Svertekampanjen 3/3: Hva kan du gjøre?

Dette er siste og avsluttende del av serien om svertekampanjen, etter del en og del to i henholdsvis september og oktober. 

Mottiltak er avhengig av en ting; er du traumebundet til psykopaten?

Hvis du ikke er traumebundet til personen som sverter deg, så er mottiltak straks enklere. Hvis det dreier seg om en kollega, slektning eller sågar venn som ikke har hektet deg, så kan du handle både kaldere, smartere og raskere. Du kan sågar komme psykopaten i forkjøpet. For eksempel kan en psykopatisk kollega eller sjef gjøre mye skade, selv om du ikke er vedkommendes primærobjekt. Men nå har du den fordel at du kan identifisere dem etter meget kort tid. Husk teksten om verdighet tidligere i november. Hva du gjør mot en antisosial person teller ikke på ditt rulleblad. Du kan derfor sverte vedkommende innen han/hun rekker å planlegge sin svertekampanje mot deg (eller en annen kollega). Ikke vær tilbakeholden. Ikke ta hensyn. Og for en gangs skyld, ikke lytt til den snille men moraliserende engelen på skulderen din, som forsøker å bremse deg. Mange av oss har nå brent oss ofte nok til å ikke vente på at det gode i alle mennesker skal åpenbare seg. Nå vet vi at noen mennesker har intet godt i seg, og også hvem de er. Derfor; så snart du er rimelig sikker på din kollega eller venn, svert i vei. Husk at mennesker er innrettet til å tro på den som sverter først. Denne viten kan du benytte deg av til å vinne racet. Gjør det med integritet og ikke lyv eller overdriv. Vær bevisst ordene du bruker, fortell nøyaktig hva du observerer; “denne personen gir meg en dårlig følelse, jeg stoler ikke på ham/henne”, “han/hun manipulerer, la du merke til den episoden”? Bevar roen. Fraværende emosjonell tilknytning fra din side vil bidra til øket troverdighet. Ikke bare kan du forhindre en alvorlig kampanje mot deg selv, du kan også ødelegge grunnlaget for at psykopaten eller narsissisten i kjent stil kan bruke arbeidsplassen eller vennegjengen som sin lekeplass. De vil møte blindveier og mistro overalt, og vil kanskje ende med å skifte jobb eller nettverk. Du har gjort deg selv, dine kolleger eller dine venner en enorm tjeneste.

Du har også muligheten til å manipulere vedkommende. Du kan ta fullstendig avstand hvis det er mest hensiktsmessig, men du kan også late som dere er beste venner. Kanskje ønsker du å lirke informasjon ut av vedkommende som du kan bruke mot ham/henne. Ja, dette er hva en psykopat gjør, men husk at alt er lov mot disse personene. Bruk deres eget spill mot dem. Det forutsetter dog at du ikke mister ditt egentlige og kongruente jeg underveis. Sørg for å tilbringe mer tid med ekte mennesker enn med forstyrrede mennesker. Ikke mist ditt grep om virkeligheten.

Det forutsetter også at du har vurdert vedkommende riktig og ikke angrepet en normal person. Med kunnskap følger makt, og med makt følger ansvar. Vi blir ikke frikjent på vårt etiske rulleblad for å sverte uskyldige. Men nå vet vi hvordan en psykopat trigger oss, følelsen er nesten ikke til å ta feil av. Denne følelsen vil som regel være til å stole på. I tvilstilfeller kan du avvente litt og ikke være like rask på avtrekkeren. Du vil bli sikker innenfor rimelig tid.

Hvis du har vært en psykopats primærobjekt og er traumebundet, så er forutsetningene ganske annerledes. Du har da få eller ingen muligheter til å komme vedkommende i forkjøpet. Du trodde dere hadde en ekte relasjon og at du var elsket av denne personen. Du er emosjonelt tilknyttet, i sjokk og det er vanskelig å parere hans/hennes svertekampanje mot deg på en kald og smart måte. I de fleste tilfeller så har svertekampanjen allerede begynt innen du forstår hva som skjer. Hva kan du gjøre når skaden er skjedd?

Hvis du er bevisst nok, så er det visse tegn du kan se etter meget tidlig i svertefasen.

-Han/hun lanserer en utvidet sjarmoffensiv mot omgivelsene; sine venner, dine venner, bekjente, kolleger, dine slektninger etc. Dette skjer for å vinne tilhengere innen svertekampanjen mot seg starter. Jo flere tilhengere dess større nedslagsfelt vil svertekampanjen ha. En ekstra bonus er hvis han/hun klarer å vinne dine egne venner, kolleger og slektninger over på sin side. 

-Han/hun ser seg om etter et nytt primærobjekt, tilbringer mindre tid med deg og nevner kanskje denne personen stadig hyppigere. Jo mer denne personen blir omtalt, dess nærmere er du en forkasting og svertekampanje. 

-Vage forandringer i andres opptreden mot deg. De virker kanskje en anelse kjøligere. Svertekampanjen har antakelig (nettopp) begynt.

Men mest sannsynlig er kampanjen allerede godt i gang innen du våkner opp. Er løpet kjørt? Nei, det er fortsatt mottiltak du kan gjøre. Men kanskje like viktig er hva du IKKE bør gjøre, og det er alle handlinger som innebærer tilførsel av NF (narsissistisk forsyning) til psykopaten. Forsøk å respondere i stedet for å reagere. Reaksjoner er som regel mer følelsesbetonte enn responser. Følelser er kilde til NF. Psykopaten forventer at du vil bli desperat og overveldet og reagere deretter. De forventer at du i din reaktive tilstand vil foreta dårlige vurderinger og avgjørelser. Når du foretar dårlige vurderinger så vil du miste tilhengere og anseelse, også dette en enorm kilde til NF. Forsøk derfor å unngå dette. En mindre enn ønsket reaksjon fra din side vil frustrere psykopaten da svertekampanjen ikke har den fulle effekt. Husk at psykopaten har lagt mye energi i hva han/hun tror vil bli den optimale kilde til NF. Dine handlinger når kampanjen allerede er godt i gang bør derfor ha som sikte å minimere utsikten til NF;

-Ikke konfronter psykopaten med kampanjen. Din personlige konfrontasjon vil bare avsløre din desperasjon, du vil ikke klare å skjule den. Psykopater elsker konfrontasjoner men vil bli frustrerte av din tilsynelatende likegyldighet.

-Ikke forsøk å overbevise omgivelser som allerede er eksponert for kampanjen. Hold deg kun til de som du vet er lojale mot deg. Hvis du har behov for å fortelle din versjon av historien til et bredere publikum, så gjør det kun en gang. En hyppigere formidling vil ødelegge troverdigheten.

-Ikke forsvar deg mot svertingen. Løgner fra psykopaten vil avsløre seg selv med tiden. Ditt desperate forsvar vil imidlertid forsterke effekten av kampanjen der og da. Hvis du blir direkte konfrontert av flygende aper, så hold deg kald og rolig. En febrilsk reaksjon vil bli rapportert tilbake til psykopaten og gi ham/henne NF.

-Når kampanjen allerede er godt i gang, så glem en egen svertekampanje mot psykopaten. Du er for sent ute. Husk prinsippet om at den som sverter først, er den som blir trodd best.

-Ikke trygle noen – flygende aper eller andre – om å overtale psykopaten til å stoppe med å spre løgner om deg.

-Hvis kampanjen truer ditt liv, din helse eller ditt inntektsgrunnlag, så ikke nøl med å true med søksmål. Engasjer en advokat til å sende et advarselsbrev. Mange psykopater vil faktisk bakke ut av en slik trussel. Psykopaten vet at mye av hva de gjør er basert på løgn og at de vil tape en eventuell rettssak.

-Din energi bør brukes på å imøtekomme kampanjen med verdighet, og ikke på å slåss mot psykopaten. Du overbeviser best med en rolig og fattet opptreden. Betrakt kampanjen som en brann i tørt gress; den sprer seg hvis gresset ikke blir vannet. Den stoppes hvis gresset vannes eller lukes bort. Ikke bruk energi på ilden men på gresset. 

-Aller viktigst er din holdning. Vær forberedt på at melk er spilt, og at det ikke nytter å gråte over den. Selv om du kan begrense kampanjen mye ved korrekt opptreden, så har du antakelig tapt anseelse hos enkelte for alltid. Du vil ikke klare å overbevise alle. Ikke la det hemme deg, plage deg eller bekymre deg. 

-Oppretthold NK under alle omstendigheter. 

 

Minner på at Hjelpetelefonen fortsatt har redusert kapasitet. Kapasiteten vil øke i løpet av fjorten dager. I mellomtiden så forsøk å utsett telefoner som ikke haster eller aksepter at det vil ta litt tid innen du får samtale. Det har også kommet blogginnehaver for øret at enkelte innringere oppfører seg sjikanerende og aggressivt mot telefonvaktene. Disse vil bli utestengt både fra blogg (facebooksiden) og videre støtte fra Hjelpetelefonen. Regelendringer for bruk vil innføres, mer info kommer senere.

 

 

 

 

 

18 kommentarer
  1. SH
   En utrolig god artikkel. Med mange gode råd. Jeg har opplevd svertekampanje av en kollega i en liten fagkrets i en mindre by. Jeg var traumebundet etter å ha trodd på vedkommende altfor lenge og latt meg utnytte og forvirre og bli totalt nedslitt. Jeg klarte å gjøre mye riktig, men det har kostet mye. Og som du skriver, hos noen har jeg tapt anseelse og noen oppfører seg anderledes mot meg. Men mine kolleger idag merker jeg ingen forskjell på. Med familie og venner likeså. Så det har gått seg til etter snart ett år med NK.
   Jeg vil og understreke viktigheten av å fortelle sin historie først. Å være rolig og avbalansert hjelper også. Men det er ikke så lett å være rolig i fortvilelse og sinne. Jeg hadde noen desperate telefoner til noen jeg gjerne kunne vært foruten, så det vil jeg ikke anbefale. Så mitt beste råd er og, vær først ute. Og oppfør deg verdig. Og tilgi deg selv for det du ikke klarer. Jeg har brukt lang tid på å gå videre og innse at jeg har tapt anseelse hos noen. Det gledelige er at det virker som mye går seg til så lenge jeg er meg selv.

  2. SH
   Jeg tenker og det er viktig å reflektere over hvorfor en blir valgt ut som objekt. Jeg var en inkluderende people pleaser som er åpen, ærlig, godtroende og litt naiv. Oppvokst i et kristent hjem og flink til å tilgi og gi nye sjansjer. Jeg var underernært på å bli sett og verdsatt og bet derfor på smiger. Jeg var og litt redd for sinne som ulmet under overflaten. Jeg er lite selvhevdende og unnvikende og noe utydelig. Og aller viktigst. Jeg forstod ikke selv at jeg har rett til å sette mine egne grenser. Og jeg er over femti…
   .Jeg jobber nå med meg selv og har fått hjelp av traumespesialist. Det har fungert godt for meg med EMDR. Jeg har og blitt fortalt at min kollegas handlinger er spesielle og at sjansen for at jeg møter på en lik er liten. Behandler heller til at han er psykopat. Jeg heller til covert narsisst. Og samme kan det være. Men jeg merker nå når folk trigger meg. Jeg bortforklarer ikke lenger. Og prøver å gjøre slik Daniel beskriver å rolig si ifra når jeg ser manipulasjoner. Jeg ønsker nå å være til støtte for andre, så de slipper å synke så dypt som jeg gjorde. Jeg mistet nesten min egen virkelighet.

  3. HAREM: Full forståelse. Det er bare grusomt og sjokkerende å bli svertet og løyet om. Der P/N er det stakkars offer og du selv er gjerningsmann, og alt er stilt på hodet. Til å bli fullstendig gal av.. Man er ganske hjelpesløs når P/N full av hat og hevntanker bruker sitt grenseløse arsenal av faenskap for å ødelegge deg og ditt gode navn og rykte. Det har holdt på å ta knekken på meg en gang eller tre. Men så har jeg blitt fylt av et herlig raseri og tenkt: P/N og apene skal faen ikke ta knekken på meg, disse menneskehetens misfostre. Jeg har holdt meg oppe med å tenke at jeg er et bra menneske (iallefall ikke et særlig dårlig et). Da har filosofien vært at folk vil merke etterhvert hvor lyset skinner. Gjør de det ikke – dem om det. Det er meg fjernt å sverte andre mennesker. I den forstand at jeg fyker rundt og babler mest mulig dritt for å ramme. MEN, jeg har til enkelte sagt et og annet om hva jeg og andre nære og kjære har vært utsatt for. For å forsvare oss traumatiserte mot vanvittige påstander, Ikke med noe spesielt ønske om å sverte P/N. Jeg vet at noen alltid vil tro at jeg er grusom utfra hva P/N har lagt ut om, men det har jeg for lengst gitt opp å bekymre meg for. Jeg tenker at jeg skal vise hvem jeg er ved hvordan jeg er mot mennesker. Det vil uansett alltid være noen som ikke ser det. Ser meg.
   Når det gjelder å gå til “krig” mot P/N vil jeg si at det kan fort koste mer enn det smaker, for de er nemlig grenseløse, og kan fort gå til de grusomste hevnaksjoner dersom de får nyss om at du “sverter” dem. Altså sier et og annet om sannheten om dem. Jeg har aldri løyet eller overdrevet. Heller det motsatte. P/N tåler imidlertid ikke at en flik av sannheten om seg selv kommer frem. De undervurderer andre menneskers evne til å se, og tror at de kan holde på med narrespillet sitt uansett. Vel, etterhvert blir MANGE mistenksomme, men det vil ikke P/N oppfatte. Mange gjør nemlig bare mine til slett spill. Og folk unngår å selv komme i trøbbel. Det betyr ikke at de ikke tenker sitt.

  4. Harem: jeg forstår din sorg.

   NK er til for at psykopaten ikke skal få informasjon om hvem du dater og omgås. Min P gjorde det samme som din, han kontaktet en mann han trodde jeg datet (dog datet vi ikke), og denne mannen trakk seg gradvis bort fra meg.

   Men med NK klarer ikke lenger P å sabotere, for alle informasjonskanaler er brutt.

  5. HAREM: Jeg føler med deg. Men,du har en “stemme” ihvertfall, du kommuniserer med oss. Hvorfor hørte ikke din store kjærlighet på din stemme? Han ble manipulert! Sannheten er den du er. Finn din nye arena. Husk! Han er INGEN. ELLER EN ROBOT PROGRAMERT SOM EN KAMELON. Jeg har heller ikke savnet mishandlingen . Jeg har gjort allt og om mulig si,mer enn det for å få “møkka opp til overflaten” Mer kan jeg ikke gjøre….

  6. Trenger råd. Forlot min eks for to år siden, antagelig er han P eller N. Han sender meg stadig meldinger på det ene sosiale mediet jeg har åpent for ham (felles barn). Meldinger som dette: «Tar du det ikke innover deg at jeg har bedt deg om unnskyldning for feil jeg har gjort og det jeg har kalt deg, hvorfor fortsetter du å være taus og behandle meg som dritt? Tar du det ikke innover deg at jeg elsker deg og savner deg? Eller er det slik at du ikke vil forstå det?»
   Kan man si at meldingens innhold er typisk for en P eller N? Er det bare å overse og la være å svare? Han vet at jeg har ny kjæreste.

  7. Er det lov å komme med et ønske? Jeg begynner å grue meg til juletiden hvor jeg vet at jeg kommer til å disponeres for P/N i forskjellige former. Korte møter men likevel møter. Ufrivillig, men en kommer ikke alltid unna alle pga barn og nær familie. Jeg prøver dog å minimere tiden, men likevel..
   Det hadde vært så fint med en You Tube video om emnet “grue seg til julen/høytider på grunn av P/N”
   Når jeg ser og hører bloggforfatter prate, så virker det beroligende, spesielt med tanke på dette med julen.

  8. Anonym kl 13.26 : Aldri svar på sånt! Han er ute på det man kaller “guilt trip”, en form for manipulasjon så du skal få dårlig samvittighet. Minnes en venninne jeg hadde på chat for mange år siden..hun ble fly forbannet på en mann hun hadde hatt et kortvarig forhold til og så gjort det slutt. Han drev nemlig på slik på chatten, og hun sa til meg at det verste hun visste, var når folk var på guilt trip for at hun skulle føle seg slem og ond. Hun hadde en eks-ektemann som holdt på slik i ekteskapet.
   Mia: Takk og god helg til deg også 🙂

  9. ANO/Anonym: Dette er nok det ANO kaller “guilt trip”, ja. En form for manipulasjon der de prøver å få deg til å føle deg skyldig og urimelig. Litt sånn: Herregud, driver du og maser om disse gamle greiene ennå. Er du så smålig og sær at du ikke kan legge sånt gammelt tøv bak deg? De prøver å bagatellisere sin egen stygge oppførsel, og samtidig drive med “victim blaming”. Hvem er det som er vanskelig her? Det er nok deg. Og bla bla bla.
   Det er viktig å ikke svare på sånt. Ikke innlate seg på en diskusjon. De vil bare kverne rund og kverulere til jordens undergang. Bare svar på sånt som direkte angår barna. Selv når han er “hyggelig” eller “bekymret” De fisker for å prøve å få deg på kroken i en never ending runddans. Oppmerksomhetsbehov (NF) også.

  10. Ja, det er lige det de gør…forvirrer os og drejer samtalen, så det pludselig er vores skyld, at skænderiet er opstået. Min ex P kunne starte en konflikt ud af det blå . Han kunne blive sur og urimelig og når jeg spurgte om hvad er du sur over..kunne han ikke svare. Jeg prøvede på alle mulige måder, at opklare og snakke om, det der evt havde udløst galskaben,. Jeg vidste ikke, at min ex var psykopat og at det er selve konflikten der giver ham et kick. Når så min ex P havde været urimelig i lang tid, drejede han konflikten om og lod som om det var mig der havde startet den…du vil jo bare skændes sagde han så…

  11. Harem: Takk for tips, jeg skal se på den:-)
   Mia: God helg til deg også:-)
   Det er ikke alltid man kan komme unna alle P/N. Og det å måtte sitte til bords og mulig få P/N ved sin side er noe som brukes mye energi å komme over i ettertid, og jeg har allerede begynt å grue meg så litt energi forsvinner allerede, og det er uker igjen. Enda jeg har så mye kunnskap nå og i tillegg er gråstein mot P/N så suger det krefter både før og etter. Men i dette tilfelle, har man barn og det er nær familie så er det umulig i dette tilfelle å komme unna.
   Dilemma for meg er nå at jeg ønsker å være hyggelig og åpen og meg selv til de jeg er glad i, men når P/N står side om side hos disse, hva da??
   Får jeg aldri mer vært åpen og meg i familieselskap?

  12. Juni: lær kunsten å konversere om vær og vind uten å være overfladisk, men samtidig unngå personlige betroelser. Vær lett til sinns. Ikke vis sterke følelser som ekstrem glede, sorg eller sinne. Du vil merke at P forsøker å fremprovosere følelser i deg, for eksempel med en fornærmelse. La det prelle av som vann på gåsa. Alternativt kan du så kaldt og rolig
   som mulig konfrontere P med fornærmelsen; “hva mener du med det?” eller “synes du et slikt utsagn lager en god stemning?”. Da legger du ansvaret på P. Når P svarer så la det bli med det. Ikke oppmuntre til en ping-pong kamp. Unngå også utsagn som indikerer at hva som blir sagt har rammet seg, som “det der sårer meg”.

  13. Til Juni : Har også tenkt på hvordan man kan parere stikk og fornærmelser i julen. Kan man rett og slett svare :”Det var ikke pent sagt” for med det å få det over og tilbake på dem? Jeg vet ikke om jeg er tøff nok og er redd det kan utløse voldsomme motreaksjoner men jeg har veldig lyst til å gi dette svaret på rett sted 🙂

  14. HAREM: For så vidt enig med deg, men her dreier det seg om hvordan man best kan opptre ved uunngåelige sosiale/familiære begivenheter. Det er mange hensyn å ta. Ikke minst til sine barn, men også andre som bør skånes for å få en P/N helt “på tuppa”. Derfor må man legge bånd på seg og ikke fremprovosere noe som gjør at sammenkomsten eskalerer til noe som blir svært ubehagelig og kanskje veldig vondt for barna (først og fremst). Dette er jo vanskelig, men jeg tror det er best slik. Så kan man jo avreagere når man kommer hjem og frese og
   bokse litt på sofaputene når barna har lagt seg.
   En annen ting er om man behersker kunsten å gi P/N noen perfide stikk i situasjonen , som de ikke klarer å finne ut av, men som letter litt på trykket for deg. Men dette er jo en risikosport.

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg