Integritet = grenser (men ikke for sterke)

Jeg har jobbet mange steder som sykepleier. Det er en av fordelene med å være sykepleier, at arbeidet er så variert. Man kan ha vidt forskjellige arbeidsplasser som sykehus, sykehjem, psykiatri, offshore, fengsel eller mange andre steder, man kan arbeide i flere land fordi autorisasjonen er internasjonalt anerkjent, man kan jobbe offentlig eller privat. Jeg har blant annet jobbet på legevakten og historien jeg vil fortelle nå utspilte seg der. 

Legevakten er en nødetat, men mange i befolkningen benytter legevakten til tjenester som egentlig er fastlegenes ansvar. Det kan være mange grunner til at folk synes det er enklere å henvende seg til legevakten, lang ventetid på time hos fastlegen er en av dem. Likevel er personalet på legevakten pålagt å minne brukerne på at mange ting som ikke er akutte skal fastlegen ta seg av. Det er ikke alltid så populært å avvise folk fra legevakten for å henvise dem til fastlegen. Enkelte tåler ikke engang å bli gjort oppmerksom på at de har en fastlege.

En gang kom det en voksen mann med influensa. Jeg satt i luken hvor besøkende pasienter blir registrert. Jeg tok imot hans personalia og sykdomshistorie. Da jeg forstod at han overhodet ikke var akutt syk, så sa jeg “dette er egentlig noe du skal bruke fastlegen til”. Svaret jeg fikk var “jeg gjør det som er best for meg, tenker jeg”. 

I forrige tekst snakket vi om å befinne seg et dårlig mentalt sted etter relasjonen med psykopaten. Vi kan bli meget lett antennelige i et forsøk på å gjenreise tapt integritet (eller integritet vi aldri har hatt). Nettopp der befant jeg meg da denne arrogante mannen ville sette meg på plass, fordi jeg minnet ham på korrekt bruk av fastlegen. Jeg husker hvordan hans uttalelse og hele hans oppsyn fikk det til å boble i meg. Fordi jeg befant meg på et dårlig mentalt sted, så opplevde jeg han som respektløs og fiendtlig mot både meg personlig og mot legevakten som institusjon. Der satt den hovne og frekke bleien og skulle overstyre meg. Jeg kjente hvordan raseriet i meg steg. En del av meg var klar til å gå rett i strupen på ham, en annen del av meg ble feig fordi han klarte å gjøre meg skamfull. Kognitivt visste jeg at jeg hadde mitt på det tørre, men de av oss som ofte ble satt på plass av psykopatiske foreldre eller partnere, vil uansett reagere med skam på et visst kroppspråk hos motparten, som minner oss om den opprinnelige mishandleren. Det er ingen tvil om at fyren fortjente en overhøvling, men min voldsomme reaksjon var en indikator på at jeg ikke hadde det bra.

Revet mellom sinne og skam så endte jeg opp med å nærmest stivne. Jeg svarte rolig “ønsker du ikke å bruke fastlegen?”. Jeg tror han umulig kan ha merket kaoset jeg opplevde innvendig, men han fortsatte med sin tirade; “vil du at jeg skal gå kanskje? Er det det du vil? At jeg skal gå igjen?”. Jeg forholdt meg fortsatt rolig og svarte med nøytral mine “nei, men det er lov å minne deg på at du har en fastlege”. Han svarte kort “ja”, kikket på meg med noe som lignet et forvirret eller sågar nervøst blikk, og gikk ut i venteområdet for å sette seg. 

Etterpå hang hendelsen igjen i meg. Hans respektløshet mot meg hadde revet opp gamle kjernesår. Jeg skammet meg. Jeg var såret. Jeg fantaserte om å lekse opp for ham på en måte som ville gjenopprette min integritet. Jeg ergret meg over at jeg måtte fantasere om dette og ikke hadde mot til å gjøre det i den virkelige situasjonen. Slik klarte et fremmed menneske som ikke vedkom meg, å stjele min positive energi resten av dagen. 

Hva jeg ikke umiddelbart forstod, var at til tross for min selvopplevde skam og feighet, så opptrådte jeg helt korrekt. Det beste jeg kunne gjort, var akkurat det jeg gjorde – beholde roen uten å heve røsten eller si ord som jeg senere kom til å angre på. At jeg stivnet ble faktisk min redning. Den frekke mannen så ikke en person som nærmest frøs til is av handlingslammelse, men en person som han ikke klarte å vippe av pinnen. Hans nervøse blikk da han gikk avslørte at han hadde mistet overtaket over saksbehandleren i luken. 

Det er nemlig slik at hvis du markerer grensene for sterkt, så mister du overtaket. Selv om du føler du har rett til å skrike mot arrogante mennesker, så er det beste å la være. Omgivelsene vil støtte den som ikke sier for mye, men står støtt og ikke lar seg hisse opp, skremme eller diktere. De ser ikke nødvendigvis at du er redd eller usikker. Det er den andre – den frekke og arrogante – som taper ansikt.

Vi har sikkert sett voksne mennesker som har mistet besinnelsen, enten på film eller i det virkelige liv. Av og til er det han/hun som gir skurken en verbal skyllebøtte som er helten, men oftest er det den som mister hodet som fremstår som latterliggjort. Det er det samme som skjer etter bruddet med psykopaten, når svertekampanjen iverksettes. Hvis vi forsvarer oss for voldsomt eller anklager psykopaten, så er det oss selv det rammer. Det beste er å forholde seg mest mulig taus. 

Denne pasienten i luken eller andre fremmede vi støter på, enten er de fulle av gift eller så er de usikre. Uansett så forsøkte mannen å plassere noe av sin gift som han ikke klarte å bære selv, over på meg. Han klarte det en stund, men det oppfattet han ikke. Mitt tilsynelatende rolige oppsyn kastet giften tilbake på ham. Da forsøkte han enda mer febrilsk; “vil du jeg skal gå? Er det hva du vil?”. Heller ikke dette fungerte etter planen og han ble plutselig forvirret og måtte innrømme at “ja” – jeg hadde lov til å minne ham på å bruke fastlegen.

Det var hans eskalering som til slutt gjorde at jeg klarte å legge hendelsen bak meg. Han gikk langt over streken. Han dret seg ut. Han ble ikke lenger regnet som rasjonell i mitt hode. Da klarte jeg å riste av meg giften. Det er nemlig slik at vi bare føler skam hvis vi føler oss underlegne noen. Hvis motparten på et eller annet vis mister sin overlegenhet, enten i form av å vise seg irrasjonell, forstyrret eller umyndiggjort, så lar vi oss ikke affektere. For eksempel så lar vi oss sjelden vippe av pinnen av et barn eller en person som er psykotisk, fordi vi vet at de ikke truer oss eller er ved sine fulle fem. En viktig måte å håndtere skam på, er derfor å jobbe med å oppleve oss som likeverdige alle andre. Vår psykopatiske forelder eller partner fikk oss til å tro at vi er mindreverdige, men dette kan vi forandre på med bevisstgjøring.

Forstår du nå at man også kan sette for sterke grenser, og at dette ikke styrker integriteten?

Å være litt feig, litt ettergivende og litt tilbakeholden kan derfor være positivt. Utad vil det nemlig se ut som at du er en trygg person. Å lære å sette grenser tar mange år. Å lære å si “nei” og kreve sine rettigheter er hardt arbeid. Det er ingen som klarer dette over natten – især når vi som voksne skal lære det fra grunnen av. Skam deg derfor ikke hvis du gang på gang opplever at du blir tråkket på. Frem til du er klar til å sette grenser med integritet så kan du gjøre som jeg gjorde i hendelsen med pasienten – spille skuespill. Hva du føler inni deg er ikke nødvendigvis synlig utenpå. Fake it till you make it.

Husk at arbeidet starter med å erkjenne at du overhode har grenser. Du merker dine grenser når du kjenner ubehag. Identifiser situasjoner som for deg oppleves som trakasserende, truende eller frekke. Du må lære å identifisere dem innen du kan respondere adekvat.

Jeg vil avslutte med å fortelle om fire måter ubehaget gjør seg til kjenne, når dine grenser brytes av andre. Modellen er enkel å huske og kalles de fire F`er. De består av (på engelsk);

Fight. Flight. Freeze. Fawn.

Hvis vi opplever en av disse fire reaksjonene i samspill med en annen person (oversatt til norsk som slåss, flykt, stivne eller tjene) så vet vi at vi befinner oss i en situasjon som forsøker å advare oss. Kunsten blir å reagere med integritet. Det skal vi øve på å lære oss.

I den beskrevne situasjonen over så merket jeg en blanding av slåss og stivne. Jeg hadde lyst til å angripe mannen, men jeg stivnet også av handlingslammelse. Jeg stivnet fordi hans blikk og tone trigget noe i meg, antakelig tidligere dominerende personer i livet mitt. 

I andre situasjoner kan vi reagere med å ville flykte fra den ubehagelige situasjonen, eller forsøke å roe ned en dominerende person ved å tjene ham/henne, i form av å glatte over, bli overvennlig, smigre eller distrahere vedkommende.

Jeg vil presisere at ingen av disse reaksjonene er feige. De er selvbeskyttende. Men etterhvert som vi finner roen og lander på et bedre sted, så vil vi sjeldnere bli trigget av transgresjoner og kan respondere med integritet og kalde hoder. Ordet “transgresjon” kommer forøvrig av et geologisk fenomen hvor havnivået stiger og trekker innover land. Grensen mellom hav og land viskes ut og havet flyter innover landegrensene, med andre ord en grenseoverskridelse. Du kan med fordel bruke dette som metafor i ditt arbeid med å unngå fremtidige transgresjoner av din person.

 

20 kommentarer
  1. Veldig interessant tekst! For det er dette med å reparere oss, lære, og å kjenne igjen, og å gå videre som helere mennesker, som er så viktig. Da vil jeg kunne se på denne tunge lærdommen om P/N til nytte i livet videre og snu det til min fordel, at jeg har lært noe viktig.
   Det å høre meg selv sette en grense eller si ordet nei, i visse situasjoner (som jeg har i mitt kjernesår), er med en lykkelig følelse og oppdagelse – de gangene jeg får det til. Og det jeg kjenner i ettertid er glede og litt løftet hake, stolt av meg selv, selv om det er til ting det for de aller fleste er noe de ikke trenger å tenke over. Det kan være å si nei det har jeg ikke lyst til, eller si ifra til noe helt hverdagslig som de fleste gjør hele tiden uten å tenker over. Det er mye jeg ikke klarer å si ifra om, men en dag skal jeg klare det. Det rare er at visse områder har jeg ikke noe problem med grenser, som å hjelpe barna mine om de trenger hjelp til at mor sier ifra for dem. Da er jeg tydelig som bare det og har jeg ingen problemer med å beskytte eller stå opp for dem. Som om det er en helt egen kategori.
   Jeg har hørt om tre av disse fire “slåss, flykt, stivne eller tjene” Men “Tjene” hadde jeg ikke hørt om. Har hørt at å stivne er den mest usunne for oss. Og at slåss og flykte er de mest sunne måter å reagere på. Tjene var ny for meg. Kjenner meg godt igjen i både å stivne og tjene. Tjene er kanskje den måten som er mest selvutslettende?

  2. Bra innlegg! Ja, det er bra for oss å komme dit at vi kan holde hodet kaldt og ikke gi dem gleden av noen overreaksjon på noen måte. Det er jo det de så gjerne vil. Så kan de ta deg på det! Se så grusom du er. Hysterisk og overreagerende. Her er det mye å ta til seg. Keep kalm og ikke gi dem gleden av at du fyrer av.

  3. Hei, har et spørsmål på generellt grunnlag.
   Håper noen kan svare.
   Hvordan er det mulig av et menneske og si “fine ord” som : ” Hvis du faller tar jeg deg i mot” ” Du er en skatt” ” Jeg liker deg” ” Jeg vil treffe deg” kombinert med litt “futurefaking” som “neste jul feirer vi sammen”?
   Og så er det bare tomme ord uten handling. Som om vedkommende ikke mener det likevel, og jeg sitter tilbake som et ?????
   Personen har gode egenskaper som empati, og er snill, likevel så blir det slik? Hvordan er det mulig og være slik uten og være en psykopat? ( har ingen mistanke om det ) ? men hvordan kan de være slik, hva mangler de?

  4. Juni: “Det rare er at visse områder har jeg ikke noe problem med grenser, som å hjelpe barna mine om de trenger hjelp til at mor sier ifra for dem.”

   Ja dette er pussig. Jeg tror at hvis vi har noen å kjempe for, som vi elsker høyere enn oss selv, så har vi ingen problemer med å sette grenser. Kan vi da konkludere at det ikke er fordi vi mangler mot, men fordi vi ikke synes vi selv er verdt å beskytte?

  5. Anna: hvis et normalt menneske sier det du skriver her, så er det kanskje fordi det er entusiastisk overfor deg, vennskapet deres og livet generelt. De mener kanskje hva de sier der og da, men har problemer med forpliktelser. Kanskje de også sier det samme til flere venner. De mister kontrollen på hva som er sagt og til hvem.

   Det finnes vimsete, overfladiske eller falske mennesker som ikke er antisosiale. De skaper likevel mye frustrasjoner og skuffelser rundt seg fordi de ikke holder hva de lover.

   Hvis ikke du er like overfladisk selv, så er det best å holde seg unna, for det blir fullstendig kræsj mellom to vidt forskjellige personlighetstyper.

  6. Jeg trodde på alt han sa, er veldig forelsket. Når jeg nå forteller han at jeg ikke leker med mennesker, ( har tidlig sagt jeg har vært forelsket) da har han svart: det er så fint at jeg føler det slik. Nå har jeg sagt at jeg ikke har det bra, og han svarer at det var dumt fordi han ønsker meg alt godt. For noen dager siden ville han møte meg, at hvis jeg falt tok han meg i mot. Og nå dette? Jeg har virkelig trodd at relasjonen har vært gjensidig. Nå svarer han ikke på meldingen min. Så vondt dette gjør.

  7. Takk for at du svarte, jeg skal aldri gi opp kjærligheten eller gjøre meg til et sint offer, men akkurat nå føles det best med en pause i hverfall.
   Det rare er at jeg får høre at jeg er pen, flott, god personlighet og merker jo at jeg har en positiv innvirkning på mennesker. Alikevel er jeg ensom, og finner ikke han jeg skal ha.
   Jeg er hvertfall over psykopaten, får finne frem litt galgenhumor oppi alt dette.

  8. Anna: du skriver først at du har ingen mistanke om at han er psykopat, men her at du “hvertfall er over psykopaten”. Skriver du om to forskjellige personer?

  9. Hei igjen, beklager misforståelsen. P var en jeg inngikk null kontakt med overalt for over et halvt år siden. Han tok kontakt nå nettopp, svarte han ikke. Er helt 100 prosent ferdig med han, mye takket være ny kunnskap på bloggen her. 🌻 han andre er ikke psykopat, men han driver likevel med futurefaking. Vi har hatt en lang romantisk relasjon som går begge veier. Men når jeg stiller spørsmål vedr relasjonen får jeg beskjed: ønsker deg alt godt. Han leser ikke spørsmålene mine, han svarer ikke. Denne relasjonen har gått begge veier og bare vært fin…. så sitter jeg her igjen med mine tvil og knuste drømmer på at det finnes genuine ekte mennesker det ute.( ikke meningen og dramatisere det så mye, men mister jo håp) Hvor mine veier går nå… det får bare jeg styre, inse at jeg ikke trenger andre enn meg selv.

  10. Anna: ok, først – gratulerer med at du klarte å la være å svare din P.

   Deretter så lurer jeg på hva som gjør deg sikker på at ikke nummer to også er det. Har du for eksempel klart for deg forskjellen på en åpen og skjult P?

   Det er riktig at også normale mennesker kan future fake. Normale mennesker kan gjøre alt psykopatene gjør, men i mye mindre målestokk.

   Din nye venn minner litt (for jeg vet ikke så mye om ham) om min P nummer 2. Han var skjult, meget sjarmerende og hyggelig, og det tok meg fire år å bli sikker.

  11. Intenst blikk, futurefaking, mange bilder av han selv på Facebook profilen, utalelser: « du er en flott dame» « skatt» « kunne ønske du var her nå» « vil treffe deg» « får ikke nok av deg» « til neste jul ligger det du ønsker deg under treet» « liker personligheten din» « du er sexy» « sjønning» « fristerinne» og så når jeg stiller normale spørsmål vedrørende relasjonen: « Har det skjedd noe dumt i dag» siden du er slik som dette? Jeg fortalte at jeg ikke hadde det noe bra slik det var nå. Han svarte: jeg synes det er dumt at du ikke har det bra, ønsker deg alt godt. Etter det har han ikke åpnet meldingene mine, han har alltid pleid å svare med en gang. Jeg har vært åpen om at jeg har vært forelsket i han fra starten, da har han svart: « jeg synes det er så fint» at du føler/ forteller meg det. Så har han bare fortsatt den fine relasjonen med å sende meg musikk: « når den rette kommer forbi» og « supergirl» gitt meg mye positiv oppmerksomhet, lange samtaler, kalt meg diamant og skatt. Og nå, dette. Jeg er forvirret og vet ikke hva jeg skal tro lenger. Mulig jeg er devaluert når jeg setter grenser??? Må lese om skjult narsissisme. Han kan jo umulig ha et normalt følelsesliv når han holder på slik. Jeg vet han har flyttet på seg ekstremt mye og kaller seg selv en nomade. Han har gitt meg falske forhåpninger i form av ord: « vi må treffes» til neste jul» « du skulle vært med»… når jeg konfronterer han med tomme ord, og det « å leke med følelser» vrir han det rundt på at jeg må ha en dårlig dag, og så blir det stille. Vitner det om å ta ansvar, integritet og respekt for en han « ønsker alt godt? Nei. Takk for gode ord vedr psykopat nr 1. Han er borte for godt, ingen følelser igjen. Men, må innrømme jeg mister litt tro på ekte genuine mennesker, det er igjen noe jeg må jobbe videre med. Likegyldighet til mann nr 2 « må bli mitt sterkeste våpen» bare synd jeg lot meg lure igjen. Føler meg sterk likevel, hjelper på at jeg har integritet og er genuin i ord og handling. Føler han « har gitt med en hånd, og tatt med den andre».. jobber med mennesker selv, men uansett hvor god menneskekjenner jeg tror jeg er…. å nei … jeg har ennå mye å lære. Igjen, takk for gode støttende ord og ekte varme. 🌹🌹🌹⭐️⭐️🌿🍃🌹🌅

  12. Takk for to virkelig fantastiske innlegg – det er så direkte til poenget på det jeg føler jeg sliter med og har slitt med etter selve relasjonen med P. Jeg tror at jeg stort sett hadde grenser og nødvendig utrustning til å takle det meste -før jeg var gjennom relasjonen med P selv om jeg var nok en type pleaser person, mye empati og trives best når alt er greit rundt meg – men jeg hadde evnen til å gi beskjed på en rolig klar måte og når jeg traff på frekke mennesker reagerte jeg med å plassere budskapet på avsender.
   Og nå etterpå – så er alle de normale reaksjonsmønstrene revet ned- for i forholdet med P så var jo alle mine (egentlig normale) reaksjoner feile – kampen som utspant seg var psykisk… du tar feil, du misfostår, du ditt og du datt. Det henger igjen med ny type usikkerhet på egne reaksjoner ovenfor andre – når de tråkker over….gir gjenklang – overreagerer jeg? For P tråkket på alt, gjentatte ganger gjennom år – og selv om rehabiliteringen er kommet langt nå så er intimsonen flere meter lenger enn normalt og jeg har nok hatt noen personer som er hersete spesielt i jobbsammenheng tett innpå livet. Problemet er jo at skjoldet er nede – tråkket og spyttet på og med mange års manipulasjon er det kommet en grunnleggende usikkerhet inn på egne reaksjoner – der jeg før føler jeg reagerte normalt. Dette arbeidet vil ta tid – men det er en fin balansegang mellom å markere grenser når de blir tråkket over og å reagere riktig og ikke ta for mye av – være avventende og ikke ta andres gørr på egne skuldre. Men jeg blir så overrasket – hva er det med enkelte mennesker som får dem til å føle seg så mye bedre med å herse og trakassere andre? Men et smil og å være rolig avvæpner de syns jeg og hjertebanken i etterkant er heldigvis blitt mindre så evnen til å tolerere de verste i livet nå (heldigvis ikke mange) er blitt bedre. Men her er bølgene etter P igjen på andre områder i livet – men vi kommer nok ut som sterkere mennensker til slutt – med klarere grenser og evne til å takle livets områder…for de eneste vi kan styre er jo oss selv…..ikke hva andre sier og gjør….Takk igjen for fantastiske innlegg!!

  13. Så er det snart jul igjen, og jeg har gjentatte ganger lest “juleinnleggene” her på bloggen. Julen skal feires med min mor og mine to gutter i siste halvdel av tenårene. Jeg forsøker så godt jeg kan å være takknemlig for de små ting, “feed my soul”, glede meg over ny leilighet, glede meg over alt jeg har klart det siste året. Jeg står på egne bein! Så stolt jeg er over det! Men samtidig – det er jul snart. Og jeg føler et slikt vemod, en fryktelig sårbarhet. Og jeg gruer meg, for jeg vet at P antagelig kommer til å ta kontakt. Jeg vet at han kommer til å sende meg en eller annen stygg melding der han projiserer alt over på meg, f.eks. at jeg er kald, kynisk og nedrig. Samtidig kommer han til å skrive at jeg er “feig som stikker ved motgang” og fortsette med at det har da aldri han gjort. Han kommer til å skrive at han snart tar livet av seg i sorg og ensomhet. Han kan fort komme til å legge en gave i postkassa mi og – fordi han elsker meg så høyt. Og det stikker. I disse tider stikker det. Jeg kjenner på skyldfølelse, selv om jeg ikke har noen grunn til det. Jeg hadde ikke noe annet valg enn å gå. Hadde jeg ikke gått, hadde jeg vært alvorlig syk akkurat nå. Jeg leser i avisen om skilte og separerte foreldre som feirer jul sammen av hensyn til sine barn – og jeg vet at det aldri blir aktuelt for meg. Er det flere der ute som kjenner på dette? Kan hende det er høytiden som gjør det, for jeg kjenner jo egentlig at jeg har det bra… Men av og til må jeg bare skrive ut noe av det jeg bærer på. Håper det er OK…

  14. ANNA: Når jeg leser innleggene dine, får jeg umiddelbart en følelse av at du ville hatt godt av å bli litt bedre kjent med deg selv fremfor å forsøke og være en god menneskekjenner overfor folk du møter/dater. Det er dessverre mange mennesker (også blant de som går under kategorien fullstendig normale) som sier hva som helst uten å seriøst vektlegge hva det kan bety for andre. For eksempel er det mange mennesker som kun er ute etter et kortvarig uforpliktende seksuelt forhold. Det betyr ikke at de er psykopater. Det kan bety at de er egoistiske, korttenkte, umodne og kanskje til og med utspekulerte. Men ikke nødvendigvis psykopatiske. I dag bugner det av informative “lærebøker” og forumer skrevet kun med hensikt å lære folk hvordan de på best måte kan få seg mange seksualpartnere (såkalt pick-up artist tips). Der lærer man hvordan man skal si de rette tingene for å hekte andre, UTEN selv å måtte stå til ansvar for noe. Dersom du er ute etter noe helt annet, kanskje noe mer seriøst, ja så må du bli tydelig på akkurat det. Særlig overfor deg selv. Da vektlegger du ikke overflatiske beskrivelser av utseendet ditt. Da takker du for et hyggelig kompliment, og lar det være akkurat det – nemlig kun et kompliment. Du må ikke gi av deg selv, selv om noen syns du er flott! Da vektlegger du heller ikke fremtidsønsker som kommer fra folk som egentlig ikke kjenner deg ennå. Future faking er et eldgammelt triks for å få viljen sin her og nå. Å bli kjent med deg selv betyr at du må bruke mindre energi på å tilpasse deg andre eller analysere hva andre egentlig mener om deg, og mer tid på å kjenne etter hva DU virkelig vil ha selv. Det er fint å bli likt, og det er fint å få komplimenter for utseendet, men det betyr ikke uten videre at menneskene som liker deg er reale, omtenksomme og snille. Tenk litt på det….og ha en rolig jul fri for mennesker som utnytter deg. 🙂

  15. Kjære Kari🌹 Dette trengte jeg å høre, tusen takk for konstruktivt ekte svar. Det betyr mye for meg. ♥️ Jeg har svart han med: « hvis alt bare har vært « tomme ord» får du gi en lyd om det, og at jeg ikke ønsket å snakke om det i dag» Gått 2 dager, har ikke hørt en lyd. Var med på relasjonen selv,men føler meg likevel utnyttet pga « tomme fine ord» « futurefaking» og « diverse» Jeg trodde han hadde integritet og var et bedre menneske. Det kan han umulig være, da hadde han aldri utnyttet meg på den måten. Jeg var tidlig åpen om følelsene mine. Han svarte bare: det er så flott at du sier det, en egenskap han berømmer om meg. Han snakker « meg rundt». Jeg har gått for 0 kontakt for « og beskytte meg selv» jeg blir ALDRI mer med på slike relasjoner. Bygget på falskhet, er bare lei meg. Kari, har fulgt med hva du skriver her på bloggen, du virker så klok og som et godt menneske.🌹Takk🌹⭐️

  16. Anna: Føler med deg. Det er vondt å bli vraket på den måten. I kjærlighet bli man av og til såret og sårer selv andre når følelsene kjølner. Vær stolt. Ikke send meldinger når det er stor sannsynlighet for å ikke få svar. Gjør hyggelige ting og tenk fremover. Og tenk på at det er nyttig læring i dette. Ønsker deg en god jul!!

  17. Til ettertanke.
   Det er hele tiden fine svar.
   Jeg synes selv jeg overreagerer, som om jeg knekker litt. Lurer på om jeg er “skadet” av tidligere relasjoner med psykopat ( psykisk og fysisk mishandling ) som gjør at jeg reagerer slik. Jeg har tatt forhastede og litt urimelige beslutninger.

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg