Fanklubber, flygende aper og elefanter i rommet – om psykopati og vennskap

Har psykopaten/narsissisten venner?

“Normal, healthy people are capable of having all kinds of friends, such as friends who have different values, friends who are assertive, friends who aren`t perfect, friends with healthy boundaries, friends who may voice complaints, and friends who require healthy consideration. But narcissists don`t have friends in that way.”  (fra “Narcissists exposed” av Drew Keys)

 

Psykopaten er meget søkende etter nye mennesker. Han/hun skanner konstant omgivelsene etter nye ofre, og tar lett kontakt når de har funnet en person de mener egner seg som ny forsyningskilde. Deretter “okkuperer” de dette nye offeret over et kortere eller lengre tidsrom, hvor den nye kontakten opplever at psykopaten nærmest invaderer ham/henne. Den nye kontakten kan føle en enorm betatthet av psykopaten, selv om relasjonen holder seg på et vennskapelig plan. Dette er fordi psykopaten utsetter dem for en idealiseringsfase lignende den en romantisk partner utsettes for. Psykopaten hyperfokuserer på den nye vennen, og gir ham/henne intens oppmerksomhet – ihvertfall en stund. For det samme gjelder for venner som for romantiske partnere – de blir forkastet til slutt. Psykopaten er mest opptatt av nye relasjoner og går derfor snart lei av “gamle”. Nye relasjoner gir maksimal spenning i et psykopatisk sinn som konstant kjeder seg. Stabile og langvarige relasjoner har sjelden noen verdi for psykopaten. Det foregår et enormt gjennomtrekk av mennesker i en psykopats liv. 

Derfor har psykopaten ingen nære venner, bare bekjente og “hjelpere”.

Mennesker som har hatt nære og tette relasjoner med psykopater, forteller at psykopatens definisjon på “venner” er annerledes enn den normale mennesker bruker. Psykopaten omtalte for eksempel enkelte som “nære venner” som normalt ville falle i kategorien “bekjente” eller enda fjernere. Psykopaten kunne snakke varmt om “gode venner” som han/hun ikke hadde sett på fem år eller mer. Samboere eller partnere av psykopaten forteller at psykopaten idealiserte og glorifiserte mennesker som knapt var en del av hans/hennes liv, og kunne spinne lange historier om mennesker han/hun bare hadde møtt noen få ganger, som om psykopaten kjente dem godt. Senere kunne partneren spørre psykopaten hvordan det gikk med disse “vennene”, og ble da bare møtt med et skuldertrekk. “Det dype vennskapet” var åpenbart ikke så dypt likevel.

Motsatt så snakket psykopaten sjelden annet enn dårlig og nedsettende om de menneskene han/hun faktisk hadde i livet sitt på daværende tidspunkt. Velmente mennesker som kanskje ønsket å innlemme psykopaten i livene deres i større grad, og som viste både interesse for og potensiale til å være nære og ekte venner for psykopaten. Men overfor disse viste psykopaten kun forakt, og brukte dem i sjalusifabrikkerings-øyemed. Psykopaten vil nemlig alltid misbruke mennesker som kommer for nær. Mennesker som faktisk er tilstede, vil være en trussel for en psykopat som konkurrerer om alt. Mennesker som derimot ikke er der lenger, er “trygge”. Psykopaten kan tillate seg å ha et godt forhold til mennesker som ikke eksisterer, for de kan ikke overgå ham/henne i noe. Derfor vil psykopaten omtale mennesker som i realiteten er ute av livet hans/hennes i mer positive vendinger, enn mennesker som fortsatt er i det.

Jeg husker at psykopaten mens han/hun hyperfokuserte på meg, ikke hadde tid til å initiere vennskap med andre fordi vedkommende brukte all sin tid på meg. Felles kollegaer og bekjente ble av psykopaten omtalt utelukkende i negative ordelag. Dette var antakelig for at jeg selv ikke skulle ha et positivt bilde av dem og oppsøke dem, men forbli lojal mot psykopaten alene. Senere, når jeg var ute av bildet, så pleiet psykopaten vennskap med de samme menneskene vedkommende tidligere snakket så nedsettende om.

Når normale mennesker etablerer langvarige relasjoner med noen, så er det fordi man har gjensidig glede av felles samvær. Relasjonen er fri for ensidig utnyttelse. Hvis en av partene oppdager at de på et eller annet vis blir misbrukt eller dominert, så vil normale og sunne mennesker enten slå i bordet og sette en umiddelbar strek over relasjonen, gi motparten en sjanse til å rette opp ubalansen eller langsomt – nesten ubemerket – trekke seg ut av relasjonen. Hvordan man velger å avslutte relasjonen, er personlighetsavhengig. Det kan også gå lang tid innen man oppdager et usunt vennskap. Dette er fordi man møter mennesker med en grunnholdning at motparten også er normal og tenker som deg, inntil det motsatte er bevist. Uansett hvor lang tid det går eller hvordan man velger å avslutte, så er poenget at normale mennesker oppdager den psykopatiske utnyttelsen til slutt og finner en utgang. En normal person kan ikke ha et langvarig vennskap med en psykopat. 

Hvis en relasjon derimot er fri for utnyttelse og misbruk, så er normale mennesker i stand til å opprettholde vennskap i mange år – ofte livet ut.

Dette kan ikke psykopaten. Psykopaten finner ikke den samme gleden i samvær med andre mennesker som normale mennesker gjør. For psykopaten er andre mennesker objekter eller gjenstander – enten har de en bruksverdi som psykopaten kan dra nytte av, eller de har det ikke. Hvis sistnevnte er tilfelle, så har psykopaten ingen interesse av å beholde dem i livet sitt, og de vil bli forkastet.

Hvis han/hun derimot ser en bruksverdi i deg, så vil psykopaten beholde deg i livet ditt til du selv oppdager at relasjonen er dobbelmoralsk og utnyttende, eller til du mister din bruksverdi.

Bruksverdien venner har for psykopaten er mange. Noen brukes til å spionere på nåværende eller tidligere primære ofre. De primære ofrene er mennesker psykopaten har gjort en ekstra innsats for å knytte til seg. Det vil hovedsaklig være snakk om romantiske relasjoner, men også ett og annet vennskap vil ha utfylt denne funksjonen. Uansett, når relasjonen er over så ønsker psykopaten fortsatt å utøve en eller annen form for kontroll over disse primære ofrene. Fordi psykopaten utsetter disse for taushetkuren, eller motsatt at de tidligere ofrene har innført NK (null kontakt), så bruker psykopaten venner som spioner, budbringere og mellomledd når direkte kontakt ikke lenger er mulig. Det kan også være snakk om trakassering av tidligere primærofre, utført av disse vennene på psykopatens oppfordring. Venner som fungerer som psykopatens forlengede arm på denne måten, kalles flygende aper. 

Begrepet flygende ape (eng. flying monkey) er tatt fra filmen “Trollmannen fra Oz”, hvor aper med vinger flyr rundt og stikker kjepper i hjulene for Dorothy og vennene hennes, på oppdrag fra heksa. En flygende ape i psykopatisk forstand vil være manipulert og foret med løgner om det tidligere offeret, slik at han/hun opplever deres aksjoner og sabotasjer på vegne av psykopaten som moralsk berettiget. En flygende ape kan også selv være personlighetsforstyrret eller av annen årsak ha nedsatt dømmekraft. Han/hun kan være skremt eller truet av psykopaten til å utføre tvilsomme ærend, mot hans/hennes vilje. I noen tilfeller vil den flygende apen selv være en psykopat.

Andre bruksområder venner kan ha for psykopaten er å utføre praktisk arbeid psykopaten ikke vil utføre selv. Det kan være venner som gir psykopaten adgang til høyere sosiale lag, status er meget viktig for de fleste narsissister/psykopater. Psykopaten har gjerne venner som er enkle å dominere, som “vet mindre” eller “kan mindre” enn psykopaten, og derfor ikke utgjør noen trussel. Disse vennenes tilkortkommenhet bidrar til å blåse opp psykopatens selvbilde. Psykopaten vil også klare å rekruttere empatiske mennesker i sin vennekrets, ved å fortelle dem tåredryppende historier om forskjellige urettferdigheter psykopaten har vært utsatt for. Han/hun vil på denne måten appellere til empatiske menneskers trang til å vise omsorg og forståelse – noe psykopaten kan nyte godt av og skvise til siste dråpe for alt det er verdt.

Til syvende og sist så forsøker psykopaten å kultivere en større gruppe med beundrere. Disse vil sjarmeres, “kjøpes” og kurtiseres til å elske psykopaten men de vil kjenne ham/henne meget overflatisk og har derfor liten mulighet til å forstå hva som befinner seg “bak masken”. De brukes blant annet til å danne et slags beskyttende skjold mot utenfrakommende angrep fra mennesker som faktisk har sett den virkelige psykopaten, og noen av dem vil inngå i psykopatens seksuelle harem. Dette har noe kultaktig over seg men har ingenting med religion eller sektdannelse å gjøre. Derimot vil denne gruppen ligne mer på groupies til en rockstjerne og fungere på samme vis. De vil følge psykopaten i tykt og tynt, samle seg på kommando og møte opp når psykopaten skal på byen eller på annet vis trenge en liten menneskemengde for å gi inntrykk av at han/hun er populær, for eksempel når psykopaten inviterer til bursdagsfeiring av seg selv. Medlemmene i denne gruppen vil kjempe om psykopatens gunst og for å komme nærmere ham/henne enn den perifere rollen de har. En nokså dekkende betegnelse på denne gruppen vil derfor være psykopatens fanklubb. 

Slik klarer psykopaten å omgi seg med en gruppe intetanende mennesker av varierende herkomst. De har det til felles at de alle er manipulert og utnyttet, og ingen av dem har noen emosjonell betydning for psykopaten (jeg vil tilføye at ikke alle psykopater er velfungerende nok til å oppnå dette. Enkelte psykopater vil derfor falle utenfor denne fremstillingen og fremstå mer som ensomme ulver).

Normale og friske mennesker kan lenge inneha en rolle i psykopatens vennekrets innen de oppdager den unormale dynamikken. Dette er mulig fordi psykopatens normalitetsmaske ikke er lett gjennomskuelig hvis man ikke befinner seg tett nok på ham/henne. Når normale mennesker til slutt oppdager skuespillet, så vil de som regel oppleve vemmelse og forsøke å trekke seg unna. Dette vil psykopaten som regel la skje uten konsekvenser, da disse menneskene har liten betydning for ham/henne. Dog er det interessant at man forstår å liste seg ut, og ikke smeller med dørene når man går.

Dette oppsummerer altså psykopatens forhold til vennene sine – eller mangel på sådan. Men hva med dine venner?

 

Det er lite trolig at psykopaten var den første antisosiale personen i livet ditt. Men han/hun var den første som gjorde deg oppmerksom på at en slik personlighetsforstyrrelse eksisterer blant oss.

Det har seg nemlig slik at selv om hvem som helst kan bli et offer for psykopatisk idealisering og manipulering, så har mange psykopater en forkjærlighet for empatiske og givende mennesker. Mennesker som har stor romslighet for merkelig oppførsel fra andre, og som strekker seg langt for å bevise at både dem selv og den andre er verdt å elske. Psykopaten elsker å se disse menneskene strekke seg etter gulroten som aldri kommer innenfor rekkevidde, i tillegg til at deres høye toleranseterskel gjør at psykopaten nærmest kan trampe over deres personlige grenser uten protest.

Lyder dette som svake mennesker? Kanskje, men poenget er at disse menneskene – noen ganger kalt empater og i andre tilfeller høysensitive – er psykopatens strake motsetning, og hvis du er en av dem så skal du være stolt av det. Du innehar nemlig alle verdiene som representerer lys og varme, i motsetning til psykopatens mørke og kulde. Den dårlige nyheten er at du muligens tiltrekker deg psykopater som en utelampe trekker mygg. Psykopaten spotter deg på mils avstand.

Derfor er det også sannsynlig at du har flere psykopater i livet ditt. Mennesker du kanskje anser som venner, men som aldri har vært interesserte i gjensidige gi-og-ta relasjoner, med mindre det betyr at du er den som gir og de er den som tar.

Nå ser du dem så mye tydeligere, og du er forbauset over at du ikke har sett dem før. Det er ikke så rart at de har operert under din radar, du har nemlig aldri hatt en slik radar tidligere. Men nå oppdager du at du bruker masse tid på å støtte en eller flere venner og konstant bygge dem opp, men du får intet tilsvarende tilbake. Du inviterer dem kanskje ofte hjem til deg på lunsj eller middag hvor du disker opp de deiligste retter men får sjelden eller aldri noen motinvitasjon. Du spanderer ofte noe på dem når dere er på byen eller på reise, men disse vennene bruker aldri en krone på deg. Når dere er sammen, så opptrer de ofte dominant og snakker nedsettende til deg, eller sågar skriker til deg hvis de er uenig i noe du sier eller foretar deg. Du oppdager kanskje at i de tilfellene hvor disse menneskene tar initiativ til å møte deg, så er det en bønn om en tjeneste involvert.

En annen grunn til at du ikke har sett de snyltende vennene før nå, er at mennesker med psykopatiske trekk bruker noen av de samme teknikkene på venner som han/hun gjør på romantiske partnere, som sjarm, karisma og future faking. Derfor kan det være vanskelig å bryte løs. Jeg husker at jeg selv holdt kontakten med en narsissistisk venn i 11 år. Vedkommende holdt meg på gress ved stadig å snakke om turer vi skulle reise på sammen (som aldri ble noe av). Denne vennen visste hvor mye jeg elsker å reise, men det endte som regel med at vedkommende dro på disse turene alene, og jeg ble avspist med et postkort. Jeg så for meg et vennskap som kunne bli storartet og perfekt, det hadde så mye potensiale! Men av en eller annen grunn så tok det aldri av. Vi ble værende på rullebanen og akselererte stadig fortere, men lettet aldri. En dag sluttet jeg bare å svare på vedkommendes telefonoppringinger. Jeg så meg aldri tilbake. Sammenlignet med bruddet med psykopaten, så var det mye enklere å bryte med denne narsissistiske vennen, fordi det aldri var opprettet et psykopatisk bånd mellom oss. 

Disse vennene som plutselig gjør deg uvel, trenger ikke å være narsissister eller psykopater. Poenget er at de er giftige og selvsentrerte. De stjeler energien din – en energi du sårt trenger til deg selv, spesielt etter en omfattende kollisjon med en psykopat. 

Du har oppdaget deres uærlighet og spill, og vennskapet kan aldri bli det samme igjen. Det som tidligere ble oppfattet som forbigående gnisninger, er nå blitt en stor elefant i rommet. Det er nesten umulig å snakke om den, men den er der og den fyller plutselig hele tomrommet rundt dere. Du får følelsen av å bli kvalt, og vil mest av alt fjerne deg fra denne vennen. 

Det er ikke uvanlig at psykopatiske ofre i kjølvannet av bruddet foretar en dyp utrenskning i nettverket deres. Det er forståelig at dette skjer og en avstandstaken til slike venner vil i mange tilfeller være en langt forsinket nødvendighet. Jeg vil imidlertid advare mot å gjøre det for tidlig. I starten er man ofte paranoid, skremt og har dårlig dømmekraft. Trekk pusten. La det gå noen måneder, og se om du fortsatt ønsker de gjeldende personene ut av livet ditt. Gjør du det, så har du ingenting å tape og alt å vinne på å kvitte deg med dårlige venner. 

Men gjør du det, så vær forberedt på purt hat. Ikke alle disse vennene vil la deg slippe ut av deres kontroll uten kamp. Hvorfor skulle de la deg gå uten videre, når du har gitt dem så mye – helt gratis? Det er intet under at de ønsker å beholde denne fordelen. Noen av dem vil reagere sterkt på at du plutselig markerer personlige grenser, der hvor de tidligere aldri har behøvd å ta hensyn til slike grenser. Reaksjonene du må forberede deg på, spenner fra ingen reaksjon, via trygling og bønn om tilgivelse, via forsøk på å true deg tilbake til din underdanige posisjon, via å spille på din samvittighet (hvordan kan du belaste meg med dette nå, jeg som har så mange som er avhengige av meg) til svertekampanjer og hevntokter mot deg. Stålsett deg.

Men en ting kan du være sikker på; en venn som ikke bare lar deg gå når du ettertrykkelig gir uttrykk for at det er ditt ønske, avslører sin manglende respekt for deg i tillegg til at vedkommende aldri har vært din venn. La det være din bekreftelse.

 

Nå vil det bli stille fra denne kanten i en måneds tid. Jeg skal reise bort og ønsker alle mine lesere en flott senvinter. Vi fortsetter med nye tekster i mars, kom gjerne med ønsker og innspill i mellomtiden.

31 kommentarer
  1. Spot on om psykopatens venner! Min eks hadde i følge han selv mange gode venner. I starten fortalte han nærmest filmaktige om den fine tiden ved internatskolen, tiden han bodde langt nordpå sammen med gode venner, tiden i kollektiv i byen, tiden ved de forskjellige arbeidsplassene. Kollegaene var ikke bare kollegaer, de var stor-familie! Han kunne begynne å gråte over hvor mye de egentlig betydde for han! Jeg fant ingen grunner til å mistro han. I stua hans sto den “døde” elektriske gitaren oppstilt, som et minne om den fantastiske tiden i bandet. Han hadde dessverre ingen mulighet til å bevise hvor god han egentlig hadde vært på gitar. Men fortiden hans fremsto som ren lykke.
   Det tok et år innen jeg traff en av de han hadde omtalt som nær venn. Vi gikk tilfeldigvis på hverandre i folkemengden rundt et arrangement. Han kjente ikke igjen vennen, men stoppet da den andre sa navnet hans. Det måtte ha vært mange år siden sist, tenkte jeg, enda de bodde i samme by. Det ble en pinlig affære, som ble avsluttet ved at de ble enige om å holde kontakten. Jeg så aldri den nære vennen igjen. For min eks dreide alt seg om “den fantastiske tiden” der de angivelig hadde oppholdt seg på samme skole, arbeidsplass eller i samme nabolag/miljø. Han hadde omgitt seg med de flotteste menneskene, men jeg traff ingen som jeg følte sto han nær. En dag ringte en såkalt god kamerat, han hadde blitt forlatt av sin samboer og trengte akutt husly. Jeg reagerte på at min eks spurte (i telefonen) om hvorfor vennen ringte akkurat han. Er det ikke det man har venner til, undret jeg, og la til at han gjerne fikk komme og overnatte. Jeg tenkte at de to sikkert hadde mye å snakke om, så jeg fant på noe annet. Men i løpet av en time ringte min eks og ba meg komme, for i følge han var jeg bedre på krisesituasjoner enn han. Den kvelden ble helt surrealistisk. Jeg satt der med en fullstendig oppløst, men fremmed mann, og han som liksom var vennen, han hadde sovnet foran fjernsynet. I ettertid hørte jeg aldri mer om den kriserammede vennen. Det var som om han ikke eksisterte.
   Men min eks hadde mange gode venninner. Alle var kamuflert (for meg) bak mer aksepterte roller som god nabo, tidligere god kollega, gammel skolevenninne, nær venn av familien, en viktig person i et viktig miljø han hadde deltatt i, tannlegen hans, frisøren osv. Jeg traff de aldri, men han hadde alltid en god grunn til å ta de med på hytta, spise lunsj med de, hjelpe de med dataen, fikse alt fra rørleggerting til tapetsering, og ikke minst ta en kopp kaffe sammen bare for å mimre over den fantastiske tiden som hadde vært. Ved et par tilfeller måtte han “rykke ut” fordi de befant seg i krisesituasjoner. Det var en prinsippsak å stille opp for venninner i nød, sa han. Han som ikke var spesielt god på kriser?! De få mannlige vennene som faktisk tok kontakt, var de som misunte hans singeltilværelse. Fanklubben. De som ikke visste om meg, eller som kun visste at jeg var ei han forsøkte å bli ferdig med. Jeg var hun gale. Fanklubben var de vennene som ble med på den årlige alpinturen der han fikk vist de hvor herlig fri og singel han var, afterski etter afterski. Fanklubben trykket “liker” på alt han la ut på facebook. Resten av året var det stille. Ingen bandmedlemmer, ingen fra bokollektivet og ingen fra den angivelige storfamilien (kollegaer), verken fra fortiden eller i nåtid. Helt i starten ba jeg noen av de navngitte vennene hans til en fest, men min eks ble “syk”. Vi tok festen ute på byen, uten han. Familien min og mine venner inviterte oss stadig, og til å begynne med sjarmerte han alle. Etter hvert måtte jeg stadig dekke over fraværet hans. Men han forsøkte å innynde seg hos min beste venninne etter at jeg innførte NK, under påskudd av å kunne “forstå meg bedre”. Hun var overbevist om at han enten var ganske enkelt ruset eller så måtte han være psykisk syk, så merkelig hadde han oppført seg. Han var definitivt ikke noe i nærheten av kategorien “ganske enkelt”.

  2. Anonym: takk for tilbakemelding. Du har et viktig poeng, når du presiserer at din eks hadde bedre relasjoner med det motsatte kjønn, enn sitt eget. Jeg tror dette gjelder mange. Jeg tror de mister mye av makten når seksuell manipulasjon ikke kan brukes. De trekker seg derfor bort fra det kjønnet de ikke klarer å manipulere med sjarme/seksualitet, enten det er det motsatte kjønn eller samme kjønn ved homoseksualitet. Disse kortene kan også blandes etter psykopatens forgodtbefinnende. Jeg har forståelsen av at en f.eks. psykopatisk heterofil mann finner ypperlig narsissistisk forsyning i en homoseksuell mann og derfor vil strekke seg langt for å innynde seg hos denne homoseksuelle mannen. Bare et eksempel på hvor viktig seksuell makt er for en psykopat. Takk for at du trekker frem dette 🙂

  3. Så riktig – radaren har ikke vært på tidligere…
   Kan sette navn på de ulike gruppedeltagerne rundt min ex – de som var viktige for status og inngangsbilletten til noen viktige miljø. De ble liksom opphøyet noe voldsomt og det var ikke måte på hvor nær de var og hvordan de ville hjelpe om det trengtes. Men det gjorde de ikke.
   Jeg husker det ble en svær sak hos oss om et tema han skulle sette seg inn i / drive med på fritiden. Husker jeg var helt overveldet over at det var så big deal. I ettertid har jeg forstått at man går inn i en rolle som du tidligere har beskrevet. Skifter om ikke personlighet så nesten. Og her er min ex ekspert – det nærmeste jeg kommer ordet kult du er inne på. Ekspert til å gå inn i nye miljø, sette seg inn i et tema (overordnet), være vis / kul / spennende / litt eldre enn de andre – og etablere seg en ny fanklubb – starte med blanke ark i et nytt miljø.Er veldig enig med den som kommenterte mht å spille på kjønn.
   Dette er nesten en livsfarlig kombinasjon. Og det finnes fryktelig mange søkende mennesker der ute – og egoet blir pleiet til de grader når kombinasjonen av overnevnte får spille fritt.
   Takk for et godt innlegg, god ferie – ser frem til neste innlegg:) Mina

  4. Anonym: takk for kommentar. Hva du forteller tror jeg mange kjenner seg igjen i. Men det er vanskelig å erkjenne at psykopaten er så lite konsistent, at han/hun i dag slettes ikke er slik vi husker vedkommende, men at han/hun har tatt på seg en ny rolle, med en ny partner, et annet sted, og at vi knapt kan være fjernere fra hans/hennes bevissthet. Samtidig er psykopaten fortsatt en meget stor del av vår. Det er så smertefullt, men viktig at vi erkjenner. Takk for at du følger bloggen 🙂

  5. Kan du skrive ett innlegg om en psykopatisk ekskjæreste som ikke lar en være i fred? H*n oppsøker meg og sier veldig mange usanne ting om meg til andre mennesker. Jeg blir veldig frustrert og vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg har tatt så mye avstand jeg kan, men det er vanskelig når det blir sagt så mange ting om meg som ikke stemmer. Dette innebærer ting som at jeg har vært utro, slått vedkommende og at h*n som følge av dette er redd for meg. Hva kan jeg gjøre, hvordan håndterer jeg en slik situasjon?

  6. Hei igjen.
   Ser stadig på fb at jeg kanskje kjenner en venn og kan legge til som venn. Er bare det at det er ei som har samme navn som meg.Ikke bilde eller noen info.
   Magen min vrenger seg.
   Vil ha fred

  7. Takk for en fin blogg, som man kan finne mye informasjon og støtte i. Jeg har kommet meg “bort” fra mitt forhold med min psykopat og brukt mye tid på bloggen her. Men med ujevne mellomrom så tar han kontakt på en eller annen måte. Han har et sim kort med hemmelig nr som det ikke er mulig for meg å blokkere.
   det har ikke vært noen fysisk kontakt på 1,5 og det går kanskje 2-3 mnd for han tar kontakt. Det jeg lurer på er.. Når vet man at det er over? når blir han ferdig med meg?
   Det er nå gått 2 mnd siden sist han tok kontakt og nå kjenner jeg at jeg “venter” på “støtet” … Og hva kan man eventuelt gjøre for å bli “dumpet” for alltid?

  8. Hej
   Vil du prøve at forklare lidt om psykopatens jalousi over for sin partner, hvis hun viser interesse for andre end ham, hvad det handler om, for det er vel ikke fordi han elsker hende og er bange for at miste hende, om det er kontrollen han føler der er i fare.

  9. Virker som om min psykopat har byttet personlighet. Har han blitt et bedre menneske? Eller speiler han bare sin nye partner og hennes familie for å passe inn og kunne lure henne? Antageligvis gjør han nok det. Da speilet han vel meg også… var det derfor jeg synes vi passet så bra sammen. Er de virkelig helt uten sjel? Må bare etterligne andre?
   Jeg har sett på hans instagram igjen. Det virker som om hvert eneste bilde er staget nøye for å stikke meg. Og tekstene under bildene, det er ikke skrevet av han jeg var sammen med. Blir helt forvirret. Og sint.

  10. Vil gjerne lese og forstå mer om psykopatens forhold til tid. For det er en merkelig ting. Noen ganger virket det som om psykopaten trodde han aldri skulle bli eldre, men han var svært opptatt av at andre ble det.

  11. Hvordan kan man vite om man har med en med psykopatiske trekk å gjøre,eller om det bare handler om en umoden personlighet?Virker som det er mange sammenfallende trekk,dette med ansvarsløshet og løgner,bl.a.

  12. Trenger råd: det vil bli fokus i fremtidige tekster om psykopatisk stalking versus NK initiert av psykopaten. Noe er skrevet om dette allerede, men fordi dette er et emne som synes å oppta mange, så vil også fremtidige tekster handle helt/delvis om dette.

   Du skriver ikke mye, men hva du skriver minner meg om alvorlig projeksjon – en vanlig psykologisk prosess hvor de overfører sine egne lyster og egenskaper over på offeret. Psykopaten føler selv trang for å slå og være utro. Han/hun vet at offeret muligens er redd. Ved projeksjon blir dette byttet om på slik at DU er den som slår og er utro, og psykopaten er redd. Slik kvitter psykopaten seg med egen skam over egen tilkortkommenhet, og plasserer den istedet på offeret.

  13. Anonym: det er ikke uvanlig at psykopaten oppretter falske profiler på sosiale medier for å kunne overvåke tidligere ofre. Det er viktig å ikke akseptere venneforespørsler fra profiler du ikke er sikker på hvem er. Hvis du ikke ønsker at psykopaten skal vite noe om deg, så kan du blokkere alle mistenkelige profiler som dukker opp på “personer du kanskje kjenner”. Hvis ikke du har felles venner med disse profilene, så er det fordi de har vært inne og tittet på din profil.

  14. Anonym: det er over når DU er klar til å forholde deg likegyldig til ham. Da spiller det ingen rolle om han tar kontakt.

   Det er således ikke han som bestemmer at det skal fortsette, kun fordi han tar kontakt. Det er du som bestemmer.

   Spørsmålet om hvordan man blir kvitt psykopaten for alltid er vanskelig. Noen psykopater føler en slags eierett over tidligere ofre, resten av livet – selv om de ikke lenger har kontakt. Men for at han skal miste interesse så bør du aldri svare på henvendelser. Og skulle du møte ham ansikt til ansikt, så ikke avslør noe emosjonelt – hverken i ord eller kroppspråk. De fleste psykopater mister interessen for tidligere ofre i de periodene de er sammen med nye ofre. Da er de distrahert.

  15. susanne: det er vanlig og typisk for psykopaten at han/hun kan flørte, være utro, ha sex med og vise interesse for andre, men hvis primærpartneren gjør det samme så blir psykopaten sjalu, sint og hevnlysten.

   Mange ofre tror feilaktig at dette er fordi psykopaten elsker dem dypt og genuint blir såret og redd hvis offeret viser interesse for andre. Dette er dessverre en feiltolkning. Det handler mer om psykopatens behov for kontroll og isolering av offeret. Offeret er ikke et separat individ i psykopatens øyne. Offeret er en forlengelse av psykopaten selv. Hvis offeret viser tegn til egen vilje eller avviker fra psykopatens vilje, så opplever psykopaten det som om det er hans/hennes egen arm eller hånd som ikke lystrer. Dette provoserer psykopaten enormt og han/hun vil slå hardt ned på dette. Offeret er psykopatens leke/objekt, og det er bare psykopaten som skal ha lov til å leke med offeret. Det er samme form for sjalusi og hat en tre-åring opplever hvis favorittleken blir stjålet. Men det er ikke kjærlighet i bildet, man elsker ikke et leketøy slik man elsker et menneske.

  16. t: hvis din eks er psykopat, så har han ikke blitt et bedre menneske. Det er riktig som du skriver, de bytter tilsynelatende personlighet. De veksler lett mellom flere personlige uttrykk, gjerne på samme dag.
   Dette er mulig fordi de ikke har en egen identitet. De vet rett og slett ikke hvem de er. Det er da enklere å spille skuespill, manipulere og sjonglere mange identiteter.
   Jeg vil også gi deg fullstendig rett i at hvis din eks nå har funnet en ny partner, så vil han tilpasse seg henne og speile henne. Han vil derfor fremstå totalt annerledes enn slik du husker ham. Mange forteller at de ikke kjenner sin eks igjen etter bruddet. Dette er mye av forklaringen.

  17. Anonym: Anonym: en psykopat ER en umoden personlighet. En farlig sådan. En psykopat skjuler sine mangelfult utviklete sjelsevner bak manipulasjon, bedrag og idealisering. Det er samvittighet og medfølelse som ikke er utviklet. Dette skjer hos normale mennesker via sosial modning. Hos psykopaten skjer dette aldri.

   Hva du kanskje mener å spørre er, når er man en psykopat istedetfor “bare” en drittsekk? Og da har du verbalisert hele hensikten med denne bloggen, og andre nettsteder som fokuserer på dette. Mange mennesker skiller seg fra psykopaten i den tro at de har levd sammen med en drittsekk eller “umoden” person som du sier, når det egentlig dreier seg om en alvorlig personlighetsforstyrrelse. Drittsekken kan faktisk være enklere å oppdage, fordi psykopaten er mer subtil og manipulerende.

   Man må lære tegnene på psykopati. Ofte vil magefølelsen gi deg signaler om at “her er ikke alt som det skal være” i samværet med psykopaten. Vi må lære oss å stole på denne intuisjonen. Men den blir oftest overkjørt av både oss selv og psykopaten. Vi ser mellom fingrene, gir psykopaten flere sjanser, lar tvilen komme ham/henne til gode etc, i tillegg til at psykopaten lokker oss tilbake med falsk anger og falske løfter når han/hun merker at vi glipper. Og først når det går opp for oss hvor forstyrret vedkommende er, så er vi allerede grundig hektet. Tegnene kan du lære her på bloggen og på andre nettsteder. Bruk hva du selv har erfart og får bekreftet her, til i fremtiden å trekke deg ut av en psykopatisk relasjon innen du blir hektet 🙂

  18. Takk for artikkel. Der nailet du min eks-svigermor. Hun kontrollerer alle rundt seg, men mister mer og mer av sitt publikum. Kan det være alderen? De får et begrenset program etter hvert som de glir inn i aldring og begynnende demens.
   PS: Jeg gikk min vei og er “byttet ut” og slettet. Avoident og narsissistisk personlighetsforstyrrelse krever at man bytter ut publikum. Akkurat det var trist. Not.
   🙂

  19. Emma: noen påstår at psykopeten blir værre med alderen, andre påstår at psykopaten blir mildere.

   Det eneste som er sikkert er at psykopaten med tiden mister mye av sin karisma og tiltrekningskraft – “stoffet” han/hun bruker til å trekke ofre og beundrere til seg.

   Begge deler kan være tilfelle. Med alderen mister psykopaten mye av sin energi. Han/hun må “veie opp” for sin manglende tiltrekningskraft med å moderere sin oppførsel. For pårørende kan psykopaten fremstå som mildere. Egentlig handler det om en ny manipuleringstaktikk.

   I motsatt tilfelle kan psykopaten med alderen bli tiltakende bitter og giftig. Deres grandiose selvbilde og selvberettigelse får en alvorlig narsissistisk skade når de oppdager at omgivelsene ikke føyer dem like lett som før. De reagerer med økende hysteri og drama. Venner og pårørende vil i slike tilfeller oppleve psykopaten som stadig vanskeligere.

   I ingen av de ovennevnte tilfellene har psykopaten egentlig forandret seg. Psykopaten forandrer seg aldri.

  20. Jeg har tusen spørsmål etter at jeg fikk opp øynene ift min eks,men det største,som jeg ikke helt klarer å forstå er dette med at de ikke har venner.Min P hadde stort nettverk,men ingen nære venner.P løy om dette,selvsagt.Og jeg ser nå klart og tydelig oppførselen til P med mine venner…Det jeg lurer på.Jeg leste ett sted her at mange av psykopatene ikke har nær relasjon til familie.Men min P,var relativt tett med sin familie.Kun to familie medlemmer,men jeg både så og vet at de tre var veldig tette.Daglig kommunikasjon ofte,og de bor rett ved hverandre.
   Er dette mulig?Og hvorfor er det såfall slik at de ikke skjønner at noe er galt,når nye jenter går ned døren der og de støtter min P fullt ut åpent på FB og andre sosiale medier hvor P selvsagt legger ut alt om jobb og nye offere.Jeg forstår ikke helt dette,kanskje du har noen svar?

  21. Jeanett: å sitte med flere spørsmål enn svar er vanlig etter en psykopatisk relasjon. Man er egentlig bare forvirret og svarene får man aldri av psykopaten selv, noe du jo har erfart flere ganger. Ironisk nok må man henvende seg til andre som 1) mest sannsynlig ikke er psykopater selv, og 2) ikke har intiminformasjon om nettopp din relasjon med psykopaten, for å fortelle deg hvordan en psykopat tenker og handler. Grunnen til at man likevel får en slik gjenkjennelsesopplevelse som du beskriver i en annen kommentar, er fordi dette handler om en personlighetsforstyrrelse og dette kan offeret akseptere som verdifull bekreftelse. Hadde det vært snakk om en relasjon med en normal person så hadde det nemlig ikke vært mulig for utenforstående å sette fingeren så presist på DIN dynamikk med psykopaten.

   Ok, så til spørsmålet ditt. Mange (ikke alle) psykopater har store nettverk basert på overflatiske bekjentskaper. De har “mange å ta av” for å kunne ta en og annen bytur sammen, eller en annen aktivitet, noen få ganger i året. Dette er for overflatisk til at psykopatens bekjente klarer å identifisere de psykopatiske trekkene og avsløre vedkommende. Disse perifere vennene vil kort sagt ALDRI forstå at psykopaten er psykopatisk, og det har heller ingen hensikt å fortelle dem dette. Antakelig har de tvert imot et meget positivt bilde av psykopaten, fordi det er slik psykopaten har regissert relasjonen, og det vil aldri falle dem inn å tenke på psykopaten som forstyrret. Derfor, en huskeregel for offeret. Ikke si noe. Glem det! Ta heller avstand fra felles venner. Trekk deg unna i stillhet. Du vil aldri få forståelse fra disse menneskene som inngår i psykopatens “fanklubb”.

   Men så er det snakk om familien. Du nevner at psykopaten har tett kontakt med ihvertfall to av dem, og at “de virker tett”. Dette får du ikke til å stemme med hva du nå vet om psykopatens tilknytningsmønster. Jeg har noen tanker omkring dette som jeg håper vil gi deg svar. Men merk, dette er kun mine tanker om temaet, og intet fasitsvar.

   1) “Tett kontakt” er ikke det samme som å være tett knyttet. Psykopaten hadde daglig kontakt med meg, men var aldri tilknyttet meg av den grunn. Noen er gift med psykopaten i 30 år med “tett kontakt”. Psykopaten elsket dem aldri, og når bruddet kom så kunne psykopaten forlate sin partner uten så mye som en tåre. Det er derfor ingen grunn til å tro at psykopaten er tett knyttet til sin familie, bare fordi kontakten er hyppig. Familien tjener et formål for psykopaten, og det handler ikke om lojalitet.

   2) Foreldre vil alltid være knyttet til sin psykopatiske sønn eller datter, selv om det ikke er gjensidig. Selv om det virker som om et familieforhold er “tett” så er det ofte fordi den ene parten (forelderen) bruker mye energi på å holde den andre parten (psykopaten) tett inntil seg. Selv om psykopaten ofte tar initiativet til kontakt med sin familie, så kan det være foreldre eller søsken som egentlig er limet i relasjonen, og uten foreldre og søskens emosjonelle tilknytning så ville psykopaten fort miste interessen og bryte relasjonen. Noen foreldre mistenker eller sågar er fult klar over at deres voksne sønn eller datter er psykopat og vil derfor holde tett kontakt for å “overvåke” sønnens eller datterens bevegelser. De våger ikke å miste dem av syne, de er klar over hvilken skade datteren eller sønnen kan forårsake. De må derfor sørge for en god relasjon med barnet for ikke å støte dem fra seg. Vi vet alle hva det krever å sørge for en god relasjon med en psykopat og foreldre/søsken går i mange tilfeller på eggeskall akkurat som partneren. De bare gjør det på en annen måte fordi forelder/barn-relasjonen er annerledes enn en romantisk relasjon.

   3) Noen foreldre vet ikke at barnet er psykopat. De vet at sønnen eller datteren har adferdsproblemer, men de vet ikke hva psykopati er. De vil derfor heller aldri advare barnas nye partnere. De vet ikke hvor farlig sønnen eller datteren er og vil mest sannsynlig ta imot en ny partner med åpne armer i håp om at “nettopp du” er den som kan forandre sønnen eller datteren og få ham/henne på rett kjøl. De har sett partnere komme og gå uten å forstå hvorfor psykopaten aldri klarer å få relasjoner til å fungere normalt, men setter sin lit til at du er den rette. De vil derfor underbygge din kjærlighet til psykopaten. I noen tilfeller ligger det også en skjult agenda bak, de er kanskje slitne av å samhandle med psykopaten og er nå glade for at han/hun fokuserer på deg, da de på den måten får etterlengtet avlastning.

   4) Psykopatens familie er selv psykopatiske. Foreldre og søsken er alle/de fleste personlighetsforstyrret og de vil etterhvert støtte psykopaten og delta i mishandlingen av den nye intetanende partneren. Dette er et skrekkscenarie uten like.

   Som du ser så er det mange grunner til at psykopaten kan virke “tett” med sin familie og ingen av dem handler om at psykopaten har evnen til å knytte seg til dem eller elske dem. Jeg håper dette hjalp på din nysgjerrighet 🙂

  22. Tusen tusen takk!Jeg ser faktisk nå at det var alltid DE som tok kontakt,og lagde avtaler,og DE som ringte hver dag.Ikke min P!Det hadde jeg ikke tenkt over hvis ikke du hadde luftet dine tanker rundt dette.Nå forstod jeg det,og du har virkelig noen gode og gjennomtenkte meninger rundt det!
   Igjen,takk til deg,for jobben du gjør.Dette har vært en enorm hjelp for meg.
   Håper mange mange fler får like mye nytte av denne bloggen som meg og mange andre har gjordt.
   Takk.

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg