Den psykopatiske kollegaen

Dette emnet har jeg lenge ønsket å skrive om. Selv om en psykopatisk kollega ikke berører deg emosjonelt på samme vis som en psykopatisk partner, venn eller slektning, så er det viktig å forholde seg riktig til ham/henne for å overleve og fungere i en jobbhverdag som fyller en stor del av våre liv, i tillegg til at vi er avhengige av inntekten vi jobber for. Vi kan derfor ikke unngå å samarbeide med psykopatiske kolleger. Alle middels store og større arbeidsplasser har en eller flere psykopatiske medarbeidere, enten på gulvet eller i ledelsen, eller begge steder. Å arbeide sammen med disse personlighetstypene kan være som å forsøke å utføre dine oppgaver i en minebelagt åker i Afghanistan, og er en utbredt kilde til mistrivsel, sykemeldinger og oppsigelser. Ingen ønsker å grue seg til å gå på jobb. Det kan imidlertid hjelpe å identifisere den psykopatiske kollegaen og lære hvordan man kan manipulere vedkommende (ja, psykopaten kan selv manipuleres) til å bli en tålelig kollega.  

Den psykopatiske kollegaen kan gjøre din arbeidsdag sur og vanskelig. Samtidig er det ikke noe alternativ å skifte jobb. De finnes som sagt på de fleste arbeidsplasser. Lær deg derfor å jobbe med dem og ikke for dem. Ikke la dem ta for mye av din energi, energien trenger du til å utføre oppgavene du er blitt betrodd. Husk også at det ikke nødvendigvis er en god idè å blande inn sjefen hvis det oppstår konflikter med en psykopatisk kollega. Hva kan sjefen gjøre? Han/hun trenger konkrete bevis for å kunne dømme en personalsak og det har du som oftest ikke med en psykopatisk kollega fordi de er så slu og gode til å sno seg utenom avvik. I tillegg har mange av dem allerede innyndet seg hos sjefen. De har vært der i mange år mens du er ny. Sjefen er kanskje ikke dum og har skuet lusa på gangen, men har ikke tid til å nøste opp i indisier mellom de ansatte. Dette kan du heller ikke forvente. Lær deg derfor å løse sakene selv. Du kan sågar snu dem til din fordel. Her er noen tips. 

Jeg vil skissere to av de psykopatiske eller nær-psykopatiske personlighetstypene jeg har observert i de jobbene jeg har hatt. Min erfaring er at det finnes variasjoner men at majoriteten kan flokkes inn under en av disse to typene.

-Kollegaen som meget raskt blir venn med deg. Han/hun er ofte den som tar deg best imot i din nye jobb, og hurtig utvisker skillet mellom en profesjonell og personlig relasjon. De virker meget hyggelige og imøtekommende, derfor knytter man seg lett til dem fordi man selv ennå ikke har funnet sin plass i nye omgivelser. Denne kollegaen er meget hjelpsom i starten, viser deg rundt og lærer deg rutinene på din nye arbeidsplass, men husk at dette er for at du skal betro dine faglige svakheter; han/hun ønsker å finne ut om du er en faglig trussel eller om du lett kan manipuleres til å utføre mindre populære oppgaver. Han/hun ønsker også at de er den første du henvender deg til hvis du er i tvil om prosedyrer, slik sørger han/hun for at det er deres måte å utføre arbeidsoppgavene på som blir videreført til nye medarbeidere samtidig som du ser opp til dem. Etterhvert vil den meget hyggelige mottakelsen snu og du vil oppleve små stikk som i begynnelsen vil oppleves forvirrende fordi du fortsatt er overbevist om at den psykopatiske kollegaen som tok deg så godt imot, er lojal mot deg. Innen du blir oppmerksom på at denne personen er farlig, så kan skade allerede ha skjedd og du er dypt involvert i vedkommende, både på jobb og personlig.

Tips: husk at alle psykopater idealiserer, devaluerer og forkaster. Dette gjelder ikke bare psykopater som er på jakt etter en partner. Lær deg å identifisere “kollega-idealisering” som er ekvivalenten til den romantiske idealiseringen, bare at den foregår i andre rammer (i dette tilfellet på jobb). Selv om det er fristende når du er ny i jobben, så ikke umiddelbart knytt deg til den første som stikker seg fram som hyggelig og hjelpsom. Vedkommende kan være en normal og velmenende person, men i så fall har vedkommende intet hastverk med å alliere seg med deg. Du kan derfor ta deg til til å sondere dine nye sosiale omgivelser innen du avgjør hvem som er din tillit verdig. Våg å føle deg litt alene i noen uker i begynnelsen av ditt nye arbeidsforhold. Du skal muligens være der i mange år, noen uker i observerende ensomhet kan derfor være en god investering. Denne typen psykopat-kollega er opptatt av ry og fasade og det kan derfor lønne seg å tidlig sette grenser, forutsatt at du klarer å fange opp hva de gjør. For eksempel kan du ved første overtramp slette vedkommende som venn på facebook. Da har du uten å ytre et eneste verbalt ord fortalt “jeg ser hvem du er, det blir mellom oss men forsøk deg aldri på noe lignende igjen”. Dette vil sette et “støkk” i ham/henne fordi de er redde for å få et forklaringsproblem som kan slå sprekker i fasaden (hvorfor er du venn med alle andre på facebook, men ikke dem?), samtidig som de ser at du ikke er så lettmanipulert som de trodde. De vil da ofte forsvinne i det stille og søke etter et enklere objekt. Dere vil på overflaten være høflige mot hverandre men du vil oppdage at de ikke lenger forsøker å trekke personlig informasjon ut av deg.

-Kollegaen som tror det er hans/hennes rett å enten akseptere eller utstøte deg. Vedkommende kan være underlagt deg, din overordnede eller arbeide på samme nivå, det spiller ingen rolle for vedkommende for han/hun kjenner ikke selv sin plass. Dette er arrogante personligheter som ikke forstår at de ikke har noe med hvem du er eller hvordan du utfører jobben. Denne psykopatiske kollegaen forsøker tidlig å markere seg, og kan være kvass og vanskelig helt fra starten. Du vil føle deg litt truet av vedkommende eller observere at han/hun tidlig forsøker å “sette deg på plass”. Du kan oppleve deg testet. Du oppdager muligens at denne kollegaen har tett kontakt med sjefen og mye makt på arbeidsplassen. Etterhvert går det opp for deg at den tette kontakten med sjefen er smiger og fordi denne kollegaen tror at han/hun er berettiget en spesiell stjerne. Det kan vise seg at makten vedkommende har blir opprettholdt av en viss form for terror, selv om den kan være meget subtil. Du oppdager at mange unngår denne kollegaen samtidig som han/hun er omgitt av flere som synes å underkaste seg (flygende aper). Denne typen psykopat-kollega er ofte størst og best i alt, både i lidelser og bragder. Ingen har mer allergi enn vedkommende samtidig som ingen har utrettet mer på arbeidsplassen. Lyder kjent?

Tips: denne typen kollega kan gjøre arbeidslivet meget surt for deg hvis han/hun føler du står i opposisjon. På den andre siden så ønsker du ikke å bli vedkommendes nye flygende ape. Det kan lønne seg å tidlig vise at du har egne meninger og ikke føyer vedkommende i ett og alt. Hvis du gjør det riktig, så kan du faktisk få denne personen til å bli din flygende ape istedet for et omvendt scenario, eller et scenario hvor dere står i evig konflikt (det ønsker du ikke med denne personlighetstypen). Du kan få vedkommende til å støtte deg og stå på din side. Hvordan gjør du det? Jo, du mikser opposisjon med oppmuntring. Dette forvirrer ham/henne, men denne typen psykopat elsker smiger og ros og de vil derfor strekke seg etter den. De vil forsøke å imponere deg for å få mer ros. Sørg derfor for å rose vedkommende innimellom, samtidig som du tidlig markerer ditt ståsted. Våg å begrense vedkommendes forsøk på å teste deg; “ok, slik gjør du det men slik gjør jeg det. Punktum.”. Utfør dine oppgaver på din egen måte, ikke slik denne kollegaen vil du skal utføre dem. Samtidig gir du ros når vedkommende gjør tingene slik du liker. De vil da se at de ikke har den makten over deg som de ønsker å ha, tvert i mot vil de forsøke å innynde seg hos deg fordi de ser du har integritet og de hungrer etter rosen du er istand til å gi dem. Ha hyggelige men manipulerende samtaler med vedkommende, hvor du ler av vedkommende men får ham/henne til å tro at du ler med dem. Ikke avslør noe personlig om deg selv, det er lov å veilede og mislede, for eksempel kan du si at du liker noe du egentlig misliker eller at du har planer i helgen når du egentlig bare skal være hjemme og slappe av. Du kan også mislede ved å rose vedkommendes dårlige idèer. Gjør du det riktig så vil vedkommende tro han/hun har en god idè og løpe til sjefen eller andre kolleger med den, for å bli møtt med hån eller latter, om ikke ansikt til ansikt så bak deres rygg. Slik bygger du opp respekt for deg selv samtidig som du undergraver deres. 

 

10 kommentarer
  1. Som min tidligere sjef, i starten ble jeg lovet gull og grønne skoger hvis jeg tok jobben.. så begynte hun etter en tid plutselig og mislike meg, alt jeg gjorde var feil ( vet jeg kan jobben, årevis med erfaringer og gode tilbakemeldinger andre steder ) hun kunnw true med sparken en dag ( spesielt fordi hun merket min selvstendige vilje, dukket også ikke opp på private fester hun arrangerte ) det fortsatte, fikk skylden for alt, førte til at jeg satte opp arbeidstempoet i høy grad, ble utslitt. Fikk høre så mye stygge ting om meg selv ukentlig ( aldri opplevd det før ) endte opp på sykehus en dag, ble til slutt sykemeldt ( men legen ville ikke tro meg, sendte meg en henvisning til psykolog for utbrente folk som skal tilbake på samme jobb ) jeg nevnte også ordet psykopat for legen, han sa høyt: “det kan du ikke si”.. føltes som et overtramp og ble videre deprimert.
   Føles helt uvirkelig ut, og har måtte jobbe hardt med meg selv for å komme videre, har også tapt mange penger.
   Men, kjemper videre, leser alt om psykopati slik at jeg kan forebygge lignende hendelser i fremtiden, vært engstelig for å søke ny jobb, samtidig press fra nav. Synes det er hjerteskjærende. ( vil også legge til at det nok er flere giftige personligheter der, ble utsatt for direkte utspørring om seksualliv og spurt om jeg var interressert i noe slikt med to kollegaer ) og det under et møte jeg skulle holde, ( vi var alene ) Nei, det er en sorg, kunne trengt å snakke med noen om dette, men holder det skjult. Lufter mine tanker her da, her blir jeg forstått.
   Tusen takk for denne bloggen!

  2. Den andre typen kollega du beskrev der kjenner jeg godt igjen! Jeg fikk jobb på en liten arbeidsplass, og der oppdaget jeg tidlig at det var to personer som “styrte hele butikken”. Jeg ser nå at den ene av disse var P/N, og den andre kanskje var en flyvende ape – selve sjefsapen… Disse to hadde ganske riktig store deler av staben rundt seg, og som ny hadde jeg ikke sjanse til å komme inn i denne sirkelen. Andre av staben virket det som om unngikk dem. Jeg oppdaget tidlig at det ikke var lov å tenke selv her – alt skulle gjøres på et bestemt vis. Om man gjorde ting på en annen måte, ble man raskt og kraftig rakket ned på, gjerne i full offentlighet så andre hørte det. Det var svært ubehagelig, og jeg begynte raskt å grue meg til å gå på jobb. Jeg valgte å slutte etter kort tid og å gå tilbake til min gamle arbeidsplass.

   1. Jeg lurer på om vi har vært på samme arbeidsplass, Tinna! Dette lyder svært kjent. Opplevde at alle ansatte som ikke innrettet seg perfekt etter P/N’s preferanser ble ofre for grov trakassering, latterliggjøring og ryktespredning.

  3. Lise
   Sjefen din er psykopat eller narcsissist. Ikke tro på leger fordi de er redde for å dømme andre uten bevis. Psykopat vil ikke bevise seg selv. De tror at de er gode or snille selv. Det er vi som føler ubehag på grunn av slem upførsel deres, at våre hjernen sier at de er ikke normale og veldig farlig for oss. Jeg har to kollegaer som er narcsissist og begge to har delt resten av oss i to grupper, mellom dem. En av dem er veldig god venn med personalavdelingen og alle ledere i andre avdelinger. Hun viser så mye energi hele tiden og prøver å være ansikt av vår avdeling foran andre. Hun spør oss når det er problem hun må løse, og andre tror at hun er så god i alt. For eks, jeg har merket at noen spør ikke oss (selv om vi sier at vi kan hjelpe dem) når de opplever data eller annet problem, vil de helst vente til hun er tilbake på jobb. Med en gang er det en ny kolleaga på jobben, løper hun til opplæring selv. Det gjør hun for å teste dem på alle fronter. Jeg er diplomatisk på jobben, men fremdeles hører jeg sladrer om andre fra henne og hennes flyvende apper. De baksnakker hele tiden og de vet alt hva som skjer i hele kommune. Begge to tror at jeg er sammen med dem.

  4. Jeg vet, men når du ikke en gang blir trodd av legen fører det med seg ekstra belastninger. Har vært veldig langt nede, men har karret meg opp igjen. Takk for svar✨🌸⭐️🐬🌸🦋🦄

  5. Jo tak, har haft en tidligere chef med de træk. Først købte hun samme jakke som jeg, derefter fik hun samme frisure som jeg og det kulminerede en dag, da hun spurgte om jeg ville skrive alt ned hvad jeg spiste, for så ville hun prøve at spise ligesom jeg. Ydermere fortalte hun mig meget hurtigt om hendes ægteskablige udfordringer og bagtalte det øvrige personale. SÅ grænseoverskridende og intimiderende. Jeg spurgte noget af det andet personale, hvad hun i grunden var for en og de himlede med øjnene. De sagde også at de havde ondt af mig, at jeg skulle arbejde så forholdsvis tæt sammen med hende. Jeg begyndte at lægge en professionel afstand til hende og det mærkede hun. Og så ændrede hun sig på uhyggelig vis. Begyndte at finde fejl ved alt hvad jeg lavede. Efter kort tid havde jeg så ondt i maven, når jeg skulle på job og blev gråd labil ved det mindste. Det endte selvfølgelig med en sygemelding og det tog mig noget tid, at komme mig igen. En helt igennem skrækkelig og forfærdelig oplevelse.

  6. Det her er også noget jeg kender til . Mens jeg boede med min ex N og var i devalueringsfasen ( den varede flere år ) havde jeg et job , hvor der også var en P , tæt på mig . Det var max belastning fra alle kanter. Da jeg efterfølgene blev så syg, at der var psykiatriske sygeplejersker inde over og da jeg brød sammen overfor dem og begyndte at fortælle om mit liv …sagde den ene : jamen det der du har været ude for , er da da INGEN der kan holde til..Det fik mig på benene igen og med hjælp fra dem og med mange gode samtaler..kom jeg ovenpå igen og blev så stærk , at jeg kunne forlade min P. Den ene sygeplejerske sagde direkte til mig, at så længe jeg blev sammen med min ex P, havde jeg brug for stærk medicin mod angst. En månede efter jeg var flygtet, var jeg ude af medicinen.
   Mit job ( som var mit ønskejob ) måtte jeg også droppe, pga narcisisten ( hende på job ) jeg kom væk fra begge dele..langt væk og har fået et nyt drømmejob, ny tilværelse , med ro og frihed til, at være som jeg er. Jeg vil komme med det her råd til alle jer derude : KOM VÆK , hurtigst muligt , mens du kan . Dit liv er for værdifuldt til at blive ødelagt, du vil få et godt liv igen.

  7. Tusen takk for et tankevekkende innlegg. Jeg lurer på om det finnes også en annen måte disse personlighetene opptrer på på arbeidsplassen. Jeg tenker da på de som stadig vekk forteller en kollega hva andre kolleger angivelig skal ha sagt om ment om dem. Ikke nok med at de da kommer med opplysninger, som de selv hevder at de forteller til vedkommende fordi de har dennes beste i tankene, men det vil jo også være fritt frem for vedkommende “informant” å fortolke det som angivelig skulle ha blitt sagt og som selvfølgelig ikke “var ment for vedkommendes ører”. Mottakeren av denne “informasjonen” kan hverken vite om dette er virkelige utsagn fra kolleger og i hvilken kontekst de har blitt sagt eller forsvare seg da de står alene med “informanten” så og si. Mottakeren av “informasjonen” blir selvsagt meget opphisset av de angivelige uttalelser fra kolleger og går enten inn i depresjon/sykemelding eller rett i strupen på kollegene som angivelig står bak utsagnene som i beste fall er en omskrivning av ting som har blitt sagt og i verste fall ren løgn. Resultatet blir uansett at samarbeidet, kommunikasjonen og tilliten på arbeidsplassen raser sammen. Og jeg må si jeg lurer på om ikke disse “bearers of bad information” sitter på sidelinjen og ler i skjegget mens de betrakter sitt verk.
   Hva skal man gjøre med disse typene er mitt spørsmål?
   En annen ting jeg har tenkt på lenge er å donere til bloggen. Herregud så mye hjelp jeg har fått ved å lese og følge med her. Det er herved gjort 🙂

  8. DL: Absolutt. Jeg vil si at den opptreden som du beskriver kommer inn under den kategorien som blir beskrevet først – “beste venn” kollegaen.

   Hva du beskriver en en devalueringsmetode. Den psykopatiske kollegaen kan tråkke objektet ned i søla ved å få objektet til å tro at han/hun er upopulær hos enkelte heller hos mange. Samtidig kan psykopaten/narsissisten toe sine hender for det ble sagt “i beste mening”.

   Uttalelsen kan være sann eller usann, det spiller ingen rolle for psykopaten som uansett slår to fluer i en smekk.

   Tusen takk for din donasjon 🙂

  9. Jeg kjenner problematikken.Jeg har problemet/ konfliktt med psykopatiske trekk kollega som hun at tatt til henne siden alle sjefene. Den kollegaen har allierte seg med sjefen direkte over oss, og sjefen har tvunget meg at jeg skulle ha en vennlignende forhold meg den kollega som er psyopat, ifølge min sjef jeg må fortelle min privat liv, ting som jeg har nektet og jeg ble anklaget som har forårsaket konflikter, som min sjefe ikke kunne løse dette, hun har fått noen fra arbeidsmiljø avd. Og en fra HR avd for å løse konflikt. Jeg vet at det skal ikke løse konflikten fordi hun psykopaten vil aldri ta klørne sine fra min rygge. Løsning somjeg har funnet at jeg slutter på jobb før jeg blir syk av panikk og depresjon.

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg