Svertekampanjen 2/3: Hvordan sverter psykopaten?

H. G. Tudor identifiserer i sin bok “Smeared” tre komponenter i psykopatisk sverting.

1. Å avsløre sensitiv informasjon om objektet, som objektet i full tillit og fortrolighet har betrodd psykopaten. Det er derfor psykopaten virker så interessert i objektets indre liv og tanker i idealiseringsfasen. Informasjonen som psykopaten klarer å trekke ut blir blant annet brukt i svertekampanjen. Denne delen av svertingen er stort sett sann.

2. Informasjon om objektet som er delvis basert på sannhet. Informasjonen blir overdrevet og forstørret til dramatiske og ugjenkjennelige proporsjoner. 

3. Ren løgn. 

Psykopaten var fysisk borte for godt, men jeg befant meg fortsatt i et ormebol av felles kjente som jeg hadde daglig omgang med. Hvordan merket jeg at jeg ble svertet? Meget vagt, for jeg visste ennå ikke hva psykopatisk sverting er. Faktisk trodde jeg at jeg fortsatt var beste venn med psykopaten. Det skulle ennå gå lang tid før jeg fattet at en mann som utga seg for å være en hybrid av kjæreste og venn, ønsket meg ødelagt. Jeg husker hvordan en og annen kollega som jeg tidligere hadde samarbeidet normalt med, plutselig sendte meg uforsonlige blikk, eller kunne bemerke noe på en måte som gjorde meg paff, fordi kommentaren var meget kryptisk eller av bebreidende karakter. Senere var det små tilløp til sabotasje av mitt liv og arbeid, som jeg i dag forstår var orkestrert av psykopaten men utført av publikum for svertingen.

Men noe direkte angrep mot meg fant aldri sted. Og det er slik en smart psykopat sverter. Den smarte psykopaten bruker to grunnprinsipper i svertekampanjen (disse prinsippene blir dog ofte brutt, noe vi skal fokusere mer på).

1) Aldri overdriv. En anklage eller løgn som er for dramatisk, risikerer at flygende aper konfronterer objektet. Løgnen vil da bli avslørt og objektet vil forstå hva som foregår. Moderer svertingen til et nivå som gjør at publikum rynker på nesen og istedet for å konfrontere, holder avstand til objektet. Objektet vil føle seg utfryst uten å forstå hvorfor.

2) Aldri sverte overfor objektets nærmeste. Bruk de mer perifere bekjentskapene. Nære venner risikerer å være lojale overfor objektet, og vil rapportere til objektet hva som er blitt fortalt. Objektet vil da forstå hva som foregår.

En typisk psykopatisk sverting vil derfor hovedsaklig foregå i de ytre sirkler av nettverket. Objektet vil få en subtil opplevelse av at det nærmeste er som før, men det fjerne landskapet har skiftet natur. Merkelige blikk, kommentarer og enkelte venner som plutselig uteblir fra sosiale sammenkomster. Objektet vil oppleve seg indirekte motarbeidet, men uten å umiddelbart kunne sette fingeren på hva som skjer.

Jeg husker en kommentar fra en av min og psykopatens felles bekjente. Kommentaren falt ikke lenge etter mitt første forsøk på NK. Den bekjente var der som en del av en større gruppe som skulle spille brettspill hjemme hos meg. Jeg hadde personlig ikke noe utestående med denne personen, så det var naturlig å invitere ham. Jeg har alltid en boks med tissues/lommetørklær stående. Jeg bruker papiret til alt fra å tørke nesen til å plukke opp lo på gulvet. Plutselig kommenterte denne felles bekjente, uten humor, varme eller ironi, “jeg lurer på hva du bruker det papiret til, Daniel?”. Jeg ble litt satt ut av den anklagende og hånende tonen i kommentaren. Jeg syntes det var merkelig at jeg skulle forsvare min bruk av lommetørklær. Insinuerte han at jeg brukte dem til å masturbere? Hvor hadde han fått den idèen? Hadde jeg gjort noe som ga ham grunn til å mistenke noe slikt? Der og da lot jeg det ligge og vi fortsatte spillet.

I dag forstår jeg hvor han fikk denne skepsisen til meg, eller snarere fra hvem. Dette er typiske emner en psykopat vil sverte om; ting som nedverdiger objektet. Psykopater har skitne sinn, og svertemetodene de velger vil gjenspeile deres tanker. De tenker mye på seksuelle perversjoner, vold og umoral. Svertingen vil derfor dreie seg om ting som utroskap, økonomisk svindel, avhengigheter og annen “skitten” oppførsel. Faktisk dreier det seg om ugjerninger som psykopaten er fullt i stand til å gjøre selv, men som ofte står i direkte kontrast til objektets personlige egenskaper; opptreden som aldri ville falle den som blir svertet inn.   

Min psykopat drev en smart svertekampanje, så subtil og umerkelig at den knapt kunne spores tilbake til ham. Men ikke alle psykopater er smarte, og mange utfører svertekampanjen i fullt dagslys. Disse svertekampanjene foregår ikke i de ytre sirkler. De skjer rett i ansiktet til objektet. Enkelte objekter har opplevd skadelige angrep, at deres gode navn og rykte er ødelagt og deres økonomi ruinert som følge av psykopatisk sverting. Svertekampanjen kan pågå i årevis. I enkelte tilfeller er NK ikke tilstrekkelig til å stagge kampanjen, spesielt hvis man fortsetter å oppholde seg i ormebolet. Ofte må objektet bryte alle bånd og flytte fra hjemstedet, for psykopaten har med sin sverting ødelagt eksistensgrunnlaget. Selv om så omfattende sverting tilhører mindretallet, så er det meget dramatisk for de objektene som blir rammet.

Selv om de fleste psykopater klokelig unngår å sverte overfor objektets nærmeste, så representerer det for enkelte en ekstra spennende utfordring å ikke bare sverte objektet overfor sine egne tilhengere, men også påvirke objektets nærmeste. De vil da direkte innynde seg hos objektets egne foreldre, søsken, ektefelle og nærmeste venner, eller de vil strategisk tilrettelegge svertingen på en slik måte at den kommer objektets nærmeste for øre. Dette er spesielt effektivt hvis objektets nærmeste selv er psykopatisk anlagt. De er da allerede innstilt på å angripe objektet og derfor mottakelige for sverting. Å vinne objektets nærmeste over på sin side vil gi psykopaten en enorm boost av maktrus og NF.

Psykopaten kan sverte med ting som er meget sosialt betente, som voldtekt, incest og vold mot kvinner og barn. Dette brukes hovedsaklig mot mannlige objekter. Kvinnelige objekter blir ofte svertet på en måte som rammer deres moralske rykte, slik som løsaktighet/horete oppførsel, hint om sinnslidelse eller at objektet er upålitelig og baksnakker sine egne venner. Begge kjønn kan svertes med dårlig seksuell ytelse (impotens), at de er alkoholisert eller har andre uakseptable avhengigheter, er løgnaktige, faglig inkompetente, sykelig sjalu eller utnyttet/misbrukte psykopaten (merk at det igjen ofte handler om projeksjon av egenskaper som psykopaten selv besitter).

Slike løgner kan være direkte farlige for et objekt som ikke vet hva som foregår. Flygende aper med manglende impulskontroll og blind tro på psykopaten, kan gjøre livet meget utrygt for objektet. Ofte er det heller ikke kun snakk om en enkelt flygende ape, men om flere som angriper objektet fra alle kanter. Hjulene på objektets bil kan punkteres og hjemmet forsøkt påtent. Angrepene kan også forlenges til objektets nære familie. Når det gjelder denne formen for angrep så synes det også her å åpenbare seg en kjønnsforskjell, der hvor mannlige objekter står i størst fare for å bli fysisk angrepet av flygende aper, og kvinnelige objekter av psykopaten selv. Både mannlige og kvinnelige psykopater sverter, men kvinnelige psykopater sverter ofte på en måte som vekker mannlige flygende apers beskytterinstinkt. Et mannlig objekt jeg kjenner opplevde at bildøren plutselig ble revet opp og en mann begynte å slå løs på ham mens han fortsatt satt fastspent i bilsetet.

Svertingen slår ofte inn etter en periode med devaluering (selv om den kan starte allerede i idealiseringen). Psykopaten devaluerer som en slags forberedelse til svertekampanjen. Objektet vil som følge av devaluering allerede være forvirret, utmattet og med nedsatt evne til å forsvare seg eller forstå hva som foregår når svertekampanjen begynner. Dette bidrar til å forsterke kampanjens effektivitet. Hele forløpet er med andre ord kalkulert og planlagt av psykopaten i god tid. 

Andre faktorer som forsterker kampanjens effektivitet er:

-Den blir framført selvsikkert, troverdig og med høy energi. Skandalefaktoren sørger for at den spres raskt. Psykopaten spiller på enkelthendelser. Kanskje han/hun skjenket objektet overdrevet beruset på en fest, hvor mange felles venner var tilstede. Dette kan spilles videre på i kampanjen; “husker du da NN ble så full? Det var dessverre ikke et engangstilfelle. Jeg slet med alkoholismen hans/hennes hver uke, ofte flere dager i uken. Av og til ble NN også aggressiv i fylla. Jeg forsøkte å støtte ham/henne men det nyttet ikke. Jeg utslettet nesten meg selv”. 

-Psykopaten har ofte en respektert fasade blant alle som ikke er primærobjekter. Respekten gir avkastning når svertekampanjen rulles ut.

-Når objektet oppdager at det blir svertet, så kan det opptre desperat, hysterisk, bebreidende og irrasjonelt. Objektet liker ikke å bli fremstilt som noe helt annet enn hva det er og vil forsøke å forsvare seg. I tillegg er han/hun hyperårvåken og søvnløs etter lengre tids tåkelegging. Kanskje har psykopaten allerede fortalt omgivelsene at objektet har en sinnslidelse. Den irrasjonelle oppførselen objektet fremviser vil da bekrefte den forestillingen omgivelsene allerede har om objektet.

-Omgivelsene liker ikke konflikt og skilsmisse. Inntil svertingen begynner, så har psykopaten utad presentert seg som den perfekte partner. Objektet blir derfor stemplet som instigator for bruddet og fordømt. 

Svertekampanjens siste del vil handle om hva du som objekt kan gjøre for å motvirke den.

53 kommentarer
  1. Leser og leser, og har mange betraktninger, og ikke minst spørsmål. Greit jeg stiller noen?

  2. Hva skjer hvis to mennesker med tydelige N/P-trekk møter hverandre? Er det matchen fra himmelen eller helvete?

  3. anonym så lenge:: Det skjer. De vil da næres av hverandre. Tenk par som forblir sammen til tross for skyhøyt konfliktnivå. Tenk kriminelle par som Bonnie og Clyde, eller Paul Bernardo og Karla Homolka som sammen torturerte og drepte tre tenåringer i 1990-92.

  4. Min P forsøkte å sverte meg ved å sende meldinger til min svigerinne rett etter bruddet, noe hun ikke gikk på. Etter det har han ikke kontaktet henne, kanskje fordi han skjønte at han ikke kom noen vei? P har også forsøkt seg ved å fortelle våre barn (som er store) at jeg er kald, oppfører meg dårlig, truer ham via advokat (det var en henvendelse om skiftet som han var uenig i), osv – men barna har heller ikke gått på dette. Hva han ellers har sagt til nettverk, venner osv vet jeg ikke. De som teller for meg, vet at jeg ikke er slik han ønsker å framstille meg.

  5. Jeg vet at du har skrevet flere innlegg før om psykopatens nye kjæreste. Jeg har null kontakt men ble fortalt av noen jeg kjenner (som ikke kjenner til dette null kontakt regelen) at min psykopat skal gifte seg og ha barn? De har bodd sammen i tre år nå. Og jeg klarer ikke forstå HVORDAN dette er mulig? Holder han maska så lenge? Tydeligvis. Vil han bli en bra far? Jeg skjønner ingenting og har ikke troen på at han kunne forandre seg totalt over natten. Men det har han altså gjort.

  6. Kristin: Han har ikke forandret seg dersom han er P. Men det er ofte slik at kun noen mennesker kjenner til psykopatsiden, resten av verden kjenner til den sjarmerende, hyggelige siden. Skjer det noe fra kjærestens side en gang i fremtiden som ikke passer ham, kan nok P-siden fort dukke opp igjen.

  7. Får stadig feilmelding når jeg prøver å skrive litt lengre spørsmål. Er det noen grense for antall tegn, bruker jeg for mange avsnitt, eller hva kan det være? Det var jo ingen ord som er blokkert.

  8. Min ex N yndede at fortælle vores fælles venner og famile om, hvor dårlig fysisk form jeg var i . Det var i den periode at han fokuserede vildt på sin krop og elitesport. Han fortalte vidt og bredt om hans præstationer og sagde også…ja, M hun klarer jo næsten ikke en gå tur. Jeg følte min kondi blev dårligere og dårligere, imens hans voksede. Nu kan jeg se hvor komisk det var. Jeg knoklede med hus, barn, familiebesøg , et tidskrævende arbejde og sidst og ikke mindst, at servicere og hjælpe min psykopat på alle måder. Ikke så mærkeligt at jeg slæbte mig afsted , mens han for land og rige rundt, til det ene Marathon efter det andet. Ja , nu er det jo komplet latterligt at tænke på. Jeg bakkede ham op på alle mulige måder, rejste rundt og heppede på ham, imens han bare nedgjorde mig og sagde…ja , hendes fysik er jo ikke hvad den har været…

  9. Mary: les din kommentar som om det ikke er deg, men en annen, så vil du se at det er all grunn til å være lykkelig for at du nå slipper ham.

  10. Lurer på om jeg har datet en skjult narsissist.
   Sjarmerte meg i over 1 år før jeg til slutt lot meg overbevise om at det ikke bare var “tull”, og så når jeg først møtte han så:
   -kalte han meg luremus
   – spurte meg om hvordan det ville være å lære opp jomfruer
   – styrte meg / virket som det var en konkurranse
   og så, når jeg kom hjem så sa han : du er med videre! og har bestillt flybillett til meg ( virker som om han ønsker at jeg skal betale alt av hotell )
   men jeg reagerte på mye ( de punktene som står over ) og at han aldri har ringt, så jeg skrev en melding der jeg konfronterte han om hva han hadde sagt, stilte spørsmål om hvorfor han aldri ringte meg, at det var mye jeg ikke visste om han ( han som sa det og blinket ) jeg hadde det rett og slett vondt.
   Plutselig så snur han, og sier at det er mye med min adferd han ikke forstår, og at det skremmer han litt (?) jeg har aldri vært ufin, men har kanskje reagert følelsesmessig på og ikke få skikkelige svar, ( han som likte meg SÅ godt ) fikk meldinger hver dag.. og så dette, plutselig kunne jeg få en melding midt på natten med: “bank bank” / eller forslag om hva han ønsket å gjøre med meg, er det rart jeg ble usikker?
   så jeg fortalte hvorfor jeg ble usikker, og derfor de naturlige reaksjonene mine, det ble stille leeeenge, så plutselig tikket det inn en melding: sove godt, og et kyss… ble jo glad for det, og ønsket han en fin dag, fikk ikke svar, og nå er det blitt stille.
   Han som var så grei og sjarmerende, likte meg så godt, sto slik på for og endelig få møte meg, og nå er det små stikk som “easy come-easy go” litt kamuflert på en måte.
   Blir bare forvirret.

  11. Hei, lenge siden jeg har skrevet inn her nå – men det meste leses.Velger å skrive under det nyeste innlegget så blir det forhåpentligvis lest av hun jeg gav et “godt råd” for en tid tilbake. (jeg klarer ikke å huske hvilket innlegg det var under men det er et par mnd siden). Jeg har gått og tenkt på det siden og har fryktelig dårlig samvittighet for mitt bombastiske svar. Det var en som skrev en kommentar under et innlegg – mht barna sine. At hun ble påvirket av det de fortalte om faren/P og at det gjorde at hennes egen form ble dårligere da det hele tiden var input om P som påvirket. Mitt svar var noe slikt som om at det var viktig at hun holdt dialogen med barna uansett da hun ellers kanskje ville støte de fra seg. Det mener jeg forsåvidt ennå MEN: det jeg har tenkt på i lengre tid var at min P brukte barna sine (vi har ikke felles barn) til det ytterste og argumenterte og manipulerte inntil jeg ga etter om det meste ved å kjøre barna foran seg. Og så har jeg tenkt på det jeg skrev til henne – det er selvsagt flott om du klarer å holde dialogen for vi er de vokse men det hjelper jo ikke om du selv omtrent går til grunne. Jeg har i etterkant følt at det var psykopatens ord som ble min argumentasjon og jeg har nesten blitt dårlig av å tenke på det. Så om du leser dette du som fikk det svaret så vær så snill å gjør det som gjør deg og de du er glad i det beste uansett hva det er som er det riktige for deg. (ikke sikkert du har tenkt på det slik jeg har tenkt på det sånn i etterkant – men måtte bare få sagt det). Og så er jeg på egne vegne litt forferdet over at P sin argumentasjon plutselig var min egen etter flere år – huff og hjelpe meg – er det mulig??

  12. Tak til blogforfatteren for svar…en god måde at kigge på sine oplevelser ” udefra ”
   Til Kristin…Jeg ville skynde mig væk, det der bliver kun værre…

  13. Veldig godt innlegg igjen. Ubehagelig å lese fordi det minnet meg på så mange ting jeg har opplevd.
   Veldig riktig de punktene fra Tudor som du viser til øverst.
   Det er fryktelig alt sammen. Utlevere ting som andre har betrodd en. Overdrive og dramatisere noe til det ugjenkjennelige. Direkte løgn om andre.
   Du hadde også et eksempel med de papirlommetørklene. At noen tillater seg å insinuere en spesiell bruk av disse som skullet sette den andre i forlegenhet.
   Det er også en metode: Insinuere ting som den andre ikke klarer å reagere adekvat på der og da fordi en blir overrumplet.
   Altså insinuasjon og overrumpling.
   Det er en P/N spesialitet. Sånn at du gjerne merker reaksjonen din en stund etterpå og så blir forbannet når det synker inn. Irriterer deg grønn over hva du SKULLE ha svart, men ble for satt ut til å gjøre.
   Overrumpling behøver ikke å komme sammen med insinuasjon, men kan komme som en plutselig merkelig kommentar som du ikke helt skjønner sammenhengen til. P/N har derved lykkes i å få utløp for aggresjon samtidig som du blir målløs fordi du ikke skjønner sammenhengen. Så nå kan du lure nå. Feigt!
   Insinuasjon kan også forekomme uten at offeret er tilstede. En bare antyder ting som skal manipulere andre til å tro dårlig om offeret på en måte.
   Så kommer tilbakeholdelse/siling av informasjon som får den andre manipulert til å få et fordreiet bilde av virkeligheten. Da får P/N fort den andre til å ta seg dårlig ut fordi han/hun reagerer på fordreid informasjon. Tenker på ditt eksempel med en venninne som skulle ha deg på fest med en “homofob”. Slikt skal bidra til at offeret på en måte sverter seg selv.
   Eller hva med provokasjon? P/N provoserer og er motbydelig. Så når du blir en smule sur så sier P/N at du har et aggresjonsproblem.
   Ellers er vel dette med de flyvende apene det aller verste og forferdelig vanskelig å verge seg mot. Man vil som regel ikke vite akkurat hva som har blitt sagt eller til hvem. Hvordan har dritten spredd seg? Apene kan være dypt forarget og sikre på at du er grusom. Og så er alt perfekt snudd på hodet. Du har ikke bare blitt offer for P/Ns grusomheter, du er gjerningsmannen. P/N er det stakkars offer. Dette kan få de jæveligste konsekvenser.
   Det er virkelig viktig at folk evner kritisk tenkning og trener seg opp til å motstå manipulasjon. Og gjerne skaffer seg noen baller!
   Ellers i ytterste konsekvens: 6 mill jøder utryddet i dødsleire. For å ta ett eksempel.

  14. Minner leserne på at det ikke er lov å kommentere under fullt navn. Det er heller ikke lov å oppgi informasjon i kommentarene som kan identifisere tredjeparter. Det er lov å navngi offentlige personer, men på en respektfull måte.

   Dere som kommenterer ofte kan med fordel bruke samme nick i alle kommentarene dere leverer, slik at medleserne kan bli “kjent” med dere og se kontinuitet i kommentarene.

   Min anbefaling er å unngå diskusjoner om politikk, religion, etnisitet eller kjønn. Dette er ikke forbudt men vil bli strengt moderert. Slik må det være for at alle objekter skal kunne slappe av og oppleve bloggen som et fristed, uavhengig av politisk tilhørighet etc.

  15. Ano-
   Kan stemme det, jeg konfroterte han på en fin måte om de ulike punktene jeg skrev over ( hvorfor han hadde styrt meg, hvorfor han kalte meg luremus,og andre ting jeg satte naturlige spørsmål over.
   Alt på en høflig og respektfull måte.
   Fikk til svar at min adferd var skremmende, og at han måtte tenke gjennom dette. La meg helt flat og sa at jeg var forelsket i han, og da kom det behov for å vite slike ting, anbivalente følelser, jeg ba til og med om unskyldning.
   Etter det har det tikket inn to meldinger om kvelden der han sender meg kyss og sove søtt, det er det. Ikke mer livstegn fra en som skrev medlinger hver dag, og som hadde SÅ lyst til å bli kjent med meg, og som virkelig gledet seg til at jeg kom. Nå er det plutselig vanskelig at jeg ønsker mer, og jeg er forvirret. 1 år har det gått. Når jeg setter grenser blir det stille.
   Så, jeg trekker meg ut av relasjonen, det svir, følelsen av å bli lurt, husker han sendte meg en sang: “conman is coming”
   Nei, nøkkelen min er emosjonell nøytralitet, slik skal det fra nå av være i møte med alle mennesker. Skal ikke garantere for noe, men jaggu med skal jeg virkelig jobbe med meg selv.
   Vet ikke om det finnes noen “regler om at man skal holde seg til tema”? samtidig så er jo dette et “fristed” og slik jeg har forstått det så har man “lov til å skrive av seg følelser”.
   Takk for svar som kom.

  16. Kristin: Jeg tror det var selve jakten på deg som var spennende. Når han hadde deg i fellen (når du sa du var forelsket i ham), så visste han at du var hektet og da var du ikke spennende lenger. Jeg har opplevd akkurat det samme selv og det svir veldig og etterlater deg med tankekverning. Og, ja – det svir å ha blitt “lurt” på den måten. Men les deg opp på bloggen så forstår du alt.

  17. Kristin: Jeg var sammen med en P i næsten 6 år, vi skulle til at giftes, flytte sammen m.m. Da vi havde alle de planer, hengav jeg mig helt. Men begyndte også at konfrontere P med en del ting jeg gerne ville have på plads omkring P s måde at være på. Vupti, så distancerede han sig og ændrede sig radikalt og forsvandt. P sagde dog til mig, at det havde taget mig for lang tid at opdage, hvem han egentlig var!!!! Min læring: Vil fremover konfrontere en mulig partner, langt tidligere i forholdet, hvis jeg har noget jeg finder mystisk og ubesvaret. Jeg er sikker på at forholdet kun varede så længe, fordi jeg undlod at tage de konfrontationer, fordi jeg var forelsket og ikke ville eller kunne se de røde flag. Det gør umanerlig ondt at blive forkastet på den måde. Jeg var simpelthen i chok. Så fandt jeg denne blog og forstod mere og mere omkring en P s struktur og min egen måde at være forblændet. Her bliver der sat lys på hvad det er der egentlig foregår i et forhold med en P. Og af hjertet tak for det, for så kan man begynde at forstå lidt af hvad der foregik i relationen og hvilken funktion man har haft for en P. For af P får du ingen svar og det er det, der er så ondt og frustrerende.

  18. Stemmer det, får ikke svar på noe.
   Av og til kunne jeg ønske at jeg ikke hadde følelser, virker som om mer “følelseskalde” har det mye lettere.

  19. Bloggforfatter (eller lesere): Lurer på en ting. Jeg har vært involvert med det jeg har funnet ut må være en psykopat i lengre tid. Dette har for det meste vært nettdating med noen fysiske treff. Har etterlatt meg med mye tankekverning, kjærlighetssorg og forvirrelse. Men jeg har lest hele bloggen her og heldigvis funnet mange gode svar. Men som jeg forstår så blir man mange ganger forkastet, utsatt for taushetskur og så dratt inn i relasjonen igjen flere ganger. Dette har jeg opplevd 3-4 ganger, og da har det vært helt taust i 4-6 uker. Men i disse ukene så har aldri jeg tatt kontakt med psykopaten. Det er alltid han som har sendt en uskyldig melding om hvordan jeg har det etter 1 – 1,5 mnd. Hva syns psykopaten om at jeg ikke tar kontakt med ham? Er det noe han forventer? Eller forventer de at ofrene sender mange desperate meldinger siden taushetskurene som regel kommer etter en fantastisk episode med psykopaten. Jeg tok som sagt ALDRI kontakt med ham under disse kurene, og lurer på hva han tenker om det. Så hvis jeg på toppen kanskje poster et innlegg på sosiale medier om noe fantastisk jeg var på eller fantastiske folk jeg var sammen med (der jeg virkelig var glad og fornøyd over livet) under denne perioden – hva syns psykopaten om det? Er dette noe han IKKE forventer, siden målet hans er å ødelegge oss som er offer for handlingene hans?

  20. Kaja:jeg tror du finner to årsaker til denne form for “push pull”.

   Noen psykopater (personlig tror jeg det er majoriteten) trekker seg unna fordi de ønsker at du skal løpe etter dem, slik du beskriver; sende fortvilede meldinger, late som at du har det fantastisk uten dem etc.

   Andre (minoriteten?) ønsker ikke å høre fra deg under fraværet. De ønsker å være i fred, for å pleie en ny partner, dra på en ferie uten deg eller dra tilbake til deres familie (som objektet ikke engang er klar over at de har). De er ikke interessert i deg mens de er borte. Av og til kommer de tilbake til deg etter en stund, av og til ikke. Hvis de gjør det, så forventer de at du ikke stiller spørsmål om fraværet. De forventer at dere fortsetter der dere slapp uten innvendinger. Hvis du ikke tar dem ukritisk imot med åpne armer, så forsvinner de ofte igjen. Dette gjelder forsåvidt også den første gruppen.

  21. Men følger de med oss på sosiale medier? Liker de hvis jeg poster innlegg om spennende og morsomme ting jeg har vært med på som indikerer at jeg faktisk har det kjempefint uten dem i livet mitt? Jeg tenker at hvis de trenger narsissistisk forsyning i form av at offeret er på randen til selvmord, men så viser det seg at offeret faktisk har det kjempefint uten psykopaten. Blir ikke det litt “strek i regningen” for psykopaten?

  22. Jeg er på god vei til å blokke min psykopat for alltid – må bare ha de siste brikkene på plass. Jeg tror jeg begynner å forstå det meste av hva psykopaten min har gjort med meg og klarer å ta det innover meg. Er vondt, men jeg vet jeg må igjennom det. Men han startet med en enorm love-bombing. Skeptiske meg overså snart alle røde flagg og plutselig satt jeg fast i dette push og pull forholdet. Var alltid han som maste om treff. Men nå når jeg har fått en avstand til forholdet, så tenker jeg mye på en ting som han både skrev på melding til meg og som han sa til meg når vi traff hverandre: Jeg burde ta det som et kompliment at han hadde lyst på meg. Var dette egentlig en grov fornærmelse? Jeg klarer ikke å slippe den tanken. Syns han at han gjorde meg en stor tjeneste når han ville ha et seksuelt forhold til meg? Eller var det egentlig en tvangshandling for psykopaten å ha et seksuelt forhold til et offer han nettdatet? Var det for å rettferdiggjøre at han var utro og at han egentlig syntes det var mest komfortabelt å sitte hjemme i stuen og jakte på offer istedenfor å treffe dem og ha sex med dem.Og, ja – mannen hadde familie. Men den setningen om at jeg burde ta det som et kompliment kverner mye i hodet mitt. Alt det andre absurde som skjedde begynner å havne på plass i hodet mitt tror jeg.

  23. Kaja: Jeg tror P sa til deg at du burde ta det som et kompliment at han hadde lyst på deg fordi han i egne øyne er hevet over alle og har grandiose tanker om seg selv. De føler seg berettiget til det utroligste.
   At du hadde det fint på FB i perioder med lite respons kan ha gitt han «litt irritasjon», men følelser som andre har de nok ikke.
   Ønsker deg alt godt og håper du klarer NK overalt.

  24. Min P har trakassert meg siden bruddet for 2,5 år siden. Vi har barn, så NK er ikke mulig. Men nå hører jeg fra «sikre kilder» at P har ny kjæreste. Til tross for det, fortsetter han på samme måte. Hvorfor gjør han det? Kontrollbehov? Forskjell på langtids-/ korttidsobjekt? Stakkars jente, jeg har litt lyst til å advare henne men det er vel lurest å være stille? Antagelig har nok P svertet meg overfor henne allerede..?

  25. Til Lille :
   Det er deres forstyrrelse der gør det.. Min ex N forsøgte at indhente mig tilbage i ca 8 mdr efter jeg var flygtet væk . Vi blev skilt 2 mdr efter og alligevel prøvede han på alle mulige måder. Også efter han fik det nye offer prøvede han . Vi var til en fælles familiefest ( jeg vidste da ikke at han var en P ) lige kort tid efter , at han havde mødt den nye. Han var helt på toppen der og flirtede vildt med mig. Jeg syntes det var vildt underligt. Da jeg så begyndte at læse her på bloggen, var det som et kæmpestort puslespil, der blev samlet lidt efter lidt. Det var en meget mærkelig oplevelse…at alt i mit liv , passede med det der blev beskrevet her. Først da jeg indførte NK , blev der ro..dvs pga barn og børnebørn, slipper der stadig information igennem, men det er heldigvis ikke så tit.

  26. Hei.
   Lang historie, men har innsett at jeg har hatt med en manipulalator å gjøre, en løgner. Går for null kontakt, men før jeg fikk “kom meg bort fra kognitiv d og smiger” så avtalte vi og møtes. P hat bestillt flybilletter til meg om 1 mnd tid.
   Lurer på hvordan jeg skal løse dette, uten og avsløre “at jeg vet”.. skal jeg tilby meg å betale flybillettene og si jeg trenger mer tid? og bare forsvinne uten ord, og la han sitte der med betalte flybilletter byr meg i mot. ( og det selv om han gikk gikk storslagent inn for å få meg forelsket, slik at han kunne utnytte meg slik han ville ) en annen ting jeg vil bemerke er former for “skjult mishandling forkledd i “tull” “jokes” / jeg bare tuller.. og så blir det oppfattet fra andre part som “stikk” fordi personen vet at det er et “sårt område”.. de sier ingen stygge ting til deg, det er mer “forkledt” på en måte, når du til slutt reagerer så forteller p at det er din adferd som er skremmende, selv om du bare gir beskjed på noe som er psykisk mishandling.

  27. Kristin: husk at du skylder ham ingen forklaring. Hvis han er en løgner og en manipulator, så behøver du ikke å ha dårlig samvittighet for å gå.

   Når det gjelder flybilletten, så kan du be om kontonummeret hans. Hvis han gir deg det, så overfører du pengene og innfører umiddelbart etterpå NK. Hvis han ikke vil gi deg kontonummeret, så trekk på skuldrene. Da har du forsøkt å gjøre opp for deg og kan innføre NK uten å gi ham pengene.

  28. Hei igjen, hadde en litt guffen opplevelse i dag, har gått null kontakt med p/n, logget på facebook og det var en beskjed til meg fra hjelpesentralen der, det stod følgende:
   ” Var dette deg? Du logger vanligvis ikke inn fra denne nettleseren,så vil vi forsikre oss om at dette var deg”. ”
   Det stod at jeg var innlogget i nærheten av Oslo ( oppdiktet sted ) der p bor/holder til.
   Første gang dette skjer, jeg har aldri åpnet facebok kontoen i området.
   Jeg hadde sperret noen artikler om p/n med hengelås ( slik at det bare var synlig for meg ) vil det si at den personen som logget seg inn på min side i dag kan ha lest det? hvordan i all verden har dette mennesket klart å finne kode/innloggingsdetaljene mine, det skal jo egentlig være umulig.

  29. Kristin: det er vanlig at psykopater hacker seg inn i objektenes profiler på sosiale medier, nettbanken etc.

   Bare skift ditt passord på facebook, så skjer det nok ikke igjen.

  30. Har to mailadresser, i “drafts” er det sendt 3 bilder til min andre mailadresse
   det ene bildet er helt svart
   det ene bildet er helt hvitt ( tom beskjed )
   det siste bildet har bilder av smykker ( til salgs som på utstilling )
   oppdaget dette nå, helt tilfeldig, sendt tidligere i måneden, forstår ikke hvordan de får tak i påloggingsinformasjon og koder.

  31. Hvordan svertet mine P/N? Jeg kan se flere P/N bedrev sverting til om meg, både til de nærmeste og til venner og diverse der ute på P/N sin vei. Hva som ble svertet var de såreste og private og viktigste områdene, mine gode sider og der styrken min ligger. Disse områdene ble angrepet og tatt tak i og hektet opp i. Min styrke og fine egenskaper som forelder, ansvarsfull heten, omsorgen min og å bry meg om de rundt meg ble snudd opp ned og trykket ut til noe helt ugjenkjennelig og usant. P/N svertet meg til andre med at jeg var en løssluppen hore og flyfille, jeg var gal og sinnslidende, jeg var en løgnhals, jeg var sykelig sjalu, og syk i hodet. Mine venner ble borte en etter en. På butikken så fikk jeg nye blikk, eller ikke blikk, eller blikk som så og ble vendt bort uten reaksjon. Venner snudde seg bort, så rett igjennom meg, og tok tak i arm for å stoppe. Da jeg ba inn venner til sosiale settinger takket de nei. De stoppet hverandre når noen glemte seg og ønsket å gå bort til meg for å si hei som tidligere. Utrolig vondt å kjenne og se med egne øyne. Det var min skyld det meste i følge P/N i tillegg til at jeg da var en syk gal løgnaktig sjalu hore som ikke var egnet til å oppdra mine barn (P/N sine ord). Ikke rart at noen skygget banen (og fortsatt gjør) og gikk omveier. Det har overasket meg hvor raskt og til de grader jeg var ute av varmen hos de som likte meg en gang. Det var også flere av mine fine sider som P/N tok tak i mens vi fortsatt var sammen så han startet nok sniksvertingen allerede da. Sider som er min styrke,som til å stole på og ansvarsfull og en god forelder. Mine fine sider som jeg er stolt av ble svertet. Og det som var /er det helt motsatte av hva jeg står for dro P/N fram som om det var meg, dette var jo ren løgn, og stikk motsatt av mine verdier. Det har tatt meg lang tid nå i ettertid å klare å stå. Bare stå, uten å unnskylde meg eller forklare meg. Bare stå i meg selv som jeg er og at jeg er faktisk en veldig bra en.

  32. SH
   Til Juni,
   Så usigelig vondt det må være det du har opplevd. At venner vender seg mot deg. Men så bra at du klarer å stå i deg selv.
   Jeg opplevde og at det var mine gode sider som ble angrepet. Og jeg trodde til slutt på at jeg var som jeg ble framstilt. Helt på vranga på et vis. Jeg mistet fotfestet og nå lenge etter har jeg funnet meg selv tilbake. For meg var det venner som hjalp meg. Og å lytte til meg selv og mine indre sannheter.

  33. Til Juni. Jeg har opplevd det samme. Folk som jeg tidligere hadde et veldig godt forhold til endret seg over natta. Det har overrasket meg at P får dette til!
   Som du også skriver «Det har overasket meg hvor raskt og til de grader jeg var ute av varmen hos de som likte meg en gang.»
   Så bra du er sterk i deg selv! Og ikke forklarer eller unnskylder deg. Slik bygger du opp igjen både nettverk og selvfølelse!
   Ønsker deg alt godt og en god helg.

  34. Det ekstra vanskelige og frustrerende ved tankekvern rundt sverting er mangel på det håndfaste bevis. Jeg tror vi ofte har behov for det skikkelige bevis for å slå oss til ro i tankene våre for å forstå og vite at dette hender. I tillegg til å forstå trengs kunnskap om psykopati. Men det er ikke alltid vi har eller får så tydelige og avslørende håndfaste hendelser eller bevis. Det er ikke mange av de som P/N sverter oss til som oppsøker oss og stiller direkte spørsmål. Det vil si at P/N sin evne til å sverte må jo være utrolig manipulerende, og gjort på en helt spesiell måte. Eller så er de som mottar sverting redde for å konfrontere objekt av forskjellige årsaker. Eller kanskje det bare er litt sånn vi mennesker ofte er. At man kvier seg for å trå over andres privatliv, men at man for sikkerhets skyld tar avstand, fordi mulig det er noe her liksom. At det er best å holde seg unna… mulig det er noe sant i dette…(som P/N forteller)
   Jeg kan dele P/N sine svertingen om meg, som jeg har opplevd, inn i tre typer.
   1. sverting med håndfaste bevis. Her er det materiale som kan holde i en evt rettssak. Dette er alvorlig sverting og sjokkerende å oppleve at noen kan gjøre mot ett annet menneske, men like vell, i etter tid lettere å forholde seg til fordi jeg nå med min kunnskap ser forstyrrelsen.
   2. Resultatet av sverting som jeg med egne øyne har sett med 100% godt syn. Sverting hørt gjennom nær kilde som er til å stole på som har fått det servert direkte av P/N.
   Den svertingen som P/N har fått frem i periferien av venner, manipulert de som var venner eller bekjente til å forakte meg eller bli redd meg uten å høre min side eller min historie. Det er så vondt å se og kjenne på dette. Jeg vet hva jeg så, avvisningen til venner som tydelig snur seg bort. 2+2 er fortsatt fire her.
   3. Når svertingen er bare noe vi sanser og kan kjenne men ikke har bevis eller sett tydelig nok, eller vi ikke stoler på hva vi så eller hørte. Dette er den vanskeligste svertingen som har hendt meg. Jeg kjenner hva som har hendt og at det har foregått forandring i andre rundt meg, men jeg kan ikke ta tak og si eksakt hva. Her ligger nok den største tanketyven og energi tyven. Fordi frustrasjonen min her blir både den lille tvilen, men samtidig sikkerheten i det jeg kjenner og føler på i meg selv. Her er regnestykket mitt noen ganger 2+2=4 noen ganger 2+2=7 så tilbake til 2+2=4
   Jeg tror at vi må jobbe med å akseptere at når vi har med en forstyrret person å gjøre, da er svare på regnestykkene vi får servert sjelden som fasiten viser og umulig å forholde oss til.
   Til SH og oslo jente, takk for varme ord og god helg til dere!

  35. Sverting er mange ting ( tror vi kalder det bagtalelse på dansk ) Jeg har oplevet det med min ex også . Min ex er coveret narcisist og rigtig god til at operere i det skjulte. Efter jeg kom væk fra ham, til en anden landsdel, er der sket det , at han er blevet på det sted vi boede, tæt på venner, bekendte og hans familie. Her operere han, det er hans domæne. Samtidig operere han på de sociale medier, har et utal af venner og likes og trives som fisk i vand her. Det er altsammen noget der giver status, folk bliver duperet af ham og han virker meget attraktiv og interessant. Jeg derimod, er startet på bar bund , har måtte opgive en masse gode venner og bekendte og mit NK gør også , at jeg kommer til at virke som ..den mærkelige. N virker som den normale ( hans glansbillede går lige ind hos folk ) jeg er blevet skeptisk og forsigtig og har endnu ikke mødt en ny mand..han fandt lynhurtigt en anden og kører videre , som om intet er sket..
   Jeg havde virkelig ikke forudset, at det var mig der skulle blive den ensomme af os to, jeg har altid haft nemt ved at få venner og veninder…det havde han ikke, hans bekendtskaber var overfladiske… Hvorfor er jeg blevet all alone og han er videre…det er ondt . Er jeg blevet til ham og er han blevet til mig ?
   Er det lykkedes ham at stjæle mine egenskaber ? Jeg syntes der er så meget i livet der er overfladisk efterhånden, de sociale medier feks…en narcisist elsker jo det liv og det er jo noget der får større og større indpas her i samfundet…

  36. Til Mary: Jeg kjenner meg godt igjen i det du beskriver. Jeg valgte også å flytte vekk og holde avstand fra alt av tidligere venner og bekjentskaper som jeg hadde felles med min P/N. Min ex gikk også inn i et nytt forhold umiddelbart. I likhet med deg har jeg fått et helt annet forhold til sosiale medier. Jeg ser nå på det som ofte noe fryktelig overfladisk, falsk, og jeg har fått helt aversjon mot “likes” kulturen. Samtidig har det vært litt ålreit å trekke seg unna alt. Det har gitt meg mulighet til å reflektere og få ting på avstand, det har gitt meg pusterom til å bygge opp selvtillit, selvfølelse og trygghet på at jeg klarer å stå i vanskelige tider på egenhånd. Null kontakt med både min ex og alle som har med den personen å gjøre, har vært avgjørende.
   Uansett hvordan livet til P/N framstår på sosiale medier, kan du være sikker på at før eller siden vil den nye flammen få oppleve den samme P/N vi har. Ja, det føles ofte ekstremt urettferdig at det er vi “gode” som får den største kostnaden og den største smerten. Men vi klarer oss, vi blir sterke, vi blir trygge på oss selv. Vi ser giftige folk som vi ikke gjorde før, vi etablerer og forsvarer egne grenser. Alt dette er gode egenskaper vi tar med oss videre.

  37. Til Anonym :
   Mange tak for svar, det varmer så meget med opbakning fra nogen , der har været igennem det samme. Og du har jo fuldkommen ret, det nye offer har sit eget skræddersyet helvede i vente og højst sandsynligt er det allerede i gang , bagved smilende billeder på FB . Grunden til vi ved dette er , at vi nu har meget kundskab om denne alvorlige personlighedsforstyrrelse og den samme cyklus VIL gentage sig , for alle der er tæt på en P. Det er vi heldigvis ikke mere, så selvom det er hårdt og umenneskeligt, venter der noget godt på os derude , det er jeg sikker på . Forskellen på os og dem er, at vi følger ikke den samme forstyrrede cyklus, idealisering , devaluering, forkastning. Vores liv vil gå op og ned , men deres fortsætter til alt evighed på den samme syge måde.
   Tak igen Anonym , du fik mig lige lidt ovenpå igen : )

  38. Mary, jeg er glad du kom litt ovenpå igjen! Min erfaring (6 år i forhold, 1 år NK) er at uansett hva man har opplevd i et forhold med P/N og også ifm. bruddet, hva man føler, hvilke tanker man har osv., så er det alltid mange andre som har nøyaktig de samme opplevelsene, erfaringene, tankene, følelsene osv. Man er aldri alene. Det er viktig å huske på. Uansett hvor nedfor man kan være en dag, så vær trygg på at andre har det nøyaktig som deg. Det er helt normalt.

  39. “Når lykkens dør lukkes, åpnes en annen, men ofte ser vi så lenge på den lukkede døren at vi ikke legger merke til den som har blitt åpnet for oss” Sitat fra Helen Keller
   Dette sitatet tror jeg kan være fint å ha i bakhodet når vi skal heles og komme videre etter en relasjon med P/N. I tillegg til P/N er det ofte behov for og viktig for helsen, psyken og kroppen at vi bryte med flere. Flygende aper og giftige mennesker vi har hatt i livet som vi ikke har sett før kunnskapen vi har tilegnet oss. Men prosessen er så ensom og vond og skummel. Å gå videre uten. Enten frivillig eller påtvunget, så er det en prosess som skaper mye følelser i oss. Mange våger kanskje ikke å bryte relasjonene fordi man er redd for å miste noe at det som en har, og vi er kan være utrygge for det ukjente, eller vi er redde for å stå alene. Og spørsmålene som jeg tror mange kan stille seg er om det er vert å forlate det en har. Mange tror kanskje at de takler situasjonen de er i. At en har lært seg en måte å leve med dette usunne fra P/N og flygende aper rundt oss, at vi er sterke nok og tåler.. Når vi vipper og ikke vet hvilket veivalg vi skal velge, det ukjente eller det vante. Jeg opplever at det er enormt skummelt å velge å gå alene, men også det at med tiden med et åpent sinn og en god dose kunnskap om psykopati så åpnes dørene på ny, en etter en, om vi ser og våger.
   Hva tenker dere?

  40. Juni: ja, det er skummelt å være alene.

   Men når man klarer å være alene, så åpner det seg mange fordeler. Blant annet at man er sammen med andre, ikke fordi man trenger det, men fordi man har lyst. Man slutter å slippe hvem som helst inn i livet sitt. Kall det “kunsten å være alene”. Ensomme mennesker eller mennesker som har vært mobbet vil ofte av ren takknemlighet inkludere alle som vil være sammen med dem, men dermed slippes også giftige mennesker inn. Jeg vil minne leserne på viktigheten av å snu tankesettet fra “hva synes de om meg?” til “hva synes jeg om dem?”.

   Helen Kellers ord er viktige. Ikke vass så lenge i en psykopat som lenge har vært borte, at du nekter deg selv nye muligheter til lykke.

  41. Bloggforfatter: Det er vanskelig å være alene, det er utgangspunktet. Mennesket er et sosialt dyr. Når det er sagt, er jeg enig i at det finnes en god ensomhet, den selvvalgte. Der du velger ditt eget selskap fremfor et dårlig et. Denne aleneheten, for å kalle den det, kan du vende til noe utrolig berikende. Du kan slenge deg på sofaen ikledd hva du vil. Høre på hva slags musikk du vil. Lese bøker du finner berikende, se gode filmer du liker, whatever…
   Det kan ikke undervurderes å bearbeide sine traumer og finne igjen seg selv.
   Når det også er sagt sliter jeg selv med et traume som jeg fikk for mange år siden, av en mest sannsynlig P. Jeg hadde ikke sett ham på mange år, og hadde plutselig en drøm om ham, og han var så nær. Plutselig var jeg i hans armer og jeg husket noen helt nydelige ting han hadde sagt til meg. Ikke noen banale kjærlighetserklæringer der , nei. Men noe helt nydelig, som jeg har prøvd å fortrenge, men som tydeligvis dukker opp i drømmene, etter så mange år.
   Je suis perdue.

  42. Det å mestre å være alene, å ikke være redd for det, det ligger det etter min mening en enorm styrke i. Husk at det er én eneste person du aldri slipper unna; deg selv. Trives du i eget selskap, da har du en enorm styrke. Veldig enig i det bloggforfatter skriver. Når selvverdet, selvtilliten og egen trygghet går opp, så begynner man å være mer selektiv med hvem man slipper inn.

  43. Kjære blogg forfatter.
   Jeg sjekker innom bloggen din hver dag i håp om at det har kommet et nytt innlegg. Den er virkelig en trøst. Jeg forstår at i en travel hverdag, kan det gå noe tid mellom hver gang en poster. I mellomtiden leser jeg gamle innlegg omigjen, men jeg synes det er så vanskelig å finne frem. Jeg må lete meg igjennom måned for måned, da jeg ikke kan finne søkeord noen plass. Hadde det vært mulig å kategorisert temaene på en eller annen måte? Slik at vi kunne trykke på ønsket tema og så kommet direkte til de innleggene som er aktuelle. Det hadde vært magisk for oss som leser her inne mye.

  44. Liva: flere har forespurt dette. Det er kanskje mulig, men jeg har ennå ikke funnet en slik funksjon. Jeg trenger muligens kyndig hjelp til å utnytte alle bloggens praktiske muligheter.

   Da jeg startet i 2015 så trodde jeg aldri at den kom til å bli så lang at det ble vanskelig å finne frem i den. I mellomtiden så foreslår jeg at dere skriver ned måned og år for innlegg som dere liker spesielt godt og ønsker å finne tilbake til.

   Nye tekster kommer om ca en uke.

  45. Har begynt å skrive dagbok av innlegg fra bloggen, har snart « en egen håndskreven» bok av innlegg fra blogginnhaver& andre som har beriket meg med verdifull kunnskap, det lindrer. 💐🌺🌸🌼🍀💐⭐️🌟💫✨

  46. Jeg har et generelt spørsmål om adferd på nett/i sosiale medier, som jeg håper bloggforfatter har mulighet til å svare på.
   Jeg har ofte fått følgende tendens beskrevet både av bekjente og på fora på Internett, som dreier seg om «moderne dating» og internettdating:
   Mange som bruker tinder og liknende apper og hengir seg til «datingkulturen» som vokser fram rundt disse, forteller at de ofte opplever å bli såkalt «ghostet». Dvs at personer de hadde noe på gang med, i såpass stor grad at det kunne oppleves som i hvert fall uformelt forpliktende til å behandle hverandre med en viss respekt, bare slutter å svare og si noe som helst i stedet for å avslutte forbindelsen ved å faktisk si fra om det. Og så kommer det rare, som er gjenstand for mitt spørsmål:
   Mange som har blitt ghostet, opplever at den som har ghostet dem, dvs ikke verdighet dem et ord om hvorfor de forsvant til tross for spørsmål om forklaring og closure, FORTSETTER å følge med på dem på sosiale medier av type Snapchat og Instagramstories. Altså bilder og videosnutter man legger ut og som er synlige i et døgn, og der man kan se en liste over hvem som faktisk har tittet på «storyen» din. Dette er et veldig merkelig fenomen: en person som åpenbart var så uinteressert i deg at han/hun ikke engang gadd å «slå opp» skikkelig, er likevel såpass nysgjerrig på deg at de velger å klikke seg inn på storyene dine og se på både story 1, 2 og gjerne 3 også. Jeg har lest flere teorier om hvorfor fra selvoppnevnte eksperter på nettet, og det virker som det er mange ulike teorier. Mitt spørsmål til bloggforfatter er: Kan dette handle om psykopati? Eller er det snarere helt vanlige, men feige og litt rare personer som gjør dette? Har tenkt at kombinasjonen taushet + skjult interesse kan minne om oversveving, men samtidig virker dette såpass utbredt at jeg ikke synes det virker sannsynlig at det handler om psykopati/narsissisme heller. Eller kan det være både og?

  47. Jeg vet at det er mange ting jeg aldri vil forstå, men jeg klarer ikke å fordøye og legge alt bak meg.. Uansett hvor hardt jeg prøver, så klarer jeg ikke å aksepterer at jeg ikke forstår.. Er det noen som forstår hva jeg mener? Hvordan i alle dager kan P med fullt overlegg gjøre så mye stygt mot kone og barn.. Jeg har ikke vært annet enn snill og god mot han.
   Folk sier til meg at jeg bare må akseptere at jeg aldri vil forstå.. men jeg klarer det ikke!! Det nærmer seg 3 år siden jeg endelig klarte å komme meg bort og det spiser meg opp innvendig

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg