Det mentale, det emosjonelle og det praktiske aspekt ved NK

Denne gang blir det en tekst av den litt strengere sorten. Jeg hører og ser at det råder mange misforståelser rundt NK. Dette er naturlig, da NK har så mye naturstridig i seg. Hvor vanlig er det at vi må bygge en mur rundt oss for å holde visse personer ute av våre liv? Det er ikke særlig vanlig. Dette tiltaket er nødvendig kun overfor meget forstyrrede og/eller farlige personer. Det kan være vanskelig å ha den nødvendige mentale innstillingen mot mennesker vi i utgangspunktet har elsket og som vi trodde elsket oss. Men fordi det er den beste og strengt tatt også den eneste beskyttelsen mot en psykopat så er det viktig at misforståelsene oppklares. 

Når det er sagt så må jeg formidle at jeg har sett og hørt mange rare forestillinger om NK. Her er et utdrag av en samtale jeg en gang hadde med et offer, samtalen forløp omtrent slik;

Jeg: har du innført NK?

NN: Jada. Jeg har ikke hørt fra henne på lenge. Jeg tror det er over mellom oss nå.

Jeg: Men det er ikke NK. Har du tenkt å innføre det?

NN: Jada, jeg har NK, jeg regner ikke med hun kommer til å kontakte meg igjen.

I kommentarfeltet på bloggen kan man se lignende utsagn. Senest kom denne “jeg har forholdt meg til NK i en uke nå. Har fått en melding av min P, men har klart å la være å svare.” (jeg påpeker at dette er et tilfeldig valgt sitat slik at vedkommende som kjenner seg igjen ikke må føle seg støtt. Dette gjelder mange).

De ovenstående eksemplene har til felles, utover at de ikke er NK, at de gjeldende personene overlater makten til psykopaten. Det betyr at offeret lever på nåde, og fortsetter å gjøre rehabiliteringen avhengig av psykopaten. Det er ingen beskyttelse i det. For hva skjer hvis psykopaten plutselig bestemmer seg for å ta kontakt? Klarer man da å stå i mot å svare?

Mange har forstått NK riktig. Andre har ikke forstått NK, og blant de sistnevnte synes det å ligge som årsak enten en manglende evne eller en manglende vilje til å forstå betydningen av NK. I de tilfeller hvor manglende evne til å forstå er årsaken så dreier det seg ikke om evneveike ofre, men snarere fordi – som nevnt i innledningen – vi forstår ikke at denne personen er så farlig at vi må innføre så drastiske tiltak. I de tilfellene hvor manglende vilje er årsaken, så kan det være flere ting som holder oss igjen fra å innføre NK, men også her ligger det et element av at vi ikke har fattet at psykopaten kan skade oss. Blant faktorer som gjør at vi egentlig ikke ønsker NK, er et ønske om å være litt tilgjengelig, i tilfelle psykopaten plutselig skulle “se lyset” og forstå at det er vi som er den beste partneren for ham/henne. 

En annen feiloppfattelse av NK som råder, er at det straffer psykopaten. Det gjør det, men hvis offeret innfører NK med straff som motiv så er også dette dømt til å mislykkes. Offeret ønsker da å vite hvordan psykopaten oppfatter NK, dette fordrer en viss informasjonsflyt og da er hensikten med NK borte. Dette er ikke NK men en taushetskur – iverksatt av offeret.

Jeg forstår at nysgjerrigheten er stor. Vi ønsker å bli husket av personen som betydde så mye for oss. Vi tror at en melding er en bekreftelse på at vi blir husket. Derfor holder vi en port åpen, for det er liksom så definitivt slutt hvis vi låser alle dørene. Men mye av hensikten med NK er at vi ikke skal vite om psykopaten forsøker å kontakte oss eller ei. For hva skjer hvis vi aldri får den henvendelsen vi lengter etter? Vår opplevelse av egen verdiløshet blir forsterket. NK skal således ikke bare beskytte oss direkte fra en farlig psykopat, men også fra vårt eget indre. 

Hva skjer hvis vi faktisk får en henvendelse? Vi tror vi er sterke, men det er vi ikke hvis psykopaten når gjennom. Vi vil oppleve store kvaler og få problemer med å ikke svare. Hodene våre vil begynne å jobbe med mulige svar, formulere setninger og analysere eventuelle reaksjoner hos psykopaten. Til slutt er taushet intet alternativ, for vi har kommet på så mange fristende svar å gi.

Hvis vi svarer, så er sjansen stor for at psykopaten klarer å trekke oss inn i sin virkelighet og sitt drama påny. Før vi vet ordet av det så sitter vi i den samme grøten vi forsøkte å flykte fra. Et par meldingsutvekslinger er alt som skal til for å nullstille oss og for psykopaten å manipulere oss tilbake til en rolle i hans/hennes liv. Alternativt så svarer ikke psykopaten på vårt svar. Hva skjer da? Vi blir gående og spekulere på hvorfor, og følelsen av verdiløshet vil igjen legge seg over oss. Vi blir dystre og deprimerte. Dette er ikke bagateller, dette er sinnpåvirkninger som i verste fall kan gjøre oss arbeidsuføre og suicidale.

Psykopaten har en makt over oss som normale mennesker ikke har. Vi er på mange måter trollbundet av ham/henne. Normale tiltak for å holde normale mennesker ute er derfor ikke tilstrekkelig. Vi tåler å se glimt av normale mennesker som vi ikke lenger har kontakt med, men når det gjelder psykopaten så har vi ikke godt av å høre hans/hennes stemme eller se noe han/hun har skrevet. Vi har heller ikke godt av å høre om ham/henne via tredjepersoner.

Enda en grunn til at NK er et spesielt tiltak rettet mot psykopaten er at han/hun aldri tar et nei for et nei. Der hvor normale mennesker respekterer dine ønsker om å bryte kontakten, så vil de fleste psykopater på et eller annet tidspunkt forsøke å henvende seg igjen. 

NK har et emosjonelt, et mentalt og et praktisk element. Alle tre elementene må være på plass og avklart for at NK skal lykkes. Hvis ikke offeret har reflektert over alle aspektene så er sjansen stor for at NK mislykkes og brytes. Derfor er det viktig med en forberedelseperiode innen man innfører NK. Selv om NK er en akutt prosedyre, så kan det være verdt å ta den ekstra tiden som trengs for å danne seg en forståelse av hvor omfattende NK er, innen man går i gang. Har man gjort det så er sjansen større for å lykkes. La oss se litt nærmere på de tre aspektene.

Det mentale aspekt

Kanskje har du lekt ping pong med psykopaten i lang tid, og på et vis blitt vant til – eller sågar avhengig av – dette spillet. Dere har brutt og blitt gjenforent mange ganger. Hver gjenforening har gitt deg en rus. Taushetskuren er du blitt vant til. Kanskje den også har gitt hverdagen din litt spenning; “når hører jeg fra NN denne gang?”. Uansett så har denne dansen blitt et mønster hos dere og en stor og nærmest naturlig del av ditt liv.

Kanskje har du selv vært passiv aggressiv og på den måten deltatt i spiller ved å vekselvis straffe og belønne psykopaten med henholdsvis distanse og nærvær. Dette gjør deg ikke til psykopat, men det gjør at du aktivt deltar i spillet. 

Kanskje hater du alle bruddene og taushetskurene intenst. Du får ingen rus av dem, du liker heller ikke spillet som pågår, men du godtar alt for du er livredd for å miste psykopaten. Du er villig til å akseptere hva som helst av mishandling for å beholde ham/henne i livet ditt.

Å forberede seg mentalt på NK betyr å forstå at dette er game over. Dansen er slutt. Det blir ingen ytterligere gjenforeninger. Du må forberede deg på å legge en ny kurs i livet, uten psykopaten, for du kommer aldri til å se ham/henne igjen. Du må reflektere dypt og inderlig over hvilke kjernesår du har som har bundet deg til ham/henne og forberede deg på å lindre dem selv. Du må stålsette deg for smerten og vakuumet som oppstår når du plutselig ikke lenger får daglige henvendelser fra psykopaten.  

Du innfører NK fordi du ikke orker dramaet lenger. Du har forstått at dette er en tidstyv som sluker år av ditt liv og at du aldri vil få den relasjonen med psykopaten som du drømmer om. Du forstår at din helse tar alvorlig skade av relasjonen. Du forstår også at psykopaten er alvorlig forstyrret og muligens farlig. Du ønsker å bli fri. 

Hvis du innerst inne ønsker å fortsette dansen, så er du ikke klar for NK.

Det emosjonelle aspekt

I det emosjonelle aspekt så ligger det eneste elementet som vi ikke kan vente på at skal avklares innen vi innfører NK; vår kjærlighet til psykopaten. Vi kan ikke vente med å innføre NK til vi ikke lenger elsker psykopaten, for dette kan ta flere år. Det har vi ikke tid til å vente på. Derfor må vi forberede oss på å elske psykopaten bak lås og slå.

Dette er også fordi vi egentlig ikke elsker psykopaten. Ihvertfall ikke i pur form. Vår “kjærlighet” til en psykopat bærer en stor grad av avhengighet i seg. Det sier seg selv at vi ikke kan vente med å innføre NK til avhengigheten gir seg. Det blir det samme som å si “jeg skal bli rusfri når jeg ikke lenger er avhengig av heroin”. Hele poenget med å bli rusfri er jo å kvitte seg med avhengigheten. Det samme gjelder NK. Forbered deg derfor på en periode med abstinens. Dette flokkes under det emosjonelle aspekt fordi det vil komme til uttrykk som sorg. Forbered deg på å sørge over psykopaten som om han/hun har avgått ved døden.

Du må ned til cellenivå forstå at denne personen er død for deg. Forbered deg derfor på sorg, sinne og alle følelsene som vil dukke opp i den kompliserte sorgens faser. Ikke innfør NK før du har gjort deg noen tanker om dette.

Du må ønske å bli fri fra den emosjonelle berg- og dalbanen og være klar over at ditt adrenalin nå har vendt seg til store svingninger og at det derfor i en periode kan bli vanskelig å falle til ro.

Det praktiske aspekt

Her skal muren reises; de nødvendige praktiske tiltak for å få indre fred. Det emosjonelle og mentale aspekt hjelper ingenting hvis du ikke aktivt iverksetter tiltak for å hindre gjensidig informasjonsflyt mellom deg og psykopaten. Motsatt så er det hensiktsløst å reise muren uten å gjøre deg de nødvendige refleksjonene om hvorfor det er nødvendig.

Listen inkluderer:

-Blokkering av P på alle sosiale medier, sletting av din egen profil hvis nødvendig. Hvis du er av typen som ikke klarer å holde psykopaten blokkert, men i svake øyeblikk avblokkerer, så anbefaler jeg midlertidig eller permanent sletting av din egen profil. Dine riktige venner er ikke avhengige av sosiale medier for å kontakte deg.

-Nytt og hemmelig telefonnummer. Det trenger ikke å være juridisk hemmelig, men skjult på alle nummeropplysningsider slik at psykopaten ikke har mulighet til å spore det opp. Du kan nøye deg med blokkering, men da gjelder det samme som i punktet ovenfor; hvis du i svake øyeblikk avblokkerer P, så er det nødvendig med helt nytt nummer. Du har ingen unnskyldning for ikke å gjøre dette, det er ikke et vanskelig tiltak. Det er enkelt å få nytt nummer. Det koster et gebyr. Hvis du bytter leverandør så kan du få nytt nummer gratis. Husk å huke av allerede ved bestilling for “skjult nummer” ellers så risikerer du at nummeret blir lagt ut på gulesider.no umiddelbart, det vil da ta flere uker å få slettet det. Deretter kan du enkelt informere dine nærmeste betrodde om ditt nye nummer.

-Slett all kontakt med felles venner og bekjente. Hvis du beholder kontakten med en eller flere av dem så tilsvarer det å ha offentlig telefonnummer eller å beholde P som venn på facebook – fordi informasjonsflyten er åpen. Husk at den minste ting felles venner vet om deg, kommer tilbake til psykopaten. Du kan også bli fristet til selv å fiske etter opplysninger om P, eller informasjonen kan komme spontant og uønsket. Sletting av felles venner er et omfattende tiltak og inkluderer jobbytte hvis det finnes en eller flere av dem på din arbeidsplass.

-Hvis du velger å bli boende i en bolig som psykopaten vet om, så aldri åpne døren ved uanmeldt besøk. Informer dine venner om at de må sende deg en melding innen de kommer, ellers slipper du dem ikke inn. Ikke installer kikkehull i døren. Det lyder kanskje merkelig, men du har ikke godt av å vite om psykopaten oppsøker deg eller ikke. Du har ikke godt av å se hans/hennes ansikt. Dette har samme årsak som å skaffe nytt telefonnummer – du vil slippe å spekulere på om psykopaten forsøker å henvende seg. 

-La mail fra psykopaten gå direkte til søppelfilteret. Hvis mulig, tøm filteret uten å se hver enkelt avsender. Samme årsak som over; du vil ikke vite om psykopaten henvender seg. Hvis du identifiserer mail fra ham/henne, så kan du bli fristet til å åpne den. Det sier seg selv at du ikke skal svare på mails fra ham/henne. Det samme gjelder sneglepost. Det kan være vanskelig å ikke åpne sneglepost, men i dag er vi forberedt på det meste som kommer i posten. Er det viktig eller offentlig post så framkommer det ofte fra konvolutten, eller vi får et duplikat på mail. Hvis det dukker opp mistenkelig privat post så spør deg selv “kjenner jeg igjen håndskriften?”, “forventer jeg brev eller invitasjoner fra noen?”. Gjør selv en vurdering. Hvis du kan, så kast brevet uåpnet.

-Hvis psykopaten er av den meget forfølgende arten som kan stå utenfor din bolig i timevis (dette er sjelden) så må du sterkt vurdere å flytte. I alle tilfeller bør du levere en politirapport og eventuelt en anmeldelse. Ikke inngå i samtale med ham/henne. Gjør hva du kan for å unngå direkte samspill. Gå tilbake inn i boligen din, hopp i en taxi eller løp. 

Dette er ikke en smørbrødliste hvor du kan velge “jeg tar en med roastbeef og en med reker”. Alle punktene må gjennomføres der det er mulig, ellers er det ikke NK. Det hjelper ikke at vi har blokkert på sosiale medier hvis vi ikke også har fått nytt telefonnummer som psykopaten ikke vet om. Vi må ikke bedra oss selv til å tro at vi har innført NK, når vi ikke har det. Hva hjelper det å låse hovedinngangen, når bakdøren står åpen? I tillegg til at det ikke er NK, så er du “fri” på psykopatens nåde. Hvis du beholder en informasjonskanal åpen så er det et kommunikasjonsopphold kun hvis og så lenge som psykopaten ønsker det. Da har psykopaten fortsatt makten.

Ønsker du det? Hadde det ikke vært fint å ta makten selv som en siste handling mellom deg og P? 

 

49 kommentarer
  1. Tusen takk for at du tok deg tid til å skrive dette.
   Eg reflekterte over kommentaren min som eg skreiv på det andre innlegget ditt, etter at eg posta det, og innsåg at det ikkje var NK, desverre for meg kan det ikkje innføres for fullt, siden det er barn i bildet, og eg bør heller fokusere på LK og gråsteinsmetoden.
   Den uka eg ikkje hørte noke var fordi eg var borte på besøk, hos familien, og han viste når eg hadde planlagt å komme heim, så nokon timer før heimkomst begynte meldingene å plinge inn, eg kjenne igjen dei tankene og følelsene av at man analyserer og tenker ut kva man skal svare, og når man da svarer begynner det samme som x-antall ganger tidligere, men forskjellen frå no og dei x-antall gangene var at eg la tlf frå meg, lot være å svare, etter at eg sa at det kun skulle vere kontakt iht vårt felles barn.
   Denne gangen er eg totalt ferdig.
   Tusen takk igjen for innlegget ditt, den trengtes virkelig idag. Satt ord på tankekjøret som oppsto ved kontakt.

  2. Du skriver så direkte og så godt at det går rett hjem !! Tusen takk <3
   Jeg er nok i en særstilling fordi at hans familie vet hvordan han er og har støttet meg hele veien !! Derfor har jeg ikke blokkert dem. Han våger ikke å fiske der for å si det sånn 😉 men han er toltalblokkert og har vært det siden bruddet for snart 4 mnd siden og vet ikke engang hvor jeg bor ! Føler meg sterkere og sterkere for hver dag, men merker nok tomrommet hans veldig godt i den "gøye" fasen i syklusen ja.... Finner mye støtte og god hjelp i dine innlegg <3

  3. Gjør oppmerksom på at når dere kommenterer så er dere ikke forpliktet til å skrive fullt navn i “fra” feltet. Dere kan velge å skrive et alias eller “anonym”.

  4. Trodde ikke det var nødvendig med blokking på facebook
   p viet meg ingen oppmerksomhet, ikke engang et likes, jeg trodde jeg var helt glemt fra p
   helt til jeg en dag selv tok kontakt, og ikke var glemt i det hele tatt;) jeg begynte detektivvirksomhet og p smiler gjerne til venner av meg 😉 ( fikk meg til og spørre, hvorfor ? ) ( og hvorfor så glad når jeg tok kontakt? )snakk om mange år.
   holder på med tips: forbered deg til null kontakt, må slette en del tidligere “venner” også og vurderer og flytte.

  5. Alså, så finnes det en “naiv form” for null kontakt.
   P vier deg ingen oppmerksomhet eller tegn på f over mange år. Du tror derfor at du er “borte for godt” i p øyne. ( Du var ikke klar over at p var forstyrret, du trodde det skyldtes at vedkommende eksperimenterte med hasj, og det var årsaken ). Til en dag, du tar kontakt og p er helt med i relasjonen.
   Da går det opp for deg, puslespillbiten faller på plass, først føler du skyld ( er det du som er stalkeren, psykopaten ) ? så husker du all destruktiv adferd, alle stygge ord, utroskap ( der han sa det var hennes feil “hun forførte han 😉 til du forstår at det var ikke du som sa stygge ting, var utro og til slutt mishandlet psykisk. ( Også av andre rundt, det var en sykepleier som sa til meg: ” han må du holde på, en slik fin gutt” ( var i forbindelse med utroskap )
   jeg mistet totalt selvtillitt, og meg selv.
   Så går det opp for deg at mest sannsynlig har blitt overvåket hele tiden. Var dette noe jeg selv ønsket? vel, i starten hadde jeg gjort hva som helst, mellom årene ble jeg mer likegyldig, i perioder var p glemt, før jeg tok kontakt. Hedligvis holder han seg unna nå, har ikke fått en ny melding, satte i gang grubling, men er heldigvis over den verste kneiken.

  6. Du har fuldstændig ret i det du skriver med NK . Problemet er bare at man ikke kan forklare folk , hvorfor man ikke vil have kontakt med sin ex , man har boet sammen med i så mange år og har børn med. Man kan ikke forklare dem, hvad man har været ude for ( de forstår det i hvert tilfælde ikke ) De ting man har oplevet er så langt fra, hvad almindelige mennesker oplever i deres samliv og derfor tror de måske man overdriver. Jeg er normalt et meget rummeligt, empatisk menneske og kan rumme mange skæve eksistenser i mit liv. At jeg nu lige pludselig ikke kan rumme min ” charmerende, flinke ” eksmand, det er uforståeligt for næsten alle. Jeg prøver at sige..han var en anden hjemme, han havde en mørk side når vi var alene osv ..men jeg føler ikke jeg bliver forstået. En del af mine nærmeste har dog set ” toppen af isbjerget ” men min ex var jo totalt anderledes hjemme. Jeg så jo virkelig hans mørke side, især til sidst.
   De ting jeg har oplevet også efter jeg gik, passer fuldstændig med hvad du har skrevet, han forsøger kontakt , opnår han den går han hurtigt videre. Kan vi mødes…skal vi drikke kaffe ( også selvom han har en ny nu ) derfor er NK enormt vigtigt, jeg er heldigvis ikke på FB , så det eneste jeg hører er gennem vores barn, hvilket jeg begrænser mest muligt.
   Det er først efter et stykke tid, det går op for en, at NK er så vigtigt. Jeg fandt ud af det 6 mdr efter jeg gik og det var denne blog der hjalp mig. Ellers havde jeg sikkert været i svingdørs relationen endnu . Min P prøvede i de seks mdr at få mig tilbage i folden igen, igen , på alle mulige tænkelige måder, selvom jeg var flyttet til den anden ende af landet og vi var blevet skilt på papiret. Tusind tak for denne fantastiske blog, du har hjulpet mig utroligt meget.

  7. Jeg fikk helt avsky for p sist vi møttes, jeg aviste han siden jeg dro litt tidligere hjem fra hyttetur, enn avtalt. Noe som utløste raseri og drøye kommentarer som vanlig. Denne gangen sa han, at han ikke ville ha noe mer med meg å gjøre. At jeg alltid fikk viljen min og at jeg var så dramatisk! Tror han var rasende for at det var ut av hans kontroll, at han ikke fikk bestemme endelig avreise, ekstremt stort ego der. Jeg ble nesten nektet å dra, og ble mer og mer redd raseriet. Fikk beskjed om å holde kjeft hvis han i det hele tatt skulle vurdere det. Gikk på eggeskall resten av dagen og ble uvel. Før hadde jeg sett dette som en sårhet, at han ville være med meg, men nå vet jeg jo at han ikke trenger meg i det hele tatt og at jeg er lett erstattelig. Reaksjonen hans var virkelig ille, mens jeg er den som ble kalt dramaqueen siden ville dra hjem, selvom jeg bare sa rolig at jeg måtte hjem. Håper denne avskyen nå holder meg i NK, hodet mitt har kvernet i ett år etter slutt, og til og med når vi var sammen i to år før, var jeg alltid usikker, utrygg og forvirret. Han er så respektløs med konstant kritikk og klaging på meg, men skjønner tydeligvis ikke hvor sårende han er, for når jeg blir avvisende eller lei meg, litt sint tilbake får jeg igjen ganger hundre. Og jeg får skylden såklart. Har ofte fått panikk følelse og må vekk fra han fordi jeg blir redd for den plutselige slemme personen som viser kun forakt mot meg. Bruker denne forkastningen til min vei videre i NK.

  8. Den dagen man virkelig innser at en psykopat/narsissist IKKE er i stand til å føle som et normalt menneske, den dagen vil man fullt ut forstå nytten av NK. Jo før, jo bedre.

  9. Enig med deg Kari, bare “synd” man forstår det sent ( hvis man ikke har har møtt slike mennesker tidligere i livet så er det hvertfall vanskelig første gang ).
   Lurer litt på det “traumebåndet” de oppretter i starten. Har vært forelsket senere, men ikke i nærheten av så “fortryllende og sterkt” som i den relasjonen, jeg nesten svevde fra bakken i forelskelse, ( men det var og mitt første forhold ) dessverre..ødela mye for forhold senere, men men.

  10. Takk. Du har hjelpt meg utrolig masse den siste tiden.. setter utrolig pris denne bloggen. Og dette innlegget var midt i blinken for meg i dag. ❤️

  11. Samme her, sliter med traumebåndet gang på gang. Prøver å tenke det er hekt og avhengighet og ikke kjærlighet uansett hva jeg hadde gjordt anderledes. At det var kontroll og ikke følelser. Jeg har blitt straffet maksimalt siden jeg reagerte, og sliter alltid med skyldfølelse. Det er vel vanlig med følelsesutbrudd? Denne gangen ble jeg mer apatisk, bare håper jeg holder styrken nå.

  12. TIL MARI
   “Han er så respektløs med konstant kritikk og klaging på meg, men skjønner tydeligvis ikke hvor sårende han er,..” Joda, det gjør han, om han er en psykopat. Han kritiserer og klager med viten og vilje og ønsker at du skal bli nedbrutt, og ønsker at din selvfølelse skal svekkes. Han vil at du skal tenke at dine behov og følelser ikke betyr noe. Når selvfølelsen og selvrespekten blir svakere ettersom tiden går, blir offeret mer aksepterende overfor psykopatens drittsekk-oppførsel, og det vet psykopaten godt, og utnytter dette bevisst. Og det at du faktisk spurte ham om du kunne få dra fra hytteturen tidligere, ga han en nyttig bekreftelse på at du mener at hans vurdering er viktig. Når man er sterk og uavhengig i forhold til en annen person, ber man ikke om lov til å dra fra en hytte når det passer en. Da opplyser man om det litt på forhånd, og ingen blir sure av den grunn. Jeg syns du har god grunn til å føle avsky for denne personen, som helt bevisst har ønsket å ødelegge din selvfølelse og forvirre deg. De vet godt hva de driver med disse menneskene, selv om de fremstår ganske teite, for å si det på en folkelig måte.

  13. Jeg har hvertfall hatt følelsesutbrudd når jeg var sammen med p, husker jeg gikk til en psykolog på legevakten. 1 gang. ser tilbake nå, og forstår virkelig ikke hvorfor jeg fant meg i alt.
   Nesten slik du blir irritert på deg selv.

  14. Tusen takk for bra svar og utrolig bra blogg. Nesten alt stemmer med mine erfaringer og hjelper sånn å lese her. Derfor han klikket hver gang jeg har egene behov og følelser ja. Han ble vel bare sintere for at jeg gikk fra situasjonen og av og til sto opp for meg selv. Ble straffet med både taushet og trussler, og var alltid uforutsigbar. Han er en offentlig person så det gjør det noe vanskeligere med NK. Er så provoserende at han lurer så mange med sitt karisma. Får være glad han slapp kontrollen sin over meg nå, jeg husker jeg gjorde meg selv litt uattraktiv for at han skulle miste interesse. Nå har han jo gjort det. Selvom jeg fortsatt har traumebånd.

  15. TIL MARI IGJEN
   Så fint at du fant kommentaren min lærerik. Ja han ble vel sintere og mer undrende for hver gang du stod opp for deg selv, for da skjønte han at han måtte legge om strategien for å få deg under kontroll. Noen ganger vender de plutselig om til offerrollen for å få det som de vil, om ikke aggresjon har tilsiktet effekt. Bare gjør NK så godt du kan, du kan jo ikke la være å se på tv bare fordi han kanskje dukker opp på Dagsrevyen eller noe et par ganger i året. De har gjerne mye karisma og ødelegger mange på sin vei. Det får man ikke gjort noe med sånn umiddelbart. Men ved å delta her med sin historie, er det en stor hjelp for mange, de som har kommet til det tidspunktet i prosessen at de mistenker en uvanlig (ond) personlighet. Overfor det store flertallet der ute, nytter det ikke å begynne å snakke om psykopati. (Les gjerne hvorfor i bloggforfatters innlegg “Derfor blir du ikke trodd” fra ganske nylig) Men å fortelle folk du kjenner om enkelthendelser, er mulig, uten å bruke psykopat-stempelet.

  16. silly: “desverre for meg kan det ikkje innføres for fullt, siden det er barn i bildet”

   Det gjelder mange her. Jeg håper dere det gjelder forstår at i deres tilfeller så må målet være så tilnærmet NK som mulig. Alle vet at full NK ikke er mulig med felles barn, og også meget vanskelige ved enkelte familiære bånd.

   Det alle må jobbe mot og ingen har unnskyldning til å motsette seg, er emosjonell NK. Det betyr at man bryter det emosjonelle båndet selv om man fortsatt er nødt til å samarbeide.

   “men forskjellen frå no og dei x-antall gangene var at eg la tlf frå meg, lot være å svare, etter at eg sa at det kun skulle vere kontakt iht vårt felles barn.”

   Tommel opp 🙂

  17. anonym: “Trodde ikke det var nødvendig med blokking på facebook”

   Nei hvem skulle tro det. I normale tilfeller så er det jo ikke nødvendig.

   Jeg trodde selv at det var nok å slette ham som venn. Men det som skjedde var at jeg daglig var innom profilen hans og det var daglige statuser han la ut som var offentlige og ikke kun forbeholdt venner.

   En psykopat gjør dette for å kunne manipulere også dem som han/hun ikke lenger er venn med. Og det er mange. Vi trodde kanskje at vi var den første som ble behandlet slik, men en voksen psykopat har en lang rekke med eksvenner bak seg.

   Jeg fikk derfor nesten like mye innsikt som da vi fortsatt var venner, og jeg hadde overhodet ikke godt av det. Det endte med blokkering men det var den gang mest fordi jeg trengte beskyttelse mot meg selv og min egen tittetrang.

   Det som er påfallende er at psykopaten sjelden blokkerer selv. Noen gjør det men da som regel som del av en “blokker, avblokker” lek som både offer og psykopat deltar i. Faktum er at psykopaten ikke ønsker å blokkere fordi de ønsker å holde et halvt øye med tidligere ofre.

  18. anonym: “Da går det opp for deg, puslespillbiten faller på plass, først føler du skyld ( er det du som er stalkeren, psykopaten ) ? så husker du all destruktiv adferd, alle stygge ord, utroskap ( der han sa det var hennes feil “hun forførte han 😉 til du forstår at det var ikke du som sa stygge ting, var utro og til slutt mishandlet psykisk.”

   Dette er et så viktig poeng, og det gjelder ikke bare psykopaten. Hvor mange ganger har vi ikke reparert gamle relasjoner fordi vi ikke husker hvorfor vi brøt kontakten?

   Tiden gjør det med oss, at vi til slutt bare husker de gode stundene, med det resultat at vi tenker at det var et feilgrep at vi brøt kontakten.

   Men hver gang vi er på nippet til å gjenoppta kontakten med en tapt sjel, så må vi minne oss selv på at det var en grunn til at vi gikk.

  19. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om det er et kendetegn ved p / n at de er i aktivitet næsten hele tiden ? Min p var i fuld aktivitet stort set hele tiden..havde hele tiden gang i mange projekter, forskellige hobbies og ekstra arbejde m.m. Han kunne efter lang tids aktivitet komme hjem, være rastløs og irritabel og sige : her sker jo aldrig noget, vi sidder jo bare her. Når jeg så sagde at vi jo havde været i fuld gang hele dagen og nu var det tid at slappe af , kunne han svare surt tilbage, ligge sig på sofaen og falde i søvn. Andre gange svarede jeg : hvad bidrager du selv med, til at dette bliver en hyggelig aften. Det kunne han aldrig svare på ..eftersom han ikke bidrog med noget , når han var i det humør.
   Min p/ n kunne også være sur og gal og pludselig ringede tlf og der var sket noget spændende på hans arbejde. Hans humør skiftede da pludseligt fra meget sur til meget glad og han måtte afsted med det samme. Senere når han kom hjem var han glad, snakkede løs om det spændende der var sket og havde helt glemt, at han startede ud med at være sur og gal.
   Det var ligesom min p havde et kæmpe stort hul der blev større og større indeni og som han forventede jeg udfyldte. Hvis der skete mange spændende ting i hans liv, kunne han helt overse mig og jeg kunne ligesom kun bruges, hvis der ikke skete noget .
   Han var der aldrig hvis jeg havde det svært og hvis jeg var syg var det helt galt. Det var ligesom han hadede svage mennesker og så ned på dem .
   Jeg endte med at blive meget syg og da det var værst tænkte jeg : han er blevet til mig og jeg er blevet til ham. Han så ud til at have det fantastisk, jeg sad i et hjørne af rummet og havde det forfærdentligt..han snakkede løs, var social , glad og helt på toppen. Det var sådan jeg var engang.
   Jeg er ved at blive mig selv igen 18 mdr efter jeg gik. Jeg har startet et nyt liv op og kæmpet mig tilbage . Det er skræmmende at læse her på bloggen, så mange mennesker der har været ude for næsten de samme ting , men det har været en stor hjælp for mig, at læse alle de kloge kommentare her på bloggen.
   Jeg sender jer alle de varmeste tanker.

  20. Mary: “Problemet er bare at man ikke kan forklare folk , hvorfor man ikke vil have kontakt med sin ex ”

   Du skal ikke forklare. Du har ingen plikt til det, og ingen andre har rett til å vite. Derfor er det best å si ingenting.

   Dette er ditt liv. Ditt liv er ikke et demokrati hvor andre mennesker kan avgi sin stemme på hvem som skal være i det. Det er du alene som bestemmer. Ditt liv er et diktatur.

  21. Mari: Ja masken faller hvis offeret viser for mye selvstendighet. I ditt tilfelle så tolket han det i tillegg som at du ikke ønsket å være sammen med ham til avtalt sluttid.

   Det kan jeg love deg gir en narsissistisk skade på en person som har en grandios selvoppfattelse.

  22. Mary: “Jeg kunne godt tænke mig at vide, om det er et kendetegn ved p / n at de er i aktivitet næsten hele tiden ?”

   Ja les teksten “Hare 3/20; Behov for stimulering/lett for å kjede seg” fra juni 2016.

  23. Hei:)
   Hva med en tekst om: ” Hva gjør vi hvis vi tilfeldigvis møter på p”?
   Går en annen retning?

  24. Bor på et sted der venner av p og p ferdes, så er gjerne litt “forsiktig” når jeg er i byen. Møtte på en tilfeldig, later som ingenting men synes det er vanskelig..Når det kommer til p så er jeg redd for og treffe på han for tiden, tenkte ikke over det tidligere, men jo mer jeg har lest og forstått, jo mer redd har jeg blitt, kanskje det går over. ( dvs, hadde jeg møtt på han nå, så hadde jeg løpt eller gått fort vekk, men det er så synlig. Finnes vel ingen andre strategier?bare tanken på han og venner jeg hadde i relasjonen gir meg angst, dessverre, skal jobbe meg gjennom det og.

  25. kjenner angsten hamre av å lese innleggene,null kontakt er NULL kontakt gjorde en stor feil da han sto utenfor døra,slapp han inn glemte ett øyeblikk truslene fra år tilbake,,felles barn som stadig fikk høre hvor gal jeg var og bare hun ble gammel nok skulle hun flytte og få alt hun pekte på,da vedkommende ikke kunne ramme meg lengre angrep han barnet mitt som var blitt tenåring,sparket henne i hodet kasta henne mot veggen mm rettsak blir det og tøffingen min vil ta han i retten,gått 1,5 år nå og rettsak til høsten

  26. Den du svarte MARI beskriver så utrolig bra hvordan psykopaten opererer: “Han er så respektløs med konstant kritikk og klaging på meg, men skjønner tydeligvis ikke hvor sårende han er,..” Joda, det gjør han, om han er en psykopat. Han kritiserer og klager med viten og vilje og ønsker at du skal bli nedbrutt, og ønsker at din selvfølelse skal svekkes. Han vil at du skal tenke at dine behov og følelser ikke betyr noe. Når selvfølelsen og selvrespekten blir svakere ettersom tiden går, blir offeret mer aksepterende overfor psykopatens drittsekk-oppførsel, og det vet psykopaten godt, og utnytter dette bevisst.”
   Dette skal jeg henge opp på kontoret mitt. Der bare jeg ser det da!
   God helg og takk for fantastisk bra blogg!

  27. ( refleksjoner til innlegget over )
   slik er det, ( de kritiserer alt med deg etterhvert ) men det jeg synes er farlig er : ” hvor vanlig de virker med andre mennesker, så blide, snille og normale” og du tenker, hva er det som skjer, hvem er egentlig dette “mennesket”, hvorfor er han slik mot meg, og så hyggelig med andre?
   men det er en del av misbruket, kunne ønske jeg visste det jeg vet nå mange år tilbake, forsøkte virkelig å redde det mennesket, men det ble bare værre. Derfor jeg ikke forstod hvorfor han var så snill mot andre, nå vet jeg bedre.
   Ut av tåken 😉
   Go helg 🙂

  28. anonym: ” hvorfor er han slik mot meg, og så hyggelig med andre?”

   Ja, men dette er en del av devalueringen. Legg merke til hva det gjør med oss – vi blir kjempeforvirret og lei oss. I tillegg er det nedverdigende. Vi føler oss verdiløse av slik behandling. Kjempeskadelig rett og slett.

   Jeg jobbet sammen med min P. På vakt kunne han ignorere meg i åtte timer, men være vennlig overfor våre andre kollegaer. Han sendte meg stygge blikk hvis vi passerte hverandre eller hvis jeg entret et rom hvor han befant seg. Men likevel, så snart vakten var over så insisterte han på at vi skulle gå hjem sammen og spise kveldsmat sammen som om intet unaturlig hadde skjedd.

   Slik oppførsel gjør oss meget forvirret og får oss til å tvile på hvordan vi skal oppfatte situasjonen. Hvorfor behandler han/hun meg så dårlig men samtidig vil være sammen med meg? Har jeg misoppfattet alt, mistolker jeg signalene? Overreagerer jeg på den stygge avvisningen? Hva er det egentlig som skjer med en slik “push pull” opptreden, liker han/hun meg eller ei?

   Jeg husker jeg følte meg som et stort spørsmålstegn. På den ene siden hadde jeg lyst til å gå hjem alene, en del av meg ønsket ikke å være sammen med en person som avviste meg så motbydelig. På den andre siden følte jeg meg trukket mot ham som en magnet, jeg klarte ganske enkelt ikke å nekte ham noe.

   Men ikke la deg lure, dette er bevisst og kalkulert fra deres side. De vet veldig godt hva de gjør.

  29. Jeg leser og lærer… Og får stadig flere bekreftelser blant annet gjennom denne bloggen på hva jeg er blitt utsatt for. Jeg forstår også hvor sterk jeg er som fortsatt står på beina og har vettet noenlunde i behold 😉 Nå er det færre meldinger fra min eks og jeg lurer på om det bare er den vanlige pausen før det tar seg opp igjen. Det har nemlig en tendens til å gå i “sirkler”, nærmest.
   Men; er konsentrasjonsvansker vanlig sånn i etterkant? Jeg leste MYE før, ofte minst en bok i uka. Kanskje en slags flukt for meg? Nå etter bruddet i fjor høst, har jeg kun klart å lese ferdig en eneste bok. Savner det litt. Vil roen og gleden over f.eks å lese komme tilbake?

  30. Ja, det de vet hva de gjør, det som gjør dem så farlige. Kjærligheten til p var ekte, mishandlingen var ekstremt ødeleggende og smertefull.
   Noen som har lest om “observer”, de er klar over at de har med et forstyrret “menneske” å gjøre, men de observerer og lærer fra avstand. Har fått informasjon om det via youtube.

  31. Tinna: “er konsentrasjonsvansker vanlig sånn i etterkant? Jeg leste MYE før, ofte minst en bok i uka. Kanskje en slags flukt for meg? Nå etter bruddet i fjor høst, har jeg kun klart å lese ferdig en eneste bok. Savner det litt. Vil roen og gleden over f.eks å lese komme tilbake?”

   Både og. Konsentrasjonsvansker er vanlig fordi all din tankekraft kretser rundt kognitiv dissonans, og dine følelser blir brukt til å bearbeide sorgen. Det er derfor ikke plass til å bruke følelser på oppdiktede figurer i en roman. Du vil ikke kunne leve deg inn i det som før.

   I en periode så kan helt basale handlinger bli vanskelige. Jeg husker hvordan vanskeligere prosedyrer på jobb som jeg alltid hadde klart bare “datt ut” og hvordan det ble tyngre å lære nye ting. Jeg ble nervøs og ukonsentrert.

   Gleden over å lese en bok… jo, den kommer nok tilbake. Men husk at denne opplevelsen har forandret deg. Gamle gleder vil ikke ha samme effekt lenger. I stedet utvikler du nye gleder og verdier. Nye egenskaper.

  32. anonym: jeg tror du mener “observe don`t absorb”.

   Ja, det er en viktig lærdom fremover. Men vi kunne ikke bruke den med våre psykopater fordi vi var emosjonelt investert i vedkommende. Når man er emosjonelt investert så utelukker det “observe don`t absorb”.

  33. morderen på den hvite hesten gikk som dokumentar nå,den ligger ute på nrk tv ,danmarks værste psykopat og kvinnen som giftet seg med han.uforståelig for meg att noen faktisk kan ha ett forhold til slike. grusomt hva han har gjort og slike må aldri ut i samfunnet igjen

  34. Jeg har slettet tlfnr til P,blokkert Facebook,slettet Instagram og messenger. Men for meg var det ikke nok å blokkere på facebook,for han er i en klubb som har egen Facebook-side,å den går det ikke å blokkere. Så jeg klarte ikke å la vær enn at jeg var inne på den siden,å selvfølgelig var det bilder fra en sammenkomst da. Jeg lå ei hel natt å studerte og somet inn det bilde.. Å tenkte at dette går ikke så jeg slettet min egen Facebookprofil. Ellers så tror jeg at jeg haddd blitt “gal” De menneskene gjør noe med psyken vår.
   Noen dager etter fikk jeg en vippsmelding om at P hadde sendt penger han har skyldt meg i 2 1/2 år.. Jeg ble helt satt ut av å se navnet hans,å at han endelig betalte tilbake pengene mine. Jeg hadde forsonet meg med at de var tapt. Det jeg tenkte med en gang var at nå er han helt ferdig med meg,å kanskje han ikke er så “slem”likevel,for nå har han jo betalt tilbake.. så jeg ble lei meg i stedet for glad. Pengene kom dagen etter bursdagen hans. Å jeg hadde ikke gratulert han med dagen. Eller kontaktet han siden det ble slutt for 6 uker siden.
   Det jeg har tenkt på etterpå er hvorfor han ikke satte de inn på konto istedet for å vippse? Kan det være for at en kan kommentere på vipps?
   Men jeg må si at dagen etter da jeg så at pengene var inne på konto,ble jeg veldig glad:-)
   Men det er skremmende hvordan jeg reagerte på den vippsmeldingen.. Ble forferdelig nedbrutt og helt ferdig. Kroppen og psyken jobbet godt den kvelden..

  35. Sant der er merkelig?
   Var selv i en liten dialog med p etter mange år, han ville møte meg ( jeg fikk et lite sjokk, det virket jo som om han mislikte meg sterkt ;)….flere A-hA! opplevelser og ting jeg har fortrengt kom tilbake. Reagerte med og bli nedbrutt og ventet faktisk på en ny melding 😉 som ikke kom..
   Det værste er over nå, kanskje jeg måtte ha den “oppvåkelsen” så den ikke ligger ubearbeidet i mitt indre, det er like greit. Men forstår hvordan de påvirker oss negativt, som om de igjen suger livsgnist ut av en bare fordi det er litt kontakt.
   Forstå det den som kan, heldigvis har jeg lært nok til og forstå at det ikke er meg som er helt koko oppi alt, kan forstå at folk spør om det er seg selv det er noe gale med. Men, en slik psykisk nedbrytende reise er så tøft at det setter seg.

  36. Jeg må bare få si at jeg ga ingen respons på tilbakebetalingen av pengene..
   Han tenker nok at ett takk hadde vært greit,men han får ikke meg til å gi noe tegn tilbake..

  37. Til Tinna. Jeg tror helt sikkert koncentrationen kommer tilbage. Jeg var meget syg det sidste år sammen med min P/N , det var næsten lykkedes ham at suge al energi og livskraft ud af mig og jeg har ellers altid været en stærk person . Tilsidst kunne jeg ikke læse en bog, ikke følge med i en serie og jeg var i det hele taget så bange for , at jeg ikke blev ” mig selv igen ” . Det lykkedes mig at flygte fra ham..langt væk..indførte efter seks mdr gråstensmetoden ( efter at have fundet denne blog ) og langsomt vendte alle de ting jeg kunne før tilbage. Jeg er ikke syg mere , er ude af medicinen, min astma er væk og jeg har igen et krævende, spændende arbejde. Jeg kan læse bøger igen og gøre alt det jeg kunne inden jeg mødte min p. Jeg slider dog med ensomhed af og til , men også det bliver bedre… P/ N fyldte så meget , at alt min tid gik med ham og det har efterladt en tomhed og det selvom 90 % af tiden var dårlig og 10 % god.

  38. TIL ANONYM 45
   Det er ikke lett å vite hva som var hensikten bak det å betale deg pengene tilbake, eller måten og tidspunktet det ble gjort på. Men var jeg deg ville jeg nå vært på vakt i forhold til om han prøver å få din oppmerksomhet igjen. Det kan være en mulighet for at han betalte for å kunne forføre deg og friste deg til en ny runde med han. For, som du sier, så tenker du jo nå at han kanskje ikke er så slem likevel. Og han vet jo at du tenker slik. Jeg ville som deg heller ikke takket. Et takk ville være en forsyning til han, på din bekostning nok en gang.

  39. Til Anonym.
   Jeg er veldig klar over at dette kan være en invitasjon.
   Han synes jo selv at han har vært snill nå. Å som du sier så vet han at jeg å tenker det.Å at nå “takker hun”
   Men selvfølgelig er det mennesket like “slem” og forstyrret selv om jeg fikk pengene mine. Så jeg må bare tenke på alt det fæle og motbydelige han har gjort i tillegg. De pengene er egentlig en bagatell i forhold til alt det andre.
   Jeg ringte hjelpetelefonen med en gang jeg fikk vippsmeldingen. Fantastisk god hjelp!!

  40. Jeg leser alt her inne og har stor nytte av både innleggene og kommentarene. Jeg må si jeg er stolt av Anonym45 som slettet FB og opprettholder NK. Først da kan livet bli bra igjen. God helg!

  41. Til Tinna; jeg har det på samme måte som deg – vanskelig for å konsentrere meg. Det henger i og jeg jeg tror faktisk jeg må øve meg på dette igjen. Har et bibliotek, elsker å lese, men det er akkurat som hodet ikke greier å absorbere fortellingene. Jeg klarer ikke trenge inn i den i stedet blir det mer overflatelesing som er kjedelig. Tror det henger sammen med at hodet har brukt så mye energi på å prøve å forstå hva som skjedde, og hvorfor………Irriterene, for på den måten ødelegger han fremeles for meg. Ensomhet kan jeg også kjenne på av og til og forvirring over det hele……..skal ihvertfall bruke sommeren på å fortsatt øve meg på å lese bøkene mine 🙂

  42. Jeg lurer på, blir aldri P lei og sliten av å alltid spille skuespill? Er det ikke fryktelig krevende å ha denne masken gjennom hele livet?

  43. Vibeche: Psykopaten er ingen, så de har ikke noe annet valg enn å spille skuespill.

   Vi sier ofte at “masken faller” og at den psykopaten egentlig er, kommer fram. Det er delvis sant fordi det sorte mørke hullet som psykopaten er da blir synlig. Men det “sorte mørke hullet” er jo nettopp kun det – et hull.

   For egentlig har psykopaten ingen identitet. Og når det gjelder narsissisten, så skilte han/hun seg fra sitt egentlige selv i meget tidlig alder, ofte før fylte to år. Deres egentlige identitet eksisterer derfor ikke lenger, eller blir umulig å hente frem etter så lang tid.

  44. Takk for svar.
   Det er bare utrolig trist, som om jeg har vært sammen med en tom robot og at alle de fine minnene (for det er det jo en del av) bare har vært en drøm. Jeg prøver å være sterk, men det er ikke alltid lett, sorgen over å ha mistet den jeg trodde han var, er tung. Men jeg vet jo at med tiden blir alt bra igjen!

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg