 billeder på telefonen var billeder, hvor P var igang med devaluering, silent treatment og jeg har brugt de billeder, når jeg savnede P. Ved at kigge på be billeder ( et af dem er med sorte onde øjne ) genkalder jeg mig hvordan det var og ikke den rosenrøde version min hjerne prøve at give mig. Jeg ved ikke om de kan hjælpe andre, men det og så at jeg har skrevet mange af episoderne med P ned, hvilket også hjalp mig, til at komme over P . Jeg har haft et 29 års langt forhold til en psykopat og først nu, 3, 5 år efter er jeg ligeglad med ham ( dog med savn af og til , perioderne bliver kortere og kortere )

  8. Jeg tror også det er lurt å oppbevare alle meldinger. Jeg ser at når jeg har begynt å komme ut av tåken jeg har vært i i 2 år, så leser jeg meldingene med litt andre øyner. Når jeg fikk dem, var jeg i den sjuende himmel og en euforisk rus. Nå når jeg leser dem, så ser jeg både hvor hektet skjedde og hvor han begynte devalueringen av meg. Jeg oppdager tell her og der. Og ,med min siste oppdagelse med at sånne sender ut meldinger til flere på en gang for å se hvem som responderer, så blir meldingene iallfall litt annerledes med det i bakhodet. Da blir det en vanvittig skam siden jeg trodde jeg var den eneste og responderte deretter. Føler meg bare så dum akkurat nå selv om jeg vet at jeg hadde ingen forutsetning for å forstå “greia”. Men jeg er i en rehabiliteringsreise, og alle de brikkene jeg ikke fikk til å passe, begynner å falle på plass. Jeg har ingen som kjenner min P/N og kan fortelle meg at han er psykopat. Jeg har faktisk ingen jeg kan snakke med om dette utenom på dette forumet her, så jeg har vært nødt til å lese og google temaet for å se “hele bildet”. Det er raske vondt av og til, men jeg vet jeg må gjennom dette. Men kjempeekkelt og creepy og skamfult å finne ut at han har datet flere enn meg – jeg var ikke ekslusiv og spesiell i hans øyner. Jeg har falt i bakken med et brak

   1. Selma: Ikke skam deg. Vi har alle falt i bakken med et brak på ett eller annet tidspunkt. Da vi skjønte at vi var blitt lurt på flere måter. Vi hadde vært tillitsfulle og aksepterende og forelsket. Hvordan skulle vi vite at det satt en liten kynisk der og spilte spill med våre følelser? En som bedyret sin dedikasjon og sin uskyld hver gang vi stilte alvorlige spørsmål ved oppførselen? Kald nok til å benekte alt og heller beskylde oss for å være mistenksomme til det paranoide og vanskelige sånn og sånn. Skammen skal de selv ha! Det er grusomt når de utnytter våre beste egenskaper til egoistiske formål, og deretter får oss til å føle oss dumme og skamfulle. Rist det av deg! Du kan trygt plassere flause og skam på ham – der dette hører hjemme.
    Du må uansett gå en vei for å komme deg og finne deg selv igjen. Ikke belemre deg med skam i tillegg – den kan han selv få slepe på – for sin uhyrlige oppførsel.

  9. Til Selma : Du skal ikke føle dig dum, vi gjorde det bedste vi kunne , under de forudsætninger der var på det tidspunkt . At være sammen med en psykopat, er noget INGEN kunne forudse eller tackle…vi anede jo ikke hvad han var . Vi troede jo det var et gensidigt forhold, der kunne udvikle sig positivt. Med den vi den vi har nu, kan vi jo se at vi har været oppe imod et sygt sind ( selvom en psykopat ikke er psykisk syg ) og en personlighedsforstyrrelse vi ikke anede det mindste om. Så vi var lovligt undskyldt og kan derfor tilgive os selv.
   I alle de år jeg boede sammen med P, har jeg aldrig taget P på fersk gerning i utroskab og jeg vil gerne høre om det er andre der heller ikke har det . Min ex P var vild med spændende, flotte damer og idealiserede dem rask væk ( og de var vilde med ham ) når han overskred mine grænser , konfronterede jeg ham med det…også selvom jeg vidste , at det betød tavshed i flere dage. Min ex P, rejste meget, havde 2-3 job og forskellige fritidsaktiviteter. Hans arbejde gjorde også , at han rejste meget . Der var mange mærkelige episoder og det sidste år sammen med psykopaten, var jeg blevet en spion …der tjekkede alt hvad jeg kunne ( mails, SMS er m.m.) ikke noget jeg kunne finde på hos andre, men sammen med en psykopat, er du nød til at handle anderledes, da samlivet er så unormalt. Så igen, vi gjorde det bedste vi kunne, under de forudsætninger vi havde på det tidspunkt…

  10. Jeg synes det er fint at det her tas en avstikker.
   Det er da godt kjent og dokumentert at politikk som næringsliv mm tiltrekker seg mennesketyper som faller inn under bloggens tema. Bli beundret, grandios selvoppfattelse, makt mm. Akkurat maktens psykologi og trappesystem er interessant – maktmenneske blir gjerne slått ovenfra for så å slå videre nedover osv… så vi har dem over alt.

   Når det gjelder å begrense psykopatenes fremmarsj i styre og stell, bevegelser mm er jeg hellig overbevist om at nøkkelen ligger i ikke å la seg forlede til å tro på enkle løsninger og svar. Historisk sett og like opp til i dag ser vi konsekvensen svart hvitt tankegang og hvor lett vi mennesker lar oss forlede.

  11. Jeg spurte under forrige innlegg om hvordan psykopater er i arbeidslivet hvis de er så grandiose og føler seg så berettiget? Jeg vet om en som begynte hos en arbeidsgiver han egentlig ikke likte. Husker han snakket om at han måtte ha det sånn og sånn ellers så……. Så fikk han ny jobb, men var der kun en liten stund og så gikk han tilbake til den arbeidsgiveren han ikke likte. Vet han også drev for seg selv en stund. Men hvordan klarer de å fungere i arbeidslivet med en grandios attitude? Tenker ikke på ledere og de i underholdningsbransjen og barnevernet Vet jo at mange higer etter å være leder, tror han jeg kjenner higer etter det, ser det er mye smisk med potensielle personer som kan hjelpe ham på veg

   1. Signe – vil tro de sliter i og med at de ikke får bekreftet seg selv på en tilfredstillende måte. Og som du skriver – gå fra jobb til jobb. Da temmelig sikkert med begrunnelse av uholdbare arbeidsforhold som selvsagt ligger utenfor dem selv. Altså innta en offerrolle.

  12. Til Signe : Til spørgsmålet om, hvordan er P er i arbejdslivet, kan jeg fortælle om min P. Han var vellidt på sin arbejdsplads, skiftede dog arbejdsområde ca 5 gange i de 29 år vi var sammen, men indenfor det samme område. Han arbejdede godt og havde næsten aldrig en sygedag. Han havde også to tillidserhverv som gav ham
   NF ( ser jeg nu ) de gav ham kontakt til kvinder der havde status ( noget han var betaget af ) Han brugte ligesom al sin positive energi på at være dygtig, flink og hjælpsom udadtil og så kunne han ligesom ikke mere når han kom hjem ( det er min opfattelse ) og så kom den mørke side frem og han drak meget om aftenen. Han var totalt anderledes. Jeg kan huske mine veninder sagde, jamen er vi ikke alle anderledes derhjemme ? Men det var jo slet ikke på den måde ..det her var Dr. Jekyll and mister Hide kategorien vi snakker om. Min P’ s opfattelse af at være ekstraordinær er svær at beskrive. Han tålte ikke at jeg fik mere opmærksomhed end han. Feks når vi var på rejse, skulle det være ham der førte ordet, når vi feks ankom til et hotel. Hvis maden ikke var god nok til ham, kunne han blive sur og primitiv og jeg syntes han var pinlig.
   Min ex P har stadig det samme job, som da vi var sammen, han holder stadig facaden udadtil…men hans nye objekt oplever allerede det samme som mig . Vi har en fælles voksen datter og til hende har det nye objekt spurgt..hvad er der galt med din far ? Har din mor også oplevet tavshed, ingen empati m.m. ..så det bekræfter mig i…at min ex er psykopat . Det samme mønster gentager sig…idealisering, devaluering, forkastning. Akkurat som denne blok og Daniel så flot har beskrevet.

  13. Min P er en kjent mann her vi bor. Utad er han en varm, interessert og omgjengelig fyr som mange (men ikke alle!) får sansen for. Han har stor innflytelse på mange områder. Han er kunnskapsrik, holder gode taler og innlegg på arrangementer han er på – og det imponerer selvfølgelig de fleste som hører på. Og i etterkant har jeg forstått at disse menneskene som går rett på, gir ham NF i massevis. Det forvirret meg da vi var sammen, husker jeg – jeg tenkte at kanskje jeg tar feil, han kan da ikke være slik jeg tror? Men vel hjemme etter diverse arrangement endret han seg til den jeg kjente så godt. Kalde øyne, alltid ute etter å kritisere meg for et eller annet, raseriutbrudd der han kalte meg det groveste – rett og slett psykisk vold. Jeg vandret på eggeskall. Var aldri bra nok. Jeg nådde liksom aldri opp til hans standard og krav – jeg klarte ikke å opprettholde fasaden han var opptatt av, det har jeg forstått i etterkant. Da måtte jeg straffes for det, settes på plass. Det forvirret meg også, husker jeg – for “han slo jo aldri og han var aldri utro”. Da var det jo ikke så ille, tenkte jeg. Selv om jeg har fått vite at enkelte reagerte på hvordan han behandlet meg ute blant folk – han var rett og slett respektløs. Jeg tenkte ikke over det den gang, var vel ikke vant til annet. Nå har jeg funnet gamle dagbøker der jeg har skrevet til dels i detalj om hvordan jeg ble behandlet. Så mye sinne og frustrasjon jeg bar og fortsatt bærer på! Ved et tilfelle (over 10 år siden) skriver jeg “Det er 11 dager siden bursdagen min. Hva jeg har fått? Ingenting, ikke en gave eller så mye som et kort. Det er vel slik han ser på meg, som ingenting”. Å lese og se runddansen om hvordan jeg tar på meg skyld, hvordan han liksom “tar seg sammen” en periode for at jeg skal få varme følelser igjen, for deretter devaluere meg på nytt igjen og igjen – det er grusom lesning. Og det føyer seg inn i mønsteret jeg har lært så mye om her på bloggen. Takk Daniel!

  14. Er psykopater kjent for å være gjerrige? Og er et trekk også at de er lite spontane og har et stort kontrollbehov? Jeg husker at min P ville planlegge treff med meg i detalj på meldinger forut for treffet. Ikke noe spontanitet der, nei. Og veldig rigid når det gjaldt klokkeslett virket det som. Kom 5 minutt for sent engang (og da var det sikkert 4-5 måneder siden sist jeg hadde sett ham). Da husker jeg at noe av det første han sa med et litt surt fjes var at jeg var sen. Så hva tenker andre om disse trekkene at de er gjerrige, lite spontane og har kontrollbehov?

  15. Når en i utgangspunktet, fra starten av, i bunn og grunn, tror på det som mennesker sier, tror på det de sier er en sannhet, så tror man også i utgangspunktet helt naturlig på det store systemet, når det i overflaten virker normalt.

  16. Synd hun i videoen er så ekstrem i uttalelsene sine, da mister hun kredibilitet i mine øyne. Men la oss si at hun har rett i at det pågår en spirituell krig der n/p er viktige deltakere. Det kunne i hvert fall forklart en del av den urett vi ser i verden og som i økende grad vi vanlige folk lukker øynene for.

   Jo mer vi lukker øynene og godtar uretten jo mer like psykopatene blir vi selv. Vaktene som måtte se hunden de var glad i bli torturert, og så drept, for så å få et nytt kjæledyr som etterhvert fikk samme skjebne etter at vaktene igjen hadde knyttet bånd til hunden, mistet etterhvert evnen til empati. De ble til det hun i videoen kaller diabolske narsissister.

   Jeg tror mange i dagens samfunn har blitt vant til å gjøre ting de skammer seg dypt over. Som bestemoren deres ville blitt fullstendig sjokkert av. Som de mot eget bedre vitende likevel gjør. De er kanskje ikke psykopater men de lærer seg å oppføre seg som dem.

   Verdensutviklingen er generelt skremmende. Bloggforfatteren nevner selv muligheten for at miljøproblemene vi har i verden ikke er annet enn propaganda fra noen som kan tjene på at menneskene blir mer miljøvennlige. Men hva om det er omvendt? Hva om miljøforkjemperne har rett? Og…hvor ille er det egentlig å puste inn renere luft?

   Det er ingen tvil om at vi blir bombardert med meninger og nyheter, fra både pålitelige og upålitelige kilder, og at det dermed blir vanskeligere for oss mennesker å gjøre kloke valg og å kunne skille løgn fra sannhet. Derfor mener jeg det er ekstra viktig at vi prøver å gjøre gode valg ovenfor våre medmennesker, at vi er ærlige og bevisst avstår fra å være nedlatende mot hverandre.

   For de som er dypt religiøse, slik som hun i videoen, er det kanskje åpenbart at psykopater er onde og på et eller annet vis styres av onde krefter. For oss andre er det ikke så enkelt å se det. Vi tenker kanskje at det er sprøyt.

   Men kan det tenkes hun har rett, at det er en slags åndelig krig som utføres bak i kulissene? For en ateist virker det selvsagt helt fjernt, men siden ingen vet med sikkerhet hva som skjer etter døden er ateisme og humanisme også en slags religioner – man tror – akkurat som vitenskap også kan ses på som en religion; man følger visse regler men baserer dem på tro (feks at alt startet med big bang).

   Flere av oss her inne har merket hvordan vi kan gå i oppløsning og miste oss selv etter å ha vært psykopatens målskive over tid. Vi har levd med en parasitt – over tid. Et annet menneske, en vi har blitt glad i, har sugd ut livskraften vår. Fråtset i vår ulykke.

   Så kan det tenkes at narsissistiske og psykopater jobber for «det onde»? Er uttrykket «Diabolsk Narsissist» treffende? Altså at det står en djevelsk kraf bak? Ganske ekkelt å tenke på i så fall.

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg