Om krenkbarhet (del 2)

I dag vil jeg fortsette og avslutte teksten fra i går. I den anledning får jeg assistanse av Meredith Miller fra youtube kanalen “inner integration”.

Vi snakker om vår krenkbarhet og hvordan vi kan føle oss mindre krenket. En krenkelse er et angrep på vår integritet og noe vi ikke skal tolerere. Det er imidlertid uhensiktsmessig å overreagere på en krenkelse. En overreaksjon vil kun straffe oss selv. Hva vi må huske er at det overveiende er dysfunksjonelle mennesker som krenker. De kan være dysfunksjonelle i form av en forstyrrelse eller at de føler seg utilstrekkelige. De kan også krenke som følge av midlertidig dysfunksjon, som stress eller overbelastning. Det betyr ikke at du skal unnskylde eller tolerere deres krenkelser, men det er viktig å være oppmerksom på at en krenkelse sjelden handler om deg. Ikke overta den dysfunksjonelle krenkerens sårbarhet. Send den i stedet tilbake til dem. Den tilhører ikke deg. 

Hvis du overtar den andres sårbarhet så stjeler krenkelsen din energi og makt, det som Miller i den vedlagte videoen kaller “power”. Det medfører at du blir gående resten av dagen med skamfølelse og en klump i magen, i tillegg til at du “kverneanalyserer” krenkelsen. Det kan bygge seg opp en aggresjon i deg både mot krenkeren og mot deg selv, og typisk begynner du å formulere svar du burde ha ytret for å sette vedkommende på plass. Det du egentlig forsøker når du fantaserer om en slik irettesettelse, er å gjenopprette din ære for ditt indre øye siden muligheten til å gjøre det foran krenkeren er tapt. Du forsøker å regulere selvbildet og lappe sammen hva du opplever som tapt integritet. Vi tror vi kan gjøre det ved å såre krenkeren tilbake. Det var dette energibeslaget som ødela hele min arbeidsvakt i eksempelet fra teksten i går, om polititjenestemannen som jeg fikk en opplevelse av at krenket meg.

Fristelsen til å sende noen verbale kraftsalver i retur er stor. Vi ønsker å straffe avsenderen av krenkelsen. Det er imidlertid ikke dette som menes med å “sende krenkelsen tilbake”. Å sende den tilbake er å ikke eie den. La være å ta den imot. Det er egentlig såre enkelt. Krenkeren sender ballen til deg i håp om at du skal reagere og fange ballen. Du unnlater å gjøre det ved å tre til side og la ballen sprette i veggen for deretter å legge seg død på gulvet. Ofte er det nemlig en reaksjon krenkeren ønsker seg. Vi vet at dette gjelder psykopaten og narsissisten, men også andre dysfunksjonelle mennesker krenker deg for å skape en konflikt og trekke deg ned til deres nivå. Husker dere teksten om grisen som elsker å bryte i gjørme? Det er oftest dette en krenkelse handler om. Krenkeren ønsker å engasjere deg i en verbal skittkasting. Du responderer best med taushet.

Miller beskriver i videoen hvordan vi tror det vil føles forløsende å gi en verbal respons på stedet. Vi skulle ønske vi hadde et paratsvar som for evig og alltid ville få krenkeren til å tie. Det er riktig at ting må stoppes ved fødselen. Vi ønsker ikke å føde en mobbesituasjon. Vi ønsker å vise at “meg kan du bare glemme å hakke på”. Det er også riktig at kjeft gir en forløsning der og da. Problemet er imidlertid at vi mest sannsynlig vil angre våre ord i ettertid. Hederlige og empatiske mennesker ønsker ikke å bryte i gjørme. Vi har det ikke bra i etterkant hvis vi har oppholdt oss i den retoriske rennesteinen. Personlig kan jeg bekrefte at det er meget lettere å leve med de tilfellene hvor jeg har forholdt meg taus og snudd ryggen til en krenkende situasjon, enn i de tilfellene hvor jeg svarte med samme mynt. Det denne bismaken med rette forteller meg er at krenkeren er skitten, og at jeg ved å respondere med ukvemsord også ble skitten. 

Ha det derfor i tankene hvis du går og angrer på at du ikke fikk “kjeftet” som tilsvar på en krenkelse; det beste er ikke å svare. Du var ikke feig. Du gjorde det riktige ved å tie. 

Skal man da ikke gjøre noe? Skal vi bare la oss krenke og la krenkeren få lov til å gå amok? Nei, vi skal ikke bare la oss krenke. Det var dette vi gjorde i relasjonen med psykopaten. Nok er nok. Krenkelsene vi opplevde sammen med ham/henne saturerte oss for resten av livet. Problemet er imidlertid ikke at vi tolererte for mye krenkelse uten å gjengjelde. Problemet var at vi erkjente ikke krenkelsene for hva de var. Det er derfor ikke et adekvat verbalt svar som er botemiddelet mot krenkelser, men bevisstgjøring. 

Vi er nødt til å lære oss hva en krenkelse er, identifisere den og erkjenne den. Mange av oss har problemer med å si ordene “jeg ble krenket”. Det er som om det er flaut å si, at det gjør oss til svake mennesker å innrømme at en krenkelse mot oss har funnet sted. Eller kanskje vi tror at vi fortjente krenkelsen? Det siste er meget vanlig blant skambelagte personligheter. Hvis vi synes det er pinlig å innrømme at vi ble krenket så har vi ennå ikke forstått at fiendtlighet ligger hos avsenderen. Jeg repeterer dette ofte fordi det er så viktig å huske. Fiendtlighet ligger hos avsenderen. En krenkelse er derfor sjelden personlig. Den handler ikke om deg. Hvorfor skal det da være flaut å innrømme at man ble krenket? Hvis man synes det er flaut så har man absorbert krenkelsen. Det skal man ikke gjøre. Husk, la ballen sprette i veggen og falle død på gulvet. Vi tror kanskje at å fortelle om en krenkelse er det samme som å innrømme skyld. Ofte blir dette synlig fordi vi umiddelbart går i forsvar. La oss si at du forteller din venn om en krenkelse; “hun sa at jeg er falsk og at jeg ikke er til å stole på. Men jeg er til å stole på altså!”. Vi tror vi må forsvare krenkelsen. Men når det har gått så langt så har vi allerede absorbert krenkelsen og begynt å tvile på oss selv. I tillegg søker vi bekreftelse fra et publikum på at krenkelsen ikke har rot i virkeligheten. 

Å fortelle at man ble krenket er ikke det samme som å bekrefte at krenkelsen er sann eller berettiget. Hvis vi fjerner den siste setningen fra uttalelsen, så blir den “hun sa at jeg er falsk og at jeg ikke er til å stole på”. Punktum. Da har du ikke absorbert krenkelsen. Du bærer den istedet med deg på overflaten. Du observerer krenkelsen uten å absorbere den. Hvis du ytrer denne setningen til en venn så kan du bearbeide den sammen med din venn, uten å la den bli en del av deg. For det er viktig å bearbeide krenkelser. Det er derfor viktig at du lærer deg å gjenkjenne en krenkelse og i tillegg våger å snakke om den. Det er med andre ord viktigere for vår mentale helse å erkjenne en krenkelse enn å reagere på den. 

Når du har erkjent krenkelsen, så må du analysere hvordan den påvirker deg. Det er da primært to spørsmål du bør stille.

1) Har krenkelsen skadet deg, eller kan den skade deg? Et eksempel på en krenkelse som kan skade deg, er en fysisk eller økonomisk krenkelse. De fleste verbale krenkelser kan ikke skade deg. Sosiale krenkelser kan skade deg hvis det handler om alvorlige falske anklager eller ryktespredning.

2) Er krenkeren en som står deg nær sosialt, familiært eller profesjonelt, eller er han/hun en uvedkommende? Dette har betydning for både din mulighet og din trang til å konfrontere krenkeren. Et eksempel på en uvedkommende krenker er en fremmed person som du mest sannsynlig aldri kommer til å se igjen.

Med disse to spørsmålene så har du flere potensielle sammensetninger. Blant annet;

En krenkelse som kan skade deg fra en uvedkommende krenker. En fremmed person har truet deg med pistol eller utøvet vold mot deg. En åpenbar regulering av krenkelsen vil være en anmeldelse og eventuell psykologisk oppfølging. Disse krenkelsene er intenderte men ikke personlige. Du vil i de fleste tilfeller klare å bearbeide dem på effektivt vis, eventuelt med hjelp.

En krenkelse som ikke kan skade deg fra en vedkommende. Avhengig av hvilken type relasjon dere har så kan du regne med å måtte forholde deg til denne personen igjen. Det vil da være hensiktsmessig å konfrontere vedkommende, enten umiddelbart eller på et noe senere tidspunkt (men ikke vent for lenge, da har det lett for å “koke bort” og ingenting blir løst). Avhengig av den krenkedes respons på konfrontasjonen, så må du vurdere om sanksjoner er på sin plass.

En krenkelse som kan skade deg fra en vedkommende. Disse krenkelsene er sjelden tilfeldige. Det er i dette feltet alle psykopatens handlinger befinner seg. Vurder en anmeldelse og innfør NK.

En krenkelse som ikke kan skade deg fra en uvedkommende. En ikke ubetydelig andel krenkelser befinner seg innenfor dette feltet, og når vi er lett krenkbare så bruker vi mye energi på å bearbeide disse krenkelsene. Men det er her den største muligheten for energisparing ligger. En uvedkommende kjenner oss ikke, krenkelsen er derfor ikke personlig. Når den i tillegg ikke kan skade oss så er den beste responsen et skuldertrekk og ignorering.

En slik analyse av krenkelsens karakter krever sindighet og et kaldt hode. Det kan derfor være en fordel å ikke respondere umiddelbart. Krenkelser berører våre følelser, slik at impulsresponsen ofte blir affektiv og en vi ofte angrer på. Det beste er å vurdere konsekvens og eventuelle sanksjoner på rasjonelt vis, da litt distansert til selve krenkelsen både i tid og rom.

Dernest er det viktig at du tenker over hvorvidt din krenkbarhet i bredere forstand hemmer deg. Føler du deg konstant krenket? Er krenkelser en altoverskyggende faktor i ditt liv? Hvis ja, ønsker du å gjøre noe med det? Kan du gjøre noe med det? Hva kan du gjøre? Er krenkelsene reelle eller innbilte? Er du et offer eller er du en som kvier deg for å erkjenne en krenkelse? Hvis du er et offer, trives du i offerrollen eller vil du ut av den? Hvis du trives i offerrollen, er det fordi det er behagelig å slippe å ta ansvar for ditt eget liv og dine egne handlinger? Vær litt selvkritisk når du reflekterer. Å være selvkritisk er ikke det samme som å fordømme seg selv. Selvkritikk er vekst, selvfordømmelse er pisk. Og “det evige offer” er den sikre veien til passivitet og sosial og sjelelig død i form av bitterhet og selvmedlidenhet.

Ikke vær bitter. Og ikke la krenkelser stjele din livsenergi. Det har du ikke tid til. Du har et liv som skal leves. 

 

Minner på kurskveld i Ålesund om to dager. Nå er siste sjansen til å melde deg på. Se “arrangementer” på facebook siden for mer info.

 

17 kommentarer
  1. Jeg innrømmer at jeg ved krenkelser ofte i ettertid har tenkt på hva jeg burde ha svart. Ikke et frekt svar som hadde satt meg på samme lave nivå, men et svar i form av “hva mente du med det”, eller “dette synes jeg var en overrumplende og rar uttalelse”. Som regel blir jeg overrasket og stum, men tenker mye på hendelsen etterpå. Tenker det egentlig hadde vært bedre med de ovenfor nevnte svarene. Da hadde den andre blitt avkrevet et svar og måtte pønske ut en forklaring på sine egne utsagn. Og kanskje selv bli svar skyldig eller svare noe “dumt”.

  2. Anonym: det er gode og relevante svar du vurderer her.

   For det er jo ikke slik at det ikke er lov til å svare. Det er absolutt innenfor å respondere verbalt på en krenkelse.

   Poenget er snarere, hvor mye av din tid og ditt humør gikk til spille for å komme frem til disse svarene?

  3. Alt for mye! Er jeg redd for. Er krenkelsene grove og svært urettferdige ovenfor meg selv eller noen jeg er glad i preller det ikke av uten videre. Det hadde kansje vært det beste, men har problemer med det. Urettferdighet opprører meg veldig, Desverre, kanskje. Pdas – skal man ikke bry seg om urettferdighet? Hvem er man da?

  4. Anonym: jo det skal man. Derfor må man sortere. Er krenkelsen skadelig eller ikke skadelig? For eksempel en fysisk eller finansiell krenkelse versus en verbal krenkelse.

   Vedkommer den deg eller vedkommer den deg ikke? For eksempel om den kommer fra en nærstående person eller en bekjent/fremmed.

   Vi bruker nemlig alt for mye energi på krenkelser som 1) ikke kan skade oss, og 2) ikke vedkommer oss.

  5. Enig i at man skal skille her. Mye må man bare la passere uten å la det ta plass eller påvirke oss noe særlig. Det eksempelet du hadde med en ubehagelig svarer på en jobb telefon er upersonlig og noe man ikke trenger å dvele ved. Hvis derimot sjefen din eller en venn lirer av seg noe rart mot deg, som du stusser veldig på, blir det fort noe annet, Da vil iallfall jeg begynne å analysere. Tenke på at jeg burde presse vedkommende litt på hva som mentes med det.

  6. Anonym: Ja. Når noen vedkommer oss så må vi vurdere om krenkelsen krever tiltak og sanksjoner.

   Vi vil ikke UNDERreagere, slik vi gjorde med psykopaten.

   Det som er vanskelig med en krenkelse, er at den berører følelser. Så snart følelsene blir påvirket så er det vanskelig å tenke rasjonelt. Og for å analysere seg frem til den riktige konklusjonen så trenger man å tenke rasjonelt.

   Derfor vil jeg egentlig råde folk til å tie der og da, uansett. Hvis krenkeren er en person som vedkommer oss så kan vi – som du også nevner – gi krenkelsen tilbake på et senere tidspunkt. Spesielt hvis krenkeren ikke selv bringer den på bane i form av en forklaring eller unnskyldning, så er det viktig at vi ikke brenner inne med krenkelsen. Imidlertid kan vi “containe” krenkelsen en stund uten å absorbere den, innen vi leverer den tilbake i form av “hva mente du med det?”.

  7. Så det er beste er og ikke si noe tilbake?
   Slik vil de vel holde på videre, er det ikke riktig å sette seg i respekt ( uten sinne, selvsagt ) heller med spørsmål som : ” hvorfor sier du/ mener du det? ”
   jeg er en som bare har tatt i mot, og det var ikke riktig det heller, trigget på en måte sinnet deres at de ikke fikk noen reaksjon fra meg.

  8. Godt svar. Mulig at man kommer best ut av det med å holde seg taus, og senere, når man har tenkt seg om, spør om forklaring. Mine refleksjoner kommer av at jeg har underreagert i mange situasjoner fordi jeg i møte med noen P/N har fått erfaring for at de bare blir sinte , serverer en ordsalat, eller kniper munnen sammen dersom man innvender noe eller spør om forklaring. Dersom du har et personlig forhold til noen, mener jeg de har e n forpliktelse til å forklare deg hva de egentlig mener. Jeg hadde f eks en venninne som var ekspert på å slenge ut halv kvedede viser i litt krenkende fasong. Du følte at hun ville ramme deg, men det ble litt diffust. Manipulasjon, sier jeg nå. Hun ville at jeg skulle føle meg utilpass, men skjulte seg i tåka. Kuttet henne ut. Ikke noen som ville meg vel. Hun kunne ymte og hinte, men spurte du litt om hva hun mente, avfeide hun det.

  9. Min P sa ting blant andre som feks: Skal du spise alt det der?
   Jeg synes det er så godt å ligge igjen når hun har stått opp,for da sover jeg så godt.. Osv.
   På min bursdag skulle han holde tale,som alle reagerte på. Jeg tenkte ikke på det,men de sa at han sto rett og slett å snakket som om at jeg var dum.
   Det var vinterferie å han og noen kompiser med familie var på hyttetur. Jeg skulle komme etter på helgen. P skulle hente meg der bussen stoppet. Han var sur allerede da,for at jeg kunne ha gått av bussen en holdeplass før,så hadde han sluppet å vente lenger enn nødvendig. Det var snakk om ett par minutter. Å jeg viste ikke at bussen stoppet der en gang. Jeg spurte om vi skulle handle med no mat,men han sa det trengte vi ikke. For de andre hadde sagt at det var mer enn nok mat,men om vi kunne kjøpe med no godteri og drikke. Som jeg da måtte kjøpe.
   Dagen etter var vi ute hele dagen på tur. Så da vi kom inn igjen begynte de med middag. Hvor da P da til meg at da får vi dra ut å spise. Men vi skal da spise her sa jeg. De har ikke mat til oss sa han. Hvor jeg sa at de har jo dekket på til oss,å var ikke det meningen at vi skulle spise her.Så han sa ifra til de at vi drar å spiser. Dere skal da vel spise her sa de. Så jeg sa da at nå blir dette litt vanskelig fordi P sa at vi ikke trengte å kjøpe inn no mat. Så nå vet jeg ikke hva jeg skal tro. Hun ene sa da til P,at dette var bare tull av han. Å de hadde sagt at vi ikke skulle ha med mat,for det var mye mat.
   Han hadde nok ikke regnet med at jeg skulle si no i den situasjonen. Men at jeg skulle føle meg dum og føle skyld.. Så han var ikke blid.
   Er de situasjonene jeg beskriver her krenkelse?
   Jeg har mange situasjoner som er i samme gate.

  10. Anonym45: “Er de situasjonene jeg beskriver her krenkelse?”

   Alt en psykopat gjør er en krenkelse, også når vi ikke opplever det som en krenkelse. Det er fordi en psykopat bevisst går inn for å krenke, 24/7.

  11. Ønsker alle en fin lørdag 🙂 forhåpentligvis ikke krenket..
   tenker gjennom alle blogginnlegg her, sitter igjen med noen fraser der jeg har trekt på smilebåndet…
   som: “vi skulle ønske vi aldri hadde sett kvitteringen” ( psykopaten som lyger om alt ) grønt kan være blått osv
   Godt å kunne le av det hele i enkeltstunder, som en “svart komedie” 😉

  12. Min P krenka ikkje berre meg, men også ei av mine næraste venninner som han ikkje likte eg var masse med. Han kunne klage på korleis ho var og oppførte seg til meg, mens når han møtte ho i jobbsammenheng kunne han spøke og le med ho..

  13. Tusen takk for teksten, lærer masse. Jeg er årvåken på krenkelser nå, prøver å lære meg om reaksjon og respons nå. Før ble jeg jo sint eller lei meg- fordi jeg innså hvor lite kjærlighet det var fra p som sa og gjorde sårende ting. Sliter jo med ikke vise følelser, siden de ligger åpene. Klarer å svare hardt tilbake om det er enkelt tilfeller. Skal øve meg på mer likegyldighet fra nå. Ser mye på inner integration for tiden.

  14. Har klart NK nå. Begynner å føle noe glede igjen heldigvis. Har motivasjonen og kunnskapen denne gangen. Gikk tilbake noen ganger tidligere, men nå ser jeg alt så klart. Tror jeg har bearbeidet mye etter første brudd fant sted. Selvom jeg brøt NK noen ganger da, begynte sorgarbeidet og selv-arbeidet fordet. Men har absolutt blitt en annen person på enkelte ting. Iallfall på dette området. Etter p er forholdet med foreldrene mine blitt mer vanskelig. Det var aldri bra tidligere heller, men jeg ser nå klart egenskaper, spesielt hos den ene, som, kontrollbehov, arroganse, martyrrollen, dårlig selvinnsikt, vrir virkelighetsforståelse, skylder på meg, og alt på deres premisser. Ingenting i forhold til p men alikevel er det mye giftig. Hver gang jeg gjenopplever slike følelser nå, vet jeg hva som skjer. Men de er gamle, så får lett dårlig samvittighet, og alt blir min feil, og dermed enda verre. Jobber og jobber med gråsteinmetoden.

  15. Mari: “Etter p er forholdet med foreldrene mine blitt mer vanskelig. Det var aldri bra tidligere heller, men jeg ser nå klart egenskaper”

   Ja. Du er ikke alene om dette. Mange oppdager at tråden kan nøstes helt tilbake til opphavet. Oppvekst og især foreldre kommer i et nytt lys. En barndom og oppvekst som tidligere ble husket som normal ser man nå var meget mangelfull og at foreldrene alltid har hatt noen av trekkene til psykopaten, selv om de kanskje ikke er fullbårne psykopater selv (men i enkelte tilfeller så er de også det). Likefullt har emosjonelle behov aldri blitt dekket. Det er sjelden man må gå så langt som NK, men for mange så kan LK bli en redning. Man må involvere seg mindre med slike foreldre, ganske enkelt tilbringe mindre tid med dem, da reduseres påvirkningen og belastningen. I tillegg må man frikjenne seg selv for all dårlig samvittighet.

  16. Takk for innleggene dine om krenkbarhet. Right to the point – som vanlig:) utrolig bra og så viktig. Problemet er jo at når man (jeg) er nede og sliten – så lar man det gå innunder huden på en helt annen måte enn når man er sterk.
   Tar disse innleggene med meg inn i hverdagen og overfører heretter budskapet til avsender. Skal ihvertfall prøve på det. Takk igjen:)

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg